Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Tisztességes eljáráshoz való jog: Az Európai Parlament megszavazta, hogy a büntetőeljárások gyanúsítottjai tájékoztató levelet kapjanak a jogaikról

Brüsszel, 2011. december 13. Az Európai Parlament mai döntése értelmében az Unióban a gyanúsítottakat hamarosan levélben tájékoztatják majd a jogaikról, amelyben részletezik a büntetőeljárások során őket megillető alapvető jogokat. Az Európai Bizottság az intézkedést 2010 júliusában, a tisztességes eljáráshoz való jog Európa-szerte történő biztosítására irányuló erőfeszítései keretében terjesztette elő (IP/10/989). Ez annak az intézkedéssorozatnak a második lépése, amely közös uniós követelményeket határoz meg büntetőügyekben. Az intézkedés a Bizottság által a tisztességes eljáráshoz való jog uniós érvényesülésének javítása és az igazságügyi hatóságok közötti kölcsönös bizalom elmélyítése érdekében kifejtett erőfeszítések részét képezi. A Parlament jóváhagyása után az intézkedést most az illetékes miniszterek elé terjesztik a Tanács általi végleges jóváhagyás céljából, amelyre az elkövetkezendő hetek során kerül sor. A javaslat ezt követően emelkedik majd jogerőre.

Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos üdvözölte a Parlament döntését, és kijelentette: A mai szavazás mérföldkövet jelent az Európai Bizottság büntetőjogi munkája tekintetében. Szeretnék köszönetet mondani a Parlamentnek a támogatásáért, és különösen Birgit Sippelnek az előadóként kifejtett áldozatos munkájáért. Az EU határozottan fellép az egyéneket a büntetőeljárások során megillető jogok erősítése érdekében, és egyúttal a szabadság, biztonság és jogérvényesülés területét érintő kölcsönös bizalom fokozása érdekében is.”

Az új jogszabály biztosítja majd, hogy a bűncselekmények gyanúsítottjai minden esetben megfelelő tájékoztatást kapjanak a büntetőeljárás során őket megillető alapvető jogokról. E jogok közé tartozik nevezetesen az ügyvédi segítséghez való jog; a vádra vonatkozó tájékoztatáshoz való jog; a tolmácsolás és fordítás igénybevételéhez való jog azok számára, akik nem értik az eljárás nyelvét; a hallgatás joga, valamint a letartóztatást követően a gyors bíróság elé állításhoz való jog.

Az új jogszabály különösen öt újítást vezet be:

  • a gyanúsítottakat a letartóztatásukat követően tájékoztatják a jogaikról;

  • úgynevezett „jogokról szóló levelet” kapnak kézhez, amely írásban ismerteti a jogaikat;

  • a jogokról szóló levelet könnyen érthetően, jogi szakkifejezésektől mentesen fogalmazzák meg;

  • olyan nyelven bocsátják a gyanúsított rendelkezésére, amelyet az megért;

  • gyakorlati tudnivalókat tartalmaz az érintett személy jogairól.

Ezenkívül a jogszabály az európai elfogatóparancs alkalmazásának kibővítését célzó jelentős újításokat is tartalmaz majd, amelyek nevezetesen biztosítják, hogy valamennyi olyan letartóztatott, aki ellen európai elfogatóparancsot bocsátottak ki, azonnal megfelelő levelet kapjon a jogairól (IP/11454).

A Bizottság a tagállamok rendelkezésére bocsátotta a tájékoztató levél mintáját, amelyet az EU mind a 23 nyelvére lefordítanak majd.

Előzmények

A fordítás és tolmácsolás igénybevételéhez való joggal együtt a büntetőeljárás során történő tájékoztatáshoz való jog is része annak a tisztességes eljárással kapcsolatos intézkedéssorozatnak, amely az egységes európai uniós igazságügyi térség iránti bizalom erősítésére irányul.

A gyanúsítottak tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogát biztosító első javaslatot az Európai Parlament és a Tanács 2010 októberében fogadta el (IP/10/1305 és MEMO/10/351).

2011 júniusában a Bizottság javaslatot tett egy harmadik intézkedésre, amely biztosítaná, hogy a gyanúsítottak ügyvédhez fordulhassanak és felvehessék a kapcsolatot a családjukkal (IP/11/689). A javaslatot jelenleg az Európai Parlament és a Tanács tárgyalja.

Az Unióban évente több mint 8 millió büntetőeljárásra kerül sor. Jelenleg az Unió egyes részein eltérő az esélye annak, hogy a polgárok a letartóztatásuk és vád alá helyezésük esetén megfelelő tájékoztatást kapjanak a jogaikról. Néhány tagállamban a gyanúsítottak csupán szóbeli tájékoztatást kapnak eljárási jogaikról, más tagállamokban pedig csak kérelemre nyújtanak írásbeli tájékoztatást.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82. cikkének (2) bekezdése értelmében, valamint a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének megkönnyítése és a határon átnyúló büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés javítása érdekében az EU-nak jogában áll, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban intézkedéseket fogadjon el az uniós polgárok jogainak megerősítésére.

A tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. és 48. cikke, valamint az emberi jogok európai egyezményének 6. cikke állapítja meg.

További információk

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Európai Bizottság – a gyanúsítottak és vádlottak jogai:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX 1: Indicative model Letter of Rights

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

ANNEX II: Indicative model Letter of Rights for persons arrested on the basis of a European Arrest Warrant:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have been arrested on the basis of a European Arrest Warrant. You have the following rights.

A. INFORMATION ABOUT THE EUROPEAN ARREST WARRANT

You have the right to be informed about the content of the European Arrest Warrant on the basis of which you have been arrested.

B. ASSISTANCE OF A LAWYER

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to a translation of the European Arrest Warrant in a language you understand. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. POSSIBILITY TO CONSENT

You may consent or not consent to being surrendered to the State seeking you. Your consent would speed up the proceedings. [Possible addition of certain Member States: It may be difficult or even impossible to change this decision at a later stage.] Ask the authorities or your lawyer for more information.

E. HEARING

If you do not consent to your surrender, you have the right to be heard by a judicial authority.

Kapcsolattartók:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar