Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия се допитва до обществеността по повод на мерките за премахване на бариерите пред хората с увреждания

Брюксел, 13 декември 2011 г. – Европейската комисия даде начало на обществена консултация за премахване на препятствията пред европейците с увреждания. Консултацията ще помогне на Комисията да подготви своите предложения за европейски акт за достъпност, предвиден за есента на 2012 г. Инициативата цели да гарантира равноправен достъп на хората с увреждания до сгради, съоръжения, транспортни средства и информационни и комуникационни услуги. Тя ще е от полза и за хора с ограничена мобилност, като например възрастните. Консултацията, която е напълно достъпна за всички, е насочена към предприятията, хората с увреждания и обществеността като цяло и ще остане отворена до 29 февруари 2012 г.

„Достъпността се отнася до премахването на бариерите пред хората с увреждания в сградите, транспорта и интернет. Подобряването на достъпа ще улесни живота и на възрастните хора, родителите с малки деца и много други“, каза европейският комисар по правосъдие Вивиан Рединг. „Увеличаването на достъпността на стоки и услуги е свързано със създаването на пазарни възможности и може да стимулира иновациите и растежа. Ето защо се допитваме не само до хората с увреждания, но и до фирми, възрастни хора и обществеността като цяло“.

През миналата година Европейската комисия прие всеобхватна стратегия за създаване на Европа без бариери за хората с увреждания до 2020 г. (IP/10/1505). В нея се очертават начините, по които ЕС и правителствата на държавите-членки могат да осигурят на хората с увреждания възможност да се ползват от своите права.

Едно от ключовите действия в стратегията е инициатива за достъпност. Нейната цел е да се използва стандартизация или правилата за обществени поръчки за гарантиране на достъпността на всички стоки и услуги за хората с увреждания, като същевременно се насърчава европейския пазар за помощни средства. Очаква се през следващите години този пазар значително да се разрасне, както се случи в САЩ.

Изследване на Кралския национален институт на незрящите в Обединеното Кралство сочи, че инвестиция от 35 000 британски лири, която верига супермаркети е използвала, за да направи уебсайта си достъпен за хора с увреждания, ѝ носи допълнителни приходи от над 13 млн. британски лири годишно. Проведено в Германия изследване показва, че при наличие на по-достъпни съоръжения хората с увреждания ще пътуват повече, което би повишило оборота на туристическата индустрия на Германия с между 620 милиона и 1,9 милиарда евро.

Контекст

Една шеста от европейците — или общо около 80 милиона души — живеят с някаква форма на увреждане, било то лека или тежка. Повече от една трета от хората на възраст над 75 години имат увреждания, които ги ограничават в някаква степен. Със застаряването на населението на ЕС тези цифри само ще растат. Заради физически и други препятствия и дискриминация повечето от тези хора твърде често не могат пълноправно и пълноценно да участват в обществения и икономическия живот.

В Хартата на ЕС за основните права се посочва, че „Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността“. Освен това с подписването на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания ЕС и 27-те държави от него вече поеха ангажимент за създаване на Европа без бариери.

„Достъпност“ означава равноправен достъп на хората с увреждания до физическата среда, транспорта, информационните и комуникационните технологии и системи и други съоръжения и услуги.

На 1 и 2 декември 2011 г. Комисията организира важна конференция по повод Европейския ден на хората с увреждания, на която бе обсъдено и въздействието на икономическата криза върху правата на тези хора. По време на конференцията комисар Рединг обяви, че град Залцбург в Австрия получава наградата на ЕС за достъпен град за 2012 г. (IP/11/1492).

На 6 декември 2011 г. ръководителите на европейските институции се събраха за пръв път с Европейския форум на хората с увреждания на среща на високо равнище, за да обсъдят някои от въпросите, вълнуващи тези хора (IP/11/1507).

За повече информация

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Обществена консултация за достъпността

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/opinion/111207_en.htm

Интернет страница на Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдие:

http://ec.europa.eu/reding

За контакти:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar