Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja Europejska pragnie poznać stanowisko opinii publicznej na temat środków usuwających bariery, z którymi zmagają się osoby niepełnosprawne

Bruksela, 13 grudnia 2011 r. – W dniu dzisiejszym Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne na temat swoich przyszłych planów dotyczących usunięcia barier, z którymi zmagają się w Europie osoby niepełnosprawne. Konsultacje pomogą Komisji w przygotowaniu propozycji dotyczących europejskiego aktu w sprawie dostępności, przewidzianego na jesień 2012 r. Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu – na równych warunkach z innymi – do środowiska fizycznego, środków transportu oraz usług informacyjnych i komunikacyjnych. Przyniesie ona korzyści również osobom, których zdolność poruszania się jest ograniczona, np. osobom starszym. Konsultacje – jako takie w pełni dostępne dla wszystkich – zmierzają do zebrania opinii przedsiębiorców, osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych, a potrwają do dnia 29 lutego 2012 r.

„Dostępność do przestrzeni publicznej oznacza usunięcie barier, z którymi zmagają się osoby niepełnosprawne w budynkach, środkach transportu oraz w internecie. Lepszy dostęp do przestrzeni publicznej ułatwia życie osobom starszym, rodzicom z małymi dziećmi oraz wielu innym ludziom” – oświadczyła komisarz UE ds. sprawiedliwości Viviane Reding. „Bardziej dostępne towary i usługi to również nowe szanse dla rynku, które mogą być bodźcem dla innowacji i wzrostu gospodarczego. Właśnie dlatego prowadzimy konsultacje z przedsiębiorcami, jak również z osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi oraz z szeroko rozumianym społeczeństwem.”

W zeszłym roku Komisja Europejska przyjęła obszerną strategię, w której przewiduje się stworzenie do 2020 r. Europy bez barier dla osób niepełnosprawnych (IP/10/1505). Zawiera ona plan określający, jak UE i rządy państw członkowskich mogą wzmocnić pozycję osób niepełnosprawnych i umożliwić im korzystanie z ich praw.

Jednym z kluczowych działań przewidzianych w strategii jest inicjatywa dotycząca dostępu do przestrzeni publicznej. Celem tej inicjatywy jest wykorzystanie standaryzacji lub przepisów o zamówieniach publicznych do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich towarów i usług oraz jednoczesne rozwinięcie unijnego rynku urządzeń przystosowanych do potrzeb takich osób. Oczekuje się znacznego wzrostu tego rynku w najbliższych latach, tak jak nastąpiło to w Stanach Zjednoczonych.

Analiza wykonana przez Royal National Institute of the Blind ze Zjednoczonego Królestwa wykazała, że kwota 35 000 funtów, którą sieć supermarketów zainwestowała w dostosowanie swoich stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych, przyniosła dodatkowe wpływy w wysokości ponad 13 mln funtów rocznie. Z kolei analiza przeprowadzona w Niemczech wykazała, że bardziej dostępna infrastruktura zachęciłaby osoby niepełnosprawne do odbywania większej liczby podróży, zwiększając obroty niemieckiego sektora turystycznego o kwotę od 620 mln do 1,9 mld euro.

Kontekst

Jeden na sześciu mieszkańców Unii Europejskiej – czyli ok. 80 mln osób – jest niepełnosprawny w stopniu, który sięga od lekkiego do znacznego. Ponad jedna trzecia osób w wieku przekraczającym 75 lat jest niepełnosprawna w sposób ograniczający w pewnym zakresie ich funkcjonowanie. Liczby te będą najprawdopodobniej rosnąć wraz ze stopniowym starzeniem się społeczeństwa UE. Zbyt często osoby te są pozbawione możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym ze względu na bariery fizyczne lub inne, jak również dyskryminację.

Karta praw podstawowych UE stanowi, że „Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności”. Ponadto UE i jej 27 państw członkowskich zobowiązały się już do stworzenia Europy bez barier, podpisując Konwencję ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych (UNCRPD).

„Dostępność przestrzeni publicznej” oznacza dostęp osób niepełnosprawnych, na równych prawach z innymi, do środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz innych obiektów i usług.

W dniach 1-2 grudnia 2011 r. Komisja zorganizowała dużą konferencję w ramach Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych, której przedmiotem były między innymi prawa osób niepełnosprawnych w perspektywie kryzysu gospodarczego. Podczas konferencji wiceprzewodnicząca Reding ogłosiła, że Salzburg (Austria) otrzymał nagrodę Access City Award 2012, europejską nagrodę dla miast, które stworzyły dostępną przestrzeń publiczną (IP/11/1492).

W dniu 6 grudnia 2011 r. przewodniczący unijnych instytucji po raz pierwszy zgromadzili się na Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych na spotkaniu na wysokim szczeblu, aby przedyskutować problemy, z którymi zmagają się osoby niepełnosprawne w Europie (IP/11/1507).

Dalsze informacje

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Konsultacje społeczne w sprawie dostępności przestrzeni publicznej:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar