Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija siūlo mažinti ES tarnautojų skaičių

Briuselis, 2011 m. gruodžio 13 d. Komisija šiandien oficialiai patvirtino pasiūlytos Tarnybos nuostatų reformos dokumentus. Dėl šių reformų iki 2020 m. būtų sutaupytas 1 mlrd. EUR, o per ilgesnį laikotarpį – daugiau kaip 1 mlrd. EUR kasmet. Tai leistų ES iki 2020 m. nedidinti administravimo veiklos išlaidų. Siūloma padidinti pensinį amžių, 5 % sumažinti darbuotojų skaičių, padidinti darbo valandų per savaitę skaičių, sumažinti tam tikrų sričių darbuotojų atlyginimą, padidinti specialų solidarumo mokestį ir supaprastinti metinio atlyginimų ir pensijų tikslinimo metodą.

Pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Europos institucijos ir jų darbuotojai susiduria su dideliais sunkumais. Tačiau esu įsitikinęs, kad dirbdami daugiau, ilgiau ir veiksmingiau jie gali tuos sunkumus įveikti. Pasiūlymu užtikrinama reikiama taupymo ir institucijų gebėjimo įgyvendinti politikos priemones pusiausvyra.

Be to, šis pasiūlymas – tai politiniu požiūriu tinkamas ir teisiškai pagrįstas atsakas į valstybių narių prašymą šiais metais dėl krizės sustabdyti metinį atlyginimų tikslinimą. To padaryti nebuvo galimybės, nes nebuvo patenkinti griežti teisiniai tokios priemonės taikymo reikalavimai.“

Siūloma:

 • 2013–2017 m. laikotarpiu visose institucijose 5 % sumažinti darbuotojų skaičių pasinaudojant įprastine darbuotojų kaita.

 • Visų institucijų visų darbuotojų minimalų darbo valandų per savaitę skaičių padidinti nuo 37,5 valandų iki 40 valandų, be kompensacinio darbo užmokesčio pakeitimo.

 • Įprastinis pensinis amžius bus padidintas nuo 63 iki 65 m. Bus sudarytos geresnės galimybės savanoriškai dirbti iki 67 m.

 • Siekiant atsižvelgti į esamą sunkią ekonominę padėtį, specialus mokestis (papildomai mokamas kartu su pajamų mokesčiu), kurio galiojimas baigsis 2013 m., bus ne tik pakeistas nauju solidarumo mokesčiu, bet ir padidintas iki 6 % (dabartinis mokestis siekia 5,5 %).

 • Bus iš esmės sugriežtintos ankstyvo išėjimo į pensiją taisyklės (minimalus ankstyvo išėjimo į pensiją amžius padidintas nuo 55 iki 58 metų; galimybė pasinaudoti šia schema nesumažinant teisių į pensiją bus sumažinta 50 %).

 • Į aukščiausias kategorijas ir didžiausius atlyginimus galės pretenduoti tik geriausiai dirbantys padėjėjų kategorijos darbuotojai, kurie sėkmingai įveiks atranką į atsakingesnę šios kategorijos darbo vietą.

 • Naujų sekretorių ir administracinio pobūdžio užduotis vykdančių darbuotojų atlyginimas bus sumažintas maždaug 18 %.

 • Kitos priemonės apima: naują supaprastintą atlyginimų ir pensijų tikslinimo metodą, grindžiamą visų 27 valstybių narių politiniais sprendimais dėl savo valstybės tarnautojų; naują supaprastintą išlygą dėl išimtinių atvejų, kad būtų galima greitai reaguoti į ekonomikos krizę; didžiausio atostogų dienų darbuotojų metinėms kelionėms į savo kilmės valstybę narę skaičiaus sumažinimą nuo 6 iki 3; pažangesnį atstumo iki kilmės valstybės narės apskaičiavimo metodą, dėl kurio bus galima sumažinti individualias išmokas; maksimalios institucijose dirbančių sutartininkų sutarčių trukmės pratęsimą nuo 3 iki 6 metų; nuoseklesnes ES agentūrose dirbantiems darbuotojams taikomas taisykles.

Pagrindiniai faktai

Pasiūlymai pirmą kartą buvo paskelbti birželio mėn. pabaigoje, tačiau po beveik šešis mėnesius trukusių diskusijų ir derybų su darbuotojų atstovais, valstybėmis narėmis ir kitų institucijų administracijomis jie buvo iš dalies pakeisti.

Siekiant išlaikyti pasiūlymo esmę ir finansinį poveikį nepažeidžiant ES institucijų gebėjimo įdarbinti ir išsaugoti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, pagrindiniai birželio mėn. pateikto pasiūlymo elementai liko nepakitę.

Pagrindiniai pradinio pasiūlymo pakeitimai:

 • Pasiūlyto darbuotojų mokėtino solidarumo mokesčio padidinimas nuo 5,5 % iki 6 %.

 • Sekretorių ir administracinio pobūdžio užduotis toliau vykdys pareigūnai (šios užduotys nebus perduodamos sutartininkams, kaip buvo siūloma iš pradžių). Tačiau jiems bus įdiegta naujos rūšies karjeros sistema su mažesniu atlyginimu ir atsakomybės lygį atitinkančiomis karjeros perspektyvomis.

 • Metinio atlyginimų ir pensijų patikslinimo metodas bus supaprastintas ir pratęstas dar 10 metams (vietoj 8).

 • Nuo 2013 m. sausio 1 d. bus atsižvelgiama į visų 27 valstybių narių nacionalinių valstybės tarnautojų perkamosios galios, kuri yra pagrindinis metodo elementas, pokyčius. (Šiuo pasiūlymu pakeičiamas pasiūlymas į dabartinę 8 valstybių narių grupę tiesiog įtraukti Švediją ir Lenkiją).

 • Maksimali ES institucijų sutartininkų darbo sutarčių trukmė bus padidinta nuo 3 iki 6 metų (vietoj 5).

Peržiūrėti pasiūlymų dokumentai dabar bus pateikti Tarybai ir Europos Parlamentui, kad jie pasiūlymus toliau aptartų ir priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Daugiau informacijos rasite MEMO/11/907.

Asmenys ryšiams:<

Antonio Gravili (+32 2) 295 43 17

Marilyn Carruthers (+32 2) 299 94 51


Side Bar