Navigation path

Left navigation

Additional tools

ευρωπαϊκη επιτροπη – δελτιο τυπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ακούσει τις απόψεις των πολιτών σχετικά με μέτρα για την κατάργηση των φραγμών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2011 – Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα μελλοντικά σχέδιά της για την κατάργηση των φραγμών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη. Η διαβούλευση αυτή θα βοηθήσει την Επιτροπή να καταρτίσει τις προτάσεις της σχετικά με μια ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2012. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής σκοπό έχει να εξασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία θα έχουν πρόσβαση, σε ισότιμη βάση με τους άλλους ανθρώπους, στο φυσικό περιβάλλον, τις μεταφορές και τις υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας. Από την πρωτοβουλία αυτή θα επωφεληθούν και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, όπως οι ηλικιωμένοι. Η διαβούλευση – η οποία είναι πλήρως προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία – διοργανώνεται με σκοπό να συλλεγούν απόψεις από τις επιχειρήσεις, τα άτομα με αναπηρία και το ευρύτερο κοινό, θα παραμείνει δε ανοικτή έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012.

«Προσβασιμότητα σημαίνει την κατάργηση των φραγμών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στα κτήρια, τα μέσα μεταφοράς και το Διαδίκτυο. Η βελτίωση της πρόσβασης σε αυτά διευκολύνει επίσης τους ηλικιωμένους, τους γονείς μικρών παιδιών και πολλούς άλλους», δήλωσε η κα Viviane Reding, Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ. «Η αύξηση της προσβασιμότητας των αγαθών και των υπηρεσιών σημαίνει επίσης τη δημιουργία περισσότερων εμπορικών ευκαιριών και μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για καινοτομία και ανάπτυξη. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, πραγματοποιούμε διαβουλεύσεις με τις επιχειρήσεις, καθώς και με άτομα με αναπηρία, με ηλικιωμένους και με το ευρύτερο κοινό».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πέρυσι μια συνολική στρατηγική για τη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία έως το 2020 (IP/10/1505). Το σχέδιο περιγράφει με ποιον τρόπο η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν στα άτομα με αναπηρία τα μέσα για να απολαύουν των δικαιωμάτων τους.

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις που περιλαμβάνει η στρατηγική ήταν η πρωτοβουλία για την προσβασιμότητα. Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν να εξεταστεί πώς μπορούν να αξιοποιηθούν η τυποποίηση ή οι κανόνες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, ώστε όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες να καταστούν προσπελάσιμα στα άτομα με αναπηρία και να προωθηθεί παράλληλα μια αγορά υποβοηθητικών συσκευών στην ΕΕ. Με βάση την εμπειρία των ΗΠΑ, η αγορά αυτή αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη κατά τα προσεχή έτη.

Μια μελέτη που εκπονήθηκε από το βρετανικό Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα Τυφλών («Royal National Institute of the Blind») ανέφερε ότι αλυσίδα σουπερμάρκετ η οποία επένδυσε 35 000 λίρες για να καταστήσει τον δικτυακό της τόπο προσβάσιμο, αύξησε τα έσοδά της κατά 13 και πλέον εκατομμύρια λίρες ετησίως. Στο πλαίσιο μελέτης που εκπονήθηκε στη Γερμανία, διαπιστώθηκε ότι η αύξηση της προσφοράς προσπελάσιμων υποδομών θα πολλαπλασιάσει τα ταξίδια των ατόμων με αναπηρία, γεγονός που θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της γερμανικής τουριστικής βιομηχανίας κατά 620 εκατ. έως 1,9 δισεκατ. ευρώ.

Ιστορικό

Ένας στους έξι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – περίπου 80 εκατομμύρια – έχει κάποια αναπηρία που μπορεί να είναι από ήπια έως πολύ σοβαρή. Πάνω από το ένα τρίτο των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών έχει κάποια μορφή αναπηρίας που τα περιορίζει σε κάποιο βαθμό. Οι αριθμοί αυτοί προβλέπεται να αυξηθούν λόγω της σταδιακής γήρανσης του πληθυσμού της ΕΕ. Πολύ συχνά, τα περισσότερα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή λόγω φυσικών ή άλλων φραγμών, καθώς και λόγω διακρίσεων.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ορίζει ότι η «Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο». Επιπλέον, η ΕΕ και τα 27 κράτη μέλη της έχουν ήδη δεσμευθεί, με την υπογραφή της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), να δημιουργήσουν μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς.

«Προσβασιμότητα» σημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση, σε ισότιμη βάση, στο φυσικό περιβάλλον, στα μέσα μεταφοράς, στις τεχνολογίες και συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών, και σε άλλες υποδομές και υπηρεσίες.

Στις 1-2 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή διοργάνωσε διάσκεψη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα Άτομα με Αναπηρία, η οποία εστίασε επίσης την προσοχή της στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μπροστά στην οικονομική κρίση. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, η Αντιπρόεδρος Reding ανακοίνωσε ότι η αυστριακή πόλη του Σάλτσμπουργκ ήταν ο νικητής του βραβείου της φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία πόλης για το 2012, το βραβείο που απονέμει η ΕΕ σε προσβάσιμες πόλεις (IP/11/1492).

Στις 6 Δεκεμβρίου 2011, οι ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε τόσο υψηλό επίπεδο με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρία για να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη (IP/11/1507).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αίθουσα Τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Δημόσια διαβούλευση για την προσβασιμότητα:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου κας Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar