Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija ierosina ES civildienesta samazinājumus

Brisele, 2011. gada 13. decembris – Komisija šodien oficiāli pieņēma ierosinātu personāla reformu paketi, kas līdz 2020. gadam nodrošinās ietaupījumus 1 miljarda euro apmērā un vairāk nekā 1 miljarda euro apmērā ik gadu ilgākā termiņā. Tas ļautu ES iesaldēt darbības izdevumus administrācijas jomā līdz 2020. gadam. Priekšlikums paredz palielināt pensionēšanās vecumu, apvienot personāla samazinājumu 5 % apmērā ar nedēļas darba stundu skaita palielinājumu, pazemināt algas noteiktās jomās, palielināt īpašo solidaritātes nodevu un vienkāršot metodi, kas tiek izmantota algu un pensiju ikgadējo korekciju aprēķināšanai.

Priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: "Eiropas iestādes un to personāls saskaras ar lielām problēmām. Tomēr esmu pārliecināts, ka tās var atrisināt šīs problēmas, strādājot smagāk, ilgāk un efektīvāk. Priekšlikumā ir panākts pareizais līdzsvars starp vajadzību ekonomēt un iestāžu spēju īstenot savu politiku.

Tā ir arī politiski atbilstoša un juridiski pareiza atbilde uz dalībvalstu pieprasījumu krīzes dēļ apturēt šā gada algas korekciju. Tas nebija iespējams, jo, lai to izdarītu, netika izpildīti stingrie juridiskie kritēriji."

Priekšlikumā ietverti šādi aspekti.

 • Personāla samazinājums par 5 % visās iestādēs laikposmā no 2013. līdz 2017. gadam, izmantojot parasto personāla nomaiņu.

 • Minimālā nedēļas darba ilguma pagarināšana darbiniekiem visās iestādēs no 37,5 stundām līdz 40 stundām, neveicot kompensējošas atalgojuma korekcijas.

 • Pensionēšanās vecums tiks palielināts no 63 līdz 65 gadiem. Tiks atvieglota iespēja brīvprātīgi izvēlēties strādāt līdz 67 gadu vecumam.

 • Lai ņemtu vērā pašreizējo sarežģīto ekonomikas stāvokli, īpašo nodevu (nodoklis papildus ienākumu nodoklim), kuras termiņš beidzas 2013. gadā, ne tikai aizstās jauna "solidaritātes nodeva", bet tā tiks arī paaugstināta līdz 6 % (pašreiz 5,5 %).

 • Tiks būtiski ierobežoti noteikumi par priekšlaicīgu pensionēšanos (priekšlaicīgas pensionēšanās minimālā vecuma palielināšana no 55 līdz 58 gadiem; piekļuve shēmai bez pensiju tiesību samazinājuma tiks samazināta par 50 %).

 • Piekļuve augstākajām kategorijām un algām "asistentu" karjeras ietvaros tiks dota tikai tiem asistentiem, kuru sniegums ir vislabākais un kuri sekmīgi piesakās uz amatu ar visaugstāko pienākumu līmeni šajā kategorijā.

 • Jauno sekretāru un administratīvo darbinieku alga tiks samazināta par aptuveni 18 %.

 • Citi pasākumi ietver: jaunu un vienkāršotu metodi algu un pensiju korekcijām, balstoties uz visu 27 dalībvalstu pieņemtajiem politiskajiem lēmumiem attiecībā uz saviem valsts civildienesta ierēdņiem; jaunu un vienkāršotu izņēmuma klauzulu, lai ātri reaģētu uz ekonomikas krīzi; samazinājumu no sešām uz trīs dienām maksimālajam atvaļinājuma dienu skaitam, kuras paredzētas darbinieku ikgadējam ceļojumam uz dzimteni; attāluma līdz dzimtenei modernizētu aprēķināšanas veidu, kā rezultātā samazināsies individuālie pabalsti; iestāžu līgumdarbinieku līgumu maksimālā termiņa pagarināšanu no trim gadiem uz sešiem gadiem, kā arī konsekventākus noteikumus attiecībā uz ES aģentūru personālu.

Pamatinformācija

Priekšlikumi sākotnēji tika publiskoti jūnija beigās, tomēr pēc gandrīz sešus mēnešus ilgām diskusijām un sarunām ar darbinieku pārstāvjiem, dalībvalstīm un citu iestāžu administrācijām tie ir daļēji grozīti.

Lai saglabātu priekšlikuma radīto impulsu un tā finansiālo ietekmi, nekaitējot ES iestāžu spējai pieņemt darbā un paturēt augsti kvalificētus darbiniekus, jūnija priekšlikuma pamatelementi netika mainīti.

Sākotnējā priekšlikuma galvenās izmaiņas ir šādas:

 • palielināt ierosināto solidaritātes nodevu, kas personālam jāmaksā, no 5,5 % līdz 6 %;

 • sekretāru un administratīvos uzdevumus turpinās pildīt ierēdņi (tā vietā, lai šos uzdevumus nodotu līgumdarbiniekiem, kā sākumā tika ierosināts). Tomēr attiecībā uz viņiem tiks ieviests jauns karjeras struktūras veids ar zemākām algām un karjeras izredzēm, kas atbilst pienākumu līmenim;

 • metode, ko piemēro algu un pensiju ikgadējām korekcijām, tiks vienkāršota un pagarināta vēl uz 10 gadiem (astoņu gadu vietā);

 • no 2013. gada 1. janvāra visas 27 dalībvalstis tiks izmantotas, lai sekotu līdzi metodes pamatelementam – valstu civildienesta ierēdņu pirktspējas attīstībai. (Tas aizstāj sākotnējo priekšlikumu – pastāvošajai astoņu dalībvalstu izlasei vienkārši pievienot Zviedriju un Poliju);

 • līgumdarbinieku nodarbinātības ES iestādēs maksimālais ilgums tiks pagarināts no trim gadiem līdz sešiem gadiem (piecu gadu vietā).

Pārskatītā priekšlikumu pakete tagad tiks nosūtīta Padomei un Eiropas Parlamentam turpmākai apspriešanai un pieņemšanai saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Sīkākai informācijai lūdzam skatīt MEMO/11/907.

Kontaktpersonas:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar