Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia propune realizarea de economii la nivelul serviciului public al UE

Bruxelles, 13 decembrie 2011 – Comisia a adoptat astăzi în mod formal un pachet de propuneri privind reforma statutului funcționarilor, care ar genera economii în valoare de 1 miliard de euro până în 2020 și de peste 1 miliard de euro în fiecare an pe termen lung. Acest lucru ar permite UE să înghețe, până în 2020, cheltuielile administrative pentru funcționarea instituțiilor. Printre propuneri se numără creșterea vârstei de pensionare, reducerea cu 5 % a numărului de angajați, combinată cu o creștere a programului săptămânal de lucru, reducerea salariilor în anumite sectoare, mărirea taxei speciale de solidaritate și simplificarea metodei utilizate pentru ajustările anuale aduse salariilor și pensiilor.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a afirmat: „Instituțiile europene și personalul acestora se confruntă cu provocări majore. Cu toate acestea, sunt convins că aceste provocări pot fi depășite printr-o muncă mai asiduă, mai îndelungată și mai productivă. Propunerea asigură echilibrul între necesitatea de a stimula economiile și capacitatea instituțiilor de a produce rezultate prin politicile lor.

De asemenea, propunerea este un răspuns oportun din punct de vedere politic și temeinic din punct de vedere legal la solicitarea statelor membre de a suspenda ajustarea remunerațiilor, în acest an, din cauza crizei. Acest lucru nu a fost posibil deoarece nu erau îndeplinite criteriile legale strict necesare în acest sens.”

Propunerea cuprinde măsurile următoare:

 • Reducerea cu 5 % a personalului în toate instituțiile, în perioada 2013-2017, prin rotația normală a personalului.

 • Creșterea numărului minim de ore de lucru pe săptămână pentru personalul din toate instituțiile de la 37,5 la 40 de ore, fără ajustări salariale compensatorii.

 • Creșterea vârstei normale de pensionare de la 63 la 65 de ani. Înlesnirea posibilității de a lucra, la cerere, până la vârsta de 67 de ani.

 • Înlocuirea taxei speciale (taxă suplimentară față de impozitul pe venit), care va expira în 2013, cu o nouă „taxă de solidaritate” și mărirea acesteia la 6 % (față de 5,5 % în prezent), pentru a se ține seama de actuala situație economică dificilă.

 • Înăsprirea considerabilă a normelor privind pensionarea anticipată (creșterea vârstei minime pentru pensionare anticipată de la 55 la 58 de ani; reducerea cu 50 % a accesului la sistemul de pensionare fără reducerea drepturilor de pensie).

 • Restricționarea accesului la cele mai înalte grade și salarii în cariera de „asistent”, acesta urmând să fie rezervat celor mai performanți asistenți care candidează cu succes pentru postul cu cel mai înalt nivel de responsabilități din categoria respectivă.

 • Reducerea cu aproximativ 18 % a salariilor noilor angajați în funcții de secretariat și de birou.

 • Alte măsuri prevăd: introducerea unei metode simplificate pentru ajustarea salariilor și a pensiilor pe baza deciziilor politice adoptate de către toate cele 27 de state membre pentru funcționarii lor publici, introducerea unei clauze simplificate de exceptare, care să permită un răspuns rapid la crizele economice, reducerea numărului maxim de zile de concediu acordate personalului pentru călătoriile anuale în țările lor de origine, și anume de la șase la trei zile, modernizarea modalității de calculare a distanței până la țara de origine, ceea ce va reduce alocațiile individuale, extinderea duratei maxime a contractelor agenților contractuali în cadrul instituțiilor de la trei la șase ani și introducerea unor norme mai coerente pentru personalul din agențiile UE.

Context

Prezentate inițial la sfârșitul lunii iunie, propunerile au fost parțial modificate după aproape șase luni de discuții și negocieri cu reprezentanții personalului, cu statele membre și cu administrațiile din alte instituții.

Pentru a păstra orientarea propunerii și impactul său financiar, fără a afecta capacitatea instituțiilor UE de recrutare și de menținere a unui personal înalt calificat, elementele esențiale ale propunerii din iunie au rămas neschimbate.

Principalele modificări aduse propunerii inițiale:

 • Taxa de solidaritate propusă, care urmează să fie plătită de către personal, a fost majorată de la 5,5 % la 6 %.

 • Sarcinile de secretariat și de birou vor fi efectuate în continuare de către funcționari (în loc de a fi transferate către agenții contractuali, astfel cum s-a propus inițial). Pentru respectivii funcționari se va introduce însă un nou tip de structură de carieră cu salarii mai mici și perspective de carieră corespunzătoare nivelului de responsabilități.

 • Metoda utilizată pentru ajustarea anuală a salariilor și a pensiilor va fi simplificată și extinsă pentru o perioadă de încă 10 ani (în loc de opt).

 • Începând cu 1 ianuarie 2013, se va monitoriza evoluția puterii de cumpărare a funcționarilor publici naționali din toate cele 27 de state membre, aceasta constituind un element-cheie al metodei. (Această modificare înlocuiește propunerea inițială, care consta în adăugarea doar a Suediei și a Poloniei la eșantionul existent alcătuit din opt state membre).

 • Durata maximă de angajare a agenților contractuali în cadrul instituțiilor UE va crește de la trei la șase ani (în loc de cinci).

Pachetul revizuit de propuneri urmează să fie trimis Consiliului și Parlamentului European, în vederea discutării și adoptării ulterioare prin procedura legislativă ordinară.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați MEMO/11/907.

Persoane de contact:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar