Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija poziva javnost k sodelovanju pri ukrepih za odstranitev ovir za invalide

Bruselj, 13. decembra 2011 – Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o svojih prihodnjih načrtih glede odstranitev ovir za evropske invalide. Posvetovanje bo Komisiji pomagalo pri pripravi predlogov za Evropski akt o dostopnosti, načrtovan za jesen 2012. Pobuda naj bi invalidom zagotovila enak dostop do fizičnega okolja, prevoza ter informacijskih in komunikacijskih storitev, kot ga imajo drugi ljudje. Koristilo bo tudi osebam z omejeno mobilnostjo, na primer starejšim. S posvetovanjem, ki je celoti dostopno, želijo zbrati mnenja podjetij, invalidov in širše javnosti, odprto pa je do 29. februarja 2012.

„Dostopnost pomeni odstranitev ovir za invalide v stavbah, pri prevozu in na svetovnem spletu. Izboljšanje dostopa bo olajšalo življenja starejših, staršev majhnih otrok in številnih drugih,“ je dejala evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „S povečanjem dostopnosti blaga in storitev bomo lahko ustvarili tudi tržne priložnosti ter spodbudili inovacije in rast. Zato se posvetujemo s podjetji, invalidi, starejšimi in širšo javnostjo.“

Komisija je v preteklem letu sprejela celovito strategijo za ustvarjanje Evrope brez ovir za invalide do leta 2020 (IP/10/1505). V načrtu je opisano, kako lahko EU in nacionalne vlade pomagajo invalidom uživati svoje pravice.

Eden od ključnih vsebovanih ukrepov je bila pobuda o dostopnosti. Cilj je uporaba standardizacije ali javnih naročil, da bi postali vse blago in storitve dostopni invalidom, hkrati pa spodbujanje trga EU za medicinsko-tehnične pripomočke. Na podlagi izkušenj iz Združenih držav domnevamo, da se bo ta trg v prihodnjih letih znatno povečal.

Študija Kraljevega nacionalnega inštituta Združenega kraljestva za slepe (Royal National Institute of the Blind) je pokazala, da je veriga supermarketov z naložbo v višini 35 000 GBP, s katero je svoje spletišče prilagodila invalidom, prihodke povečala za več kot 13 milijonov GBP letno. Po ugotovitvah nemške študije pa bi dostopnejši objekti privabili tudi več invalidnih turistov, s čimer bi se promet nemške turistične industrije povečal za 620 milijonov EUR do 1,9 milijarde EUR.

Ozadje

Vsak šesti prebivalec Evropske unije, tj. okoli 80 milijonov Evropejcev, trpi za lažjo ali težjo obliko invalidnosti. Več kot tretjina ljudi, starejših od 75 let, trpi za določeno vrsto invalidnosti, ki jih omejuje. Te številke se bodo s postopnim staranjem prebivalstva EU gotovo še povečale. Večina invalidov vse prevečkrat ne more v celoti sodelovati v družbi in gospodarstvu zaradi fizičnih ali drugih ovir ter diskriminacije.

V Listini EU o temeljnih pravicah je navedeno, da „Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti“. Poleg tega se je EU in vseh njenih 27 držav članic že s podpisom Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov zavezalo, da bodo ustvarile Evropo brez ovir.

„Dostopnost“ pomeni, da se invalidom zagotavlja enak dostop do fizičnega okolja, prevoza, informacijskih in komunikacijskih tehnologij in sistemov ter drugih objektov in storitev, kot ga imajo drugi ljudje.

Komisija je 1. in 2. decembra 2011 organizirala pomembno konferenco v okviru evropskega dneva invalidov, ki se je osredotočila tudi na gospodarsko krizo z vidika pravic invalidov. Na konferenci je podpredsednica Komisije Viviane Reding razglasila, da je avstrijsko mesto Salzburg prejelo nagrado Access City Award za leto 2012, nagrado EU za dostopna mesta (IP/11/1492).

Voditelji institucij EU so se 6. decembra 2011 na srečanju na visoki ravni prvič sestali z Evropskim invalidskim forumom, da bi razpravljali o vprašanjih, s katerimi se soočajo evropski invalidi (IP/11/1507).

Dodatne informacije

Novinarsko središče Generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Javno posvetovanje o vprašanjih dostopnosti

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm

Domača stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar