Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Právo na spravedlivý proces: podezřelí ze spáchání trestného činu obdrží písemné poučení o právech díky hlasování Evropského parlamentu

Brusel 13. prosince 2011 – Evropský parlament dnes odhlasoval, že se v Evropské unii brzy začne podezřelým v trestním řízení poskytovat písemné poučení o jejich základních právech. Evropská komise toto opatření navrhla v červenci 2010 (IP/10/989) v rámci svého úsilí o zajištění práva jednotlivců na spravedlivý proces v celé EU. Jedná se o druhé z řady opatření, která mají stanovit společné normy EU v trestních věcech. Je součástí úsilí Komise o podporu práva na spravedlivý proces v celé EU a o zvýšení vzájemné důvěry soudních orgánů. Nyní, po schválení Parlamentem, ho projednají ministři členských států a po konečném přijetí v Radě začne platit jako právní předpis.

Komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová uvítala schválení opatření a řekla: „Dnešní hlasování je významným přelomem v práci Evropské unie v oblasti trestního práva. Děkuji Parlamentu za jeho podporu a zejména bych chtěla poděkovat paní Birgit Sippelové za její práci zpravodaje v této věci. EU přijatým opatřením výrazně posílí práva jednotlivců v trestním řízení a zároveň zvýší vzájemnou důvěru v oblasti svobody, bezpečnosti a práva."

Díky novému právnímu předpisu dostane každý člověk, který je podezřelý ze spáchání trestného činu, dostatečné informace o svých základních právech v trestním řízení. Jedná se o právo na obhájce, právo být seznámen s obviněním, právo nevypovídat, právo na tlumočení a překlad pro ty, kteří nerozumí jazyku řízení, a právo být neprodleně po zatčení předveden před soud.

Právní předpis přináší pět novinek:

  • Podezřelí budou informováni o svých právech po zatčení,

  • obdrží písemné poučení o právech, v němž budou vyjmenována jejich práva,

  • toto písemné poučení o právech bude srozumitelné, bez právního žargonu,

  • poučení bude k dispozici v jazyce, kterému podezřelý rozumí,

  • bude obsahovat praktické informace o právech dané osoby.

Tento právní předpis bude rovněž obsahovat důležité nové prvky, které zlepší výkon evropského zatýkacího rozkazu, zejména tím, že každá osoba, která bude zatčena a bude podléhat evropskému zatýkacímu rozkazu, okamžitě obdrží příslušné písemné poučení o právech (IP/11454).

Komise poskytla členským státům vzorové znění tohoto poučení, které bude přeloženo do všech 23 jazyků EU.

Souvislosti

Právo na informace v trestním řízení je spolu s právem na překlad a tlumočení součástí řady opatření ve prospěch práva na spravedlivý proces, jejichž cílem je posílit důvěru v jednotný prostor práva EU.

V říjnu 2010 Evropský parlament a Rada schválily první návrh, který podezřelým zaručuje právo na překlad a tlumočení (IP/10/1305 a MEMO/10/351).

V červnu 2011 Komise navrhla třetí opatření, jež má zaručit právo na přístup k obhájci a na komunikaci s příbuznými (IP/11/689). Tento návrh je v současné době projednáván v Evropském parlamentu a Radě.

Každým rokem probíhá v EU více než 8 milionů trestních řízení. Šance, že občané budou řádně poučeni o svých právech v případě, že jsou zatčeni a čelí obvinění ze spáchání trestného činu, se v současné chvíli v rámci EU různí. V některých členských státech jsou podezřelí o svých procesních právech poučeni pouze ústně a v jiných státech se jim dostane písemného poučení jen na vyžádání.

Podle čl. 82 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a s cílem usnadnit vzájemné uznávání soudních rozhodnutí a zlepšit policejní a justiční spolupráci v trestních věcech, jež mají přeshraniční charakter, může EU přijímat opatření k posílení práv občanů Unie v souladu s Listinou základních práv Evropské unie.

Právo na spravedlivý proces a právo na obhajobu jsou stanoveny v článcích 47 a 48 Listiny základních práv EU, jakož i v článku 6 Evropské úmluvy o lidských právech.

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Evropská komise – práva podezřelých a obviněných osob:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX 1: Indicative model Letter of Rights

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have the following rights:

A. ASSISTANCE OF A LAWYER / ENTITLEMENT TO LEGAL AID

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

B. INFORMATION ABOUT THE ACCUSATION

You have the right to know why you have been arrested/detained and what you are suspected of having done.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to translation of at least the relevant passages of essential documents, including any order by a judge allowing your arrest or keeping you in custody, any charge or indictment and any judgment. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. RIGHT TO REMAIN SILENT

While questioned by the Police or judicial authorities, you are not obliged to answer questions about the alleged offence. Your lawyer can help you to decide on that.

E. ACCESS TO DOCUMENTS

When you are arrested, you (or your lawyer) have the right to access essential documents you need to challenge the arrest or detention. If your case goes to court you (or your lawyer) will have the right to access material evidence for or against you.

F. INFORMING SOMEONE ELSE ABOUT YOUR DETENTION / INFORMING YOUR CONSULATE OR EMBASSY

When you are arrested, tell the police if you want someone to be informed of the detention, for example a family member or your employer. In certain cases the right to inform other persons of your detention may be temporary limited. The police will be able to tell you.

If you are a foreigner, tell the police if you want your consular authority or embassy to be informed of the detention. Also tell the police if you want to contact an official of your consular authority or embassy.

G. URGENT MEDICAL ASSISTANCE

When you are arrested, you have the right to urgent medical assistance. Tell the police if you are in need of urgent medical care.

H. PERIOD OF DEPRIVATION OF LIBERTY

After your arrest you may be deprived of your liberty/detained for a maximum period of …. [fill in applicable number of hours/days]. At the end of this period you must either be released or be heard by a judge who will decide on your further detention. Ask your lawyer or the judge for information about possibilities to challenge the arrest, to review the detention or to ask for provisional release.

ANNEX II: Indicative model Letter of Rights for persons arrested on the basis of a European Arrest Warrant:

The sole purpose of this model is to present an illustration of a Letter of Rights with a view to helping the national authorities when preparing such Letter at national level. Member States are not bound to use this model. When preparing their Letter, they may amend this model to align it with their national applicable rules and add further useful information.

You have been arrested on the basis of a European Arrest Warrant. You have the following rights.

A. INFORMATION ABOUT THE EUROPEAN ARREST WARRANT

You have the right to be informed about the content of the European Arrest Warrant on the basis of which you have been arrested.

B. ASSISTANCE OF A LAWYER

You have the right to speak confidentially to a lawyer. A lawyer is independent from the police. Ask the police if you need help to get in contact with a lawyer, the police shall help you. In certain cases the assistance may be free of charge. Ask the police for more information.

C. INTERPRETATION AND TRANSLATION

If you do not speak or understand the language, you have the right to be assisted by an interpreter. This is free of charge. The interpreter may help you to talk to your lawyer and is required to keep the content of this communication confidential. You have the right to a translation of the European Arrest Warrant in a language you understand. You may in some circumstances be provided with an oral translation or summary.

D. POSSIBILITY TO CONSENT

You may consent or not consent to being surrendered to the State seeking you. Your consent would speed up the proceedings. [Possible addition of certain Member States: It may be difficult or even impossible to change this decision at a later stage.] Ask the authorities or your lawyer for more information.

E. HEARING

If you do not consent to your surrender, you have the right to be heard by a judicial authority.

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar