Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Bezbariérová Evropa pro osoby se zdravotním postižením: Evropská komise chce znát názor veřejnosti na chystaná opatření

Brusel 13. prosince 2011 – Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o svých budoucích plánech na odstranění překážek, s nimiž se musí potýkat Evropané se zdravotním postižením. Konzultace má Komisi pomoci při přípravě návrhů Evropského aktu přístupnosti, jejichž předložení se očekává na podzim roku 2012. Tato iniciativa usiluje o to, aby osoby se zdravotním postižením měly rovnoprávně s ostatními přístup k fyzickému prostředí, dopravě a informačním a komunikačním službám. Prospěch z ní budou mít také lidé s omezenou pohyblivostí, např. starší občané. Cílem – mimochodem plně přístupné – konzultace, která zůstane otevřená až do 29. února 2012, je shromáždit názory podnikatelů, osob se zdravotním postižením a široké veřejnosti.

„Přístupnost znamená odstraňovat překážky, s nimiž se osoby se zdravotním postižením setkávají v budovách, dopravě a na internetu. Zlepšený přístup usnadní život také starším lidem, rodičům s malými dětmi a mnoha jiným. Další zpřístupňování zboží a služeb povede rovněž k vytváření tržních příležitostí, což může mít pozitivní vliv na inovace a růst. To vše jsou důvody, proč se ptát na názor nejen lidí z podnikatelské sféry, ale i osob se zdravotním postižením, starších lidí a široké veřejnosti jako celku,“ uvedla komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová.

V loňském roce Komise přijala komplexní strategii, jejímž cílem je vytvoření bezbariérové Evropy pro osoby se zdravotním postižením do roku 2020 (IP/10/1505). Plán nastiňuje způsoby, jakými by EU a vlády jednotlivých států mohly zlepšit postavení lidí se zdravotním postižením, tak aby mohly využívat svých práv.

Jedním z klíčových opatření této strategie byla iniciativa na zlepšení přístupnosti. Ta se zaměřuje na využití standardizace nebo pravidel pro zadávání veřejných zakázek ke zpřístupnění veškerého zboží a služeb lidem se zdravotním postižením a povzbuzení evropského trhu s kompenzačními pomůckami. Na základě zkušenosti ze Spojených států se očekává, že tento trh zaznamená v příštích letech výrazný růst.

Studie Královského národního ústavu pro nevidomé (Spojené království) ukázala, že investice řetězce supermarketů ve výši 35 000 GBP do zpřístupnění jeho internetových stránek přinesla zvýšení ročních tržeb o více než 13 milionů GBP. Studie uskutečněná v Německu zase konstatovala, že postižení občané by více cestovali, kdyby byla příslušná zařízení přístupnější, a to by vyneslo dalších 620 milionů až 1,9 miliardy EUR pro německý cestovní ruch.

Souvislosti

Každý šestý člověk v Evropské unii – celkem přibližně 80 milionů osob – má nějakou formu zdravotního postižení, které může být lehkého až těžkého stupně. Více než třetina lidí ve věku nad 75 let trpí postižením, které je do určité míry omezuje. Tato čísla se budou v souvislosti s tím, jak obyvatelé EU postupně stárnou, dále zvyšovat. Většina těchto lidí se přitom až příliš často nemůže plně účastnit společenského a hospodářského života z důvodu fyzických a jiných překážek či diskriminace.

Listina základních práv Evropské unie uvádí, že „Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti“. Kromě toho se EU a všech 27 členských států již zavázalo vytvořit bezbariérovou Evropu podepsáním Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

„Přístupností“ se rozumí stav, kdy osoby se zdravotním postižením mají rovnoprávně s ostatními přístup k fyzickému prostředí, dopravě, informačním a komunikačním technologiím a systémům a dalším zařízením a službám.

Komise ve dnech 1. a 2. prosince 2011 uspořádala v souvislosti s Evropským dnem osob se zdravotním postižením velkou konferenci, která byla mimo jiné zaměřena na práva osob se zdravotním postižením v kontextu hospodářské krize. Při této příležitosti místopředsedkyně Komise Redingová oznámila, že vítězem ocenění EU pro bezbariérová města „Access City award“ pro rok 2012 se stalo rakouské město Salcburk (IP/11/1492).

Dne 6. prosince 2011 se poprvé sešli vedoucí činitelé orgánů EU s Evropským fórem zdravotně postižených, aby na vysoké úrovni projednali problémy, se kterými se potýkají Evropané se zdravotním postižením (IP/11/1507).

Další informace

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Veřejná konzultace o přístupnosti:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar