Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság szeretné megismerni a közvélemény álláspontját a fogyatékossággal élő személyeket gátló akadályok lebontására irányuló intézkedésekről

Brüsszel, 2011. december 13. – A mai napon az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított a fogyatékossággal élő európai polgárok előtt álló akadályok lebontására irányuló jövőbeni terveiről. A konzultáció segítséget nyújt a Bizottságnak a 2012 őszére tervezett európai akadálymentesítési intézkedéscsomagra vonatkozó javaslatainak elkészítéséhez. A kezdeményezés célja, hogy a fogyatékos személyek másokkal egyenlő hozzáféréssel rendelkeznek a fizikai környezet, a közlekedés, valamint az információs és kommunikáció szolgáltatások terén. A kezdeményezés a csökkent mozgásképességű személyek, köztük az idősek számára is támogatást nyújt. A konzultáció – amely maga is teljes egészében akadálymentes – arra irányul, hogy összegyűjtse a vállalkozások, a fogyatékos személyek és a lakosság véleményét, és 2012. február 29-ig tart.

„Az akadálymentesítés azt jelenti, hogy lebontjuk azokat az akadályokat, amelyek megnehezítik a fogyatékossággal élő személyek számára az épületekbe való bejutást, a közlekedést és az internet használatát. A hozzáférhetőség javítása az idős emberek, a kisgyermekes szülők és sok más ember életét is megkönnyíti” – nyilatkozta Viviane Reding, uniós jogérvényesülési biztos. „Az áruk és a szolgáltatások hozzáférhetőségének megkönnyítése piaci lehetőségeket is teremt, valamint ösztönzést adhat az innovációnak és a növekedésnek. Ezért folytatunk konzultációt a vállalkozásokkal, a fogyatékossággal élő személyekkel, az idős emberekkel és a lakossággal.”

A Bizottság a tavalyi évben átfogó stratégiát fogadott el annak érdekében, hogy 2020-ra megvalósulhasson az akadálymentes Európa a fogyatékosok számára (IP/10/1505). A terv felvázolja, hogy az EU és a tagállami kormányok miként tehetik lehetővé fogyatékkal élő polgáraik számára, hogy maradéktalanul élhessenek jogaikkal.

Az akadálymentesítési kezdeményezés volt az egyik legfontosabb a tervben szereplő intézkedések közül. Az a cél, hogy oly módon alkalmazzák a szabványosításról, illetve a közbeszerzésről szóló szabályokat, hogy azok az összes terméket és szolgáltatást hozzáférhetővé tegyék a fogyatékosok számára, és egyben ösztönözzék a segédeszközök uniós piacát. E piac az egyesült államokbeli tapasztalatokból kiindulva az elkövetkezendő években várhatóan növekedni fog.

Az Egyesült Királyságban a vakok állami intézete (Royal National Institute of the Blind) tanulmányt készített, amelyből kitűnik, hogy az egyik szupermarketlánc által a honlapja hozzáférhetővé tételére befektetett 35 000 GBP évente több mint 13 millió GBP pluszbevételt hozott a vállalkozás számára. Németországban egy tanulmány rámutatott, hogy az akadálymentesebb eszközöknek köszönhetően a fogyatékkal élők többet utaznak, ami a német idegenforgalom számára 620 millió és 1,9 milliárd EUR közötti további üzleti forgalmat eredményezett.

Előzmények

Az Európai Unió minden hatodik polgára – mintegy 80 millió ember – különböző fokú, az enyhétől a súlyosig terjedő fogyatékkal él. A 75 évesnél idősebbek több mint egyharmada szenved olyan fogyatékosságban, amely valamilyen mértékben korlátozza őt. Az uniós népesség fokozatos idősödése miatt e számok egyre emelkednek. A fogyatékossággal élők többsége a fizikai vagy más akadályok, valamint a hátrányos megkülönböztetés miatt igen gyakran nehézségekbe ütközik, hogy a társadalomban és a gazdaságban teljes körűen részt vegyen.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája értelmében „az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.” Ezenfelül az EU és mind a 27 tagállama a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény (UNCRPD) aláírásával már elkötelezte magát egy akadálymentes Európa megteremtése mellett.

Az „akadálymentesítés” azt jelenti, hogy a fogyatékos személyek másokkal egyenlő mértékű hozzáféréssel rendelkeznek a fizikai környezet, a közlekedés, az infokommunikációs technológiák és rendszerek, valamint más létesítmények és szolgáltatások terén.

2011. december 1–2-án a Bizottság a fogyatékkal élők európai napja keretében nagyszabású konferenciát rendezett, amely szintén áttekintette a fogyatékosok jogait a gazdasági válsággal szemben. A konferencia során Viviane Reding alelnök bejelentette, hogy Salzburg osztrák város nyerte a 2012-es Access City díjat, az akadálymentes városoknak járó uniós elismerést (IP/11/1492).

2011. december 6-án az uniós intézmények vezetői első ízben találkoztak a Fogyatékosok európai fórumával, hogy áttekintsék a fogyatékkal élő európai polgárokat érintő kérdéseket (IP/11/1507).

További információk

A Jogérvényesülési Főigazgatóság híroldala:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Az akadálymentesítésről szóló nyilvános konzultáció:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm

Viviane Reding uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar