Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie wil input van het publiek over maatregelen om belemmeringen voor mensen met een handicap weg te nemen

Brussel, 13 december 2011 – De Europese Commissie is vandaag een publieke raadpleging gestart over haar toekomstige plannen om de belemmeringen voor Europeanen met een handicap weg te nemen. De raadpleging zal de Commissie helpen haar voorstellen voor een Europese toegankelijkheidsakte voor te bereiden, die voor het najaar van 2012 is gepland. Het initiatief wil ervoor zorgen dat mensen met een handicap op gelijke voet met anderen toegang hebben tot de fysieke omgeving, vervoer en informatie- en communicatiediensten. Het zal ook ten goede komen van personen met beperkte mobiliteit, bijvoorbeeld ouderen. De bedoeling van de raadpleging, die zelf volledig toegankelijk is, is het verzamelen van standpunten van ondernemingen, mensen met een handicap en het grote publiek. Er kan tot 29 februari 2012 worden geantwoord.

"Toegankelijkheid gaat over het wegnemen van belemmeringen voor mensen met een handicap in gebouwen, vervoer en online. Gemakkelijkere toegang maakt ook het leven gemakkelijker van ouderen, ouders met kleine kinderen en vele anderen," aldus EU-commissaris voor Justitie Viviane Reding. "Goederen en diensten toegankelijker maken, kan ook nieuwe afzetmogelijkheden creëren en een stimulans zijn voor innovatie en groei. Daarom is deze raadpleging zowel tot ondernemingen gericht als tot mensen met een handicap, ouderen en het grote publiek."

Vorig jaar nam de Europese Commissie een ruime strategie aan om tegen 2020 een onbelemmerd Europa voor mensen met een handicap tot stand te brengen (IP/10/1505). In het plan wordt uiteengezet hoe de EU en de nationale regeringen mensen met een handicap kunnen emanciperen zodat zij hun rechten kunnen genieten.

Een van de hoofdpunten was een toegankelijkheidsinitiatief. Normalisatie en regels inzake overheidsopdrachten kunnen helpen om alle goederen en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een handicap, en bevorderen dat er in de EU een markt voor assistentietechnologie tot stand komt. Die markt zal naar verwachting de komende jaren aanzienlijk groeien, wat in de Verenigde Staten al het geval is.

Uit een studie van het Engelse Royal National Institute of the Blind bleek dat een supermarktketen die een investering van 35 000 pond had gedaan om zijn website toegankelijk te maken, een extra omzet van 13 miljoen pond behaalde. In Duitsland bleek uit een studie dat als faciliteiten toegankelijker zouden worden, meer mensen met een handicap zouden gaan reizen en de Duitse toeristische sector een extra omzet tussen 620 miljoen en 1,9 miljard euro zou kunnen behalen.

Achtergrond

Een op de zes mensen in de Europese Unie, ongeveer 80 miljoen mensen dus, heeft een milde tot ernstige handicap. Meer dan een derde van de mensen ouder dan 75 heeft handicaps die hen in bepaalde mate beperken. Deze aantallen zullen gaan stijgen naarmate de EU vergrijst. De meeste van deze mensen kunnen maar al te vaak niet volledig aan de samenleving en de economie deelnemen door fysieke of andere belemmeringen of als gevolg van discriminatie.

Het EU-Handvest van de grondrechten bepaalt dat "de Unie het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen, erkent en eerbiedigt." Daarnaast hebben de EU en haar 27 lidstaten het VN‑Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend, dat ook een engagement is om een onbelemmerd Europa tot stand te brengen.

"Toegankelijkheid" betekent dat mensen met een handicap toegang hebben, op gelijke voet met anderen, tot de fysieke omgeving, vervoer, informatie- en communicatietechnologieën en dito systemen, en tot andere faciliteiten en diensten.

Op 1 en 2 december 2011 organiseerde de Commissie een grote conferentie in verband met de Europese dag van mensen met een handicap. Op die conferentie werd er onder meer gesproken over de gevolgen van de economische crisis voor de rechten van mensen met een handicap. Op de conferentie kondigde vicevoorzitter Reding aan dat het Oostenrijkse Salzburg de winnaar is van de Access City Award 2012, de EU‑prijs die de inspanningen van steden in verband met toegankelijkheid beloont (IP/11/1492).

Op 6 december 2011 kwamen de voorzitters van de EU‑instellingen voor het eerst samen met het Europees Gehandicaptenforum tijdens een bijeenkomst op hoog niveau waarop de problemen waarmee Europeanen met een handicap te kampen hebben, werden besproken (IP/11/1507).

Voor meer informatie

Newsroom van het directoraat-generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Publieke raadpleging over toegankelijkheid:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar