Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Ret til en retfærdig rettergang – mistænkte skal have en meddelelse om deres rettigheder i straffe­sager, efter at Europa-Parlamentet har stemt herfor

Bruxelles, den 13. december 2011 – Mistænkte i Den Europæiske Union vil snart modtage en meddelelse med oplysninger om deres grundlæggende rettigheder i straffesager, efter at Europa-Parlamentet i dag har stemt herfor. Europa-Kommissionen fremsatte forslag om foranstaltningen i juli 2010 (IP/10/989) som en del af dens indsats for at sikre mennesker en retfærdig rettergang i hele EU. Den udgør anden fase i en række foranstaltninger med henblik på at fastsætte fælles EU-standarder for straffesager. Foranstaltningen udgør en del af Kommissionens bestræbelser for at fremme retten til en retfærdig rettergang i hele EU og øge den gensidige tillid mellem retsmyndigheder. Efter Europa-Parlamentets godkendelse vil forslaget gå videre til Ministerrådet med henblik på endelig vedtagelse de kommende uger, inden det bliver til lov.

EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, Viviane Reding, var tilfreds med godkendelsen i Europa-Parlamentet og sagde, at dagens afstemning udgør en milepæl i Europa-Kommissionens arbejde på det strafferetlige område. Hun ønskede at takke Europa-Parlamentet for dets støtte, navnlig Birgit Sippel for hendes arbejde som ordfører. Hun tilføjede, at EU gør en stor indsats for at øge den enkeltes rettigheder i straffesager og samtidig forbedre den gensidige tillid i området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Den nye lov vil sikre, at alle mistænkte i straffesager får hensigtsmæssige oplysninger om deres grundlæggende rettigheder i straffesager. Der er tale om retten til en advokat, til at blive oplyst om sigtelsen og til tolkning og oversættelse for dem, der ikke forstår processproget, samt retten til ikke at udtale sig og straks efter anholdelsen at blive stillet for en dommer.

Loven omfatter navnlig fem nye elementer:

  • Mistænkte vil blive informeret om deres rettigheder efter anholdelsen.

  • De vil modtage en skriftlig meddelelse om deres rettigheder.

  • Meddelelsen vil være let at forstå uden juridisk jargon.

  • Den vil blive stillet til rådighed på et sprog, den mistænkte forstår.

  • Den vil indeholde en række praktiske detaljer om personens rettigheder.

Loven kommer også til at indeholde en række vigtige nye elementer, der har til formål at styrke anvendelsen af den europæiske arrestordre, navnlig ved at sikre, at alle, der arresteres og er omfattet af en europæisk arrestordre, straks modtager en hensigtsmæssig meddelelse om deres rettigheder (IP/11454).

Kommissionen har sendt medlemsstaterne en standardmeddelelse, som vil blive oversat til alle 23 EU-sprog.

Baggrund

Sammen med retten til oversættelse og tolkning indgår retten til information i straffesager som en del af en serie foranstaltninger for at sikre en retfærdig rettergang, som har til formål at øge tilliden inden for EU's fælles retlige område.

Europa-Parlamentet og Rådet godkendte i oktober 2010 det første forslag, som gav mistænkte ret til oversættelse og tolkning (IP/10/1305 og MEMO/10/351).

I juni 2011 fremsatte Kommissionen forslag til en tredje foranstaltning, der skal sikre adgangen til en dommer og til at kommunikere med familiemedlemmer (IP/11/689). Forslaget drøftes på nuværende tidspunkt i Europa-Parlamentet og Rådet.

Der er i EU hvert år mere end 8 millioner straffesager. I øjeblikket varierer chancerne for, at borgerne bliver ordentligt informeret om deres rettigheder, hvis de anholdes og bliver tiltalt i en straffesag, på tværs af EU. I nogle medlemsstater modtager mistænkte kun mundtlige oplysninger om deres proceduremæssige rettigheder, og i andre får de kun skriftlige oplysninger, hvis de anmoder herom.

I henhold til artikel 82, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og med henblik på at fremme den gensidige anerkendelse af retsafgørelser og forbedre det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager, der går på tværs af grænserne, kan EU vedtage foranstaltninger for at styrke EU-borgernes rettigheder, jf. EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Retten til en retfærdig rettergang og til et forsvar er fastsat i artikel 47 og 48 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og i artikel 6 i den europæiske menneskerettigheds­konvention.

Yderligere oplysninger

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Europa-Kommissionen – mistænkte og tiltaltes rettigheder:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Websted for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX 1: Indicative model Letter of Rights

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

ANNEX II: Indicative model Letter of Rights for persons arrested on the basis of a European Arrest Warrant:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have been arrested on the basis of a European Arrest Warrant. You have the following rights.

A. INFORMATION ABOUT THE EUROPEAN ARREST WARRANT

You have the right to be informed about the content of the European Arrest Warrant on the basis of which you have been arrested.

B. ASSISTANCE OF A LAWYER

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to a translation of the European Arrest Warrant in a language you understand. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. POSSIBILITY TO CONSENT

You may consent or not consent to being surrendered to the State seeking you. Your consent would speed up the proceedings. [Possible addition of certain Member States: It may be difficult or even impossible to change this decision at a later stage.] Ask the authorities or your lawyer for more information.

E. HEARING

If you do not consent to your surrender, you have the right to be heard by a judicial authority.

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar