Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija vēlas uzzināt sabiedrības viedokli par pasākumiem, kas paredzēti, lai novērstu šķēršļus, ar ko saskaras invalīdi

Brisele, 2011. gada 13. decembris. Eiropas Komisija šodien uzsāka sabiedrisko apspriešanu par tās turpmākajiem plāniem, lai novērstu šķēršļus, ar ko Eiropā saskaras invalīdi. Šīs apspriedes palīdzēs Komisijai sagatavot priekšlikumus Eiropas tiesību aktam par pieejamību, ko paredzēts publicēt 2012. gada rudenī. Šīs iniciatīvas mērķis ir nodrošināt invalīdiem vienlīdzīgu piekļuvi fiziskajai videi, transporta pakalpojumiem, informācijai un sakaru pakalpojumiem. Tā sniegs labumu arī cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, piemēram, gados vecākiem cilvēkiem. Šo pilnībā atklāto apspriežu mērķis ir apkopot uzņēmumu, invalīdu un plašākas sabiedrības viedokļus, un tās turpināsies līdz 2012. gada 29. februāra beigām.

"Pieejamība nozīmē novērst šķēršļus, ar ko invalīdi saskaras ēkās, transportlīdzekļos un tiešsaistē. Pieejamības uzlabošana padara vieglāku arī vecāku cilvēku, mazu bērnu vecāku un daudzu citu cilvēku dzīvi," teica ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Preču un pakalpojumu pieejamības uzlabošana nozīmē arī tirgus iespēju izveidi, un tā var stimulēt inovācijas un izaugsmi. Tāpēc mēs apspriežamies gan ar uzņēmumiem, gan ar invalīdiem, vecākiem cilvēkiem un plašāku sabiedrību."

Pagājušajā gadā Komisija pieņēma visaptverošu stratēģiju, lai līdz 2020. gadam izveidotu no šķēršļiem brīvu un invalīdiem piemērotu Eiropu (IP/10/1505). Plānā izklāstīts, kā ES un valstu valdības var sniegt iespējas invalīdiem, lai viņi varētu izmantot savas tiesības.

Viens no svarīgākajiem iekļautajiem pasākumiem ir pieejamības iniciatīva. Tās mērķis ir izmantot standartizāciju vai publisko iepirkumu, lai visas preces un pakalpojumus padarītu pieejamus invalīdiem, vienlaikus veicinot ES tirgu attiecībā uz palīgierīcēm. Ņemot vērā Amerikas Savienoto Valstu pieredzi, paredzams, ka turpmākajos gados šis tirgus būtiski palielināsies.

Apvienotās Karalistes Neredzīgo valsts institūta pētījums liecina, ka lielveikalu ķēdes ieguldījums 35 tūkstošu sterliņu mārciņu apmērā, lai padarītu tās tīmekļa vietni pieejamu invalīdiem, radīja vairāk nekā 13 miljonu sterliņu mārciņu papildu ienākumus gadā. Vācijā pētījumā tika konstatēts, ka pieejamākas telpas palielinātu invalīdu ceļošanu, nodrošinot Vācijas tūrisma industrijai papildu apgrozījumu 620 miljonu eiro līdz 1,9 miljardu eiro apmērā.

Pamatinformācija

Vienam no sešiem iedzīvotājiem Eiropas Savienībā – aptuveni 80 miljoniem – ir invaliditāte, sākot no vieglas līdz smagai. Vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju vecumā virs 75 gadiem ir ar invaliditāti, kas viņus zināmā mērā ierobežo. ES iedzīvotājiem arvien vairāk novecojot, paredzams, ka šie skaitļi palielināsies. Vairumam šo iedzīvotāju bieži vien ir liegta iespēja pilnībā iesaistīties sabiedrībā un tautsaimniecībā fizisku vai citu šķēršļu, kā arī diskriminācijas dēļ.

ES Pamattiesību hartā teikts, ka "Savienība atzīst un ievēro invalīdu tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē." Turklāt, parakstot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD), ES un visas 27 dalībvalstis jau ir apņēmušās radīt Eiropu bez šķēršļiem.

"Pieejamība" nozīmē, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tāda pati piekļuve kā visiem fiziskajai videi, transportam, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un sistēmām, kā arī citiem pakalpojumiem un dienestiem.

Komisija 2011. gada 1. un 2. decembrī Eiropas Invalīdu dienas ietvaros rīkoja svarīgu konferenci, kurā uzmanība tika pievērsta invalīdu tiesībām ekonomikas krīzes kontekstā. Šīs konferences laikā priekšsēdētāja vietniece Redinga paziņoja, ka Austrijas pilsēta Zalcburga ir saņēmusi 2012. gada Eiropas balvu "Access City" (IP/11/1492).

ES iestāžu vadītāji 2011. gada 6. decembrī pirmo reizi sanāca kopā Eiropas Invaliditātes foruma augsta līmeņa sanāksmē, lai apspriestu jautājumus, ar ko saskaras Eiropas invalīdi (IP/11/1507).

Plašāka informācija

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Sabiedriskā apspriešana par pieejamību:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar