Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija tariasi su visuomene, kaip šalinti neįgaliųjų patiriamas kliūtis

Briuselis, 2011 m. gruodžio 13 d. Šiandien Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas, kuriose bus aptariamos galimybės šalinti neįgalių europiečių patiriamas kliūtis. Remdamasi šių konsultacijų išvadomis, Komisija rengs pasiūlymus dėl Europos prieinamumo akto (angl. European Accessibility Act), kurį numatoma priimti 2012 m. rudenį. Šios iniciatyvos tikslas – suteikti neįgaliesiems galimybę lygiavertiškai naudotis fizine infrastruktūra, transportu, informacinėmis ir ryšių technologijomis. Ji bus naudinga ir riboto judumo asmenims, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonėms. Šiose konsultacijose, vyksiančiose iki 2012 m. vasario 29 d., gali dalyvauti visi norintys – siekiama sužinoti verslo atstovų, neįgalių asmenų ir plačiosios visuomenės nuomonę.

„Prieinamumas – tai neįgaliųjų galimybė be kliūčių naudotis pastatais, transportu ir internetu. Geresnis prieinamumas taip pat palengvina vyresnio amžiaus žmonių, šeimų su mažais vaikais ir daugelio kitų gyvenimą, – sakė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Be to, prekių ir paslaugų prieinamumo gerinimas gali atverti naujų rinkos galimybių ir paskatinti inovacijas bei augimą. Todėl norime pasitarti ne tik su neįgaliaisiais, vyresnio amžiaus žmonėmis ir plačiąja visuomene, bet ir su verslo atstovais.“

Praėjusiais metais Komisija priėmė išsamią strategiją, kurios tikslas – iki 2020 m. sukurti Europą be kliūčių neįgaliesiems (IP/10/1505). Numatytas planas, kaip ES ir valstybių narių vyriausybės galėtų suteikti neįgaliesiems galimybę naudotis visomis savo teisėmis.

Viena svarbiausių strategijos iniciatyvų – prieinamumo gerinimas. Pasinaudojant standartizavimo ar viešųjų pirkimų taisyklėmis, siekiama užtikrinti, kad neįgalieji galėtų įsigyti visas prekes ir paslaugas, ir skatinti ES pagalbinių įtaisų rinką. Atsižvelgiant į JAV patirtį, tikėtina, kad ši rinka per ateinančius kelerius metus labai augs.

Jungtinės Karalystės karališkojo nacionalinio aklųjų instituto atliktas tyrimas parodė, kad prekybos centrų tinklui investavus 35 000 GBP į geriau prieinamą interneto svetainę, jos metinės pajamos padidėjo 13 mln. GBP. Vokietijoje atlikto tyrimo duomenimis, prieinamesnė infrastruktūra paskatintų neįgaliuosius keliauti, o tai 620 mln.–1,9 mlrd. EUR padidintų metinę Vokietijos turizmo pramonės apyvartą.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungoje kas šeštam žmogui (iš viso apie 80 milijonų žmonių) nustatyta įvairaus laipsnio – nuo lengvos iki sunkios – negalia. Daugiau kaip trečdalis vyresnių nei 75 metų žmonių turi negalią, kuri apsunkina jų gyvenimą. Dėl ES gyventojų senėjimo tendencijos šie skaičiai turėtų dar didėti. Daugelis šių žmonių dažnai vis dar negali visapusiškai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime dėl fizinių ar kitokių kliūčių, taip pat dėl diskriminavimo.

ES pagrindinių teisių chartijoje sakoma, kad „Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgalių asmenų teisę naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime.“ Be to, pasirašydamos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją (JTNTK), ES ir visos 27 valstybės jos narės jau įsipareigojo kurti Europą be kliūčių.

Prieinamumas apibrėžiamas kaip neįgaliųjų galimybė lygiavertiškai naudotis fizine infrastruktūra, transportu, informacinėmis ir ryšių technologijomis bei sistemomis ir kitomis priemonėmis bei paslaugomis.

Europos neįgaliųjų dienos proga 2011 m. gruodžio 1–2 d. Komisija surengė didelę konferenciją, kurioje daug dėmesio buvo skirta neįgaliųjų teisėms ekonomikos krizės sąlygomis. Per šią konferenciją Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding paskelbė, kad 2012 m. prieinamiausio miesto apdovanojimas, kurį ES teikia neįgaliesiems geriausiai pritaikytiems miestams (IP/11/1492), skiriamas Austrijos miestui Zalcburgui.

2011 m. gruodžio 6 d. įvyko pirmasis aukšto lygio ES institucijų vadovų ir Europos neįgaliųjų forumo susitikimas, kuriame aptarti Europos neįgaliųjų patiriami sunkumai (IP/11/1507).

Daugiau informacijos

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Viešos konsultacijos prieinamumo klausimais

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva, tel. (+32-2) 299 13 82


Side Bar