Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår nedskæringer af den europæiske offentlige tjeneste

Bruxelles, den 13. december 2011 – Kommissionen har i dag formelt vedtaget en række forslag til ændringer af personalevedtægten, som vil give besparelser på 1 mia. EUR inden 2020 og over 1 mia. EUR i besparelser om året på længere sigt. Derved vil EU kunne fastholde administrationsudgifterne på nuværende niveau frem til 2020. Forslaget øger pensionsalderen og kombinerer en nedskæring på 5 % af personalet med en stigning i det ugentlige antal arbejdstimer. Det sænker lønningerne på visse områder, øger den særlige solidaritetsafgift og forenkler den metode, der benyttes ved den årlige justering af løn og pension.

Næstformand for Kommissionen Maroš Šefčovič udtaler: "EU-institutionerne og deres personale står over for store udfordringer. Jeg er dog overbevist om, at personalet kan klare udfordringerne ved at arbejde hårdere, længere og mere effektivt. Forslaget er en god afvejning af behovet for besparelser og nødvendigheden af at sikre, at institutionerne kan udføre deres arbejde.

Det er også politisk og juridisk set en fornuftig reaktion på medlemsstaternes krav om at suspendere dette års årlige justering af lønnen på grund af krisen. Dette er dog ikke muligt, fordi de strenge juridiske kriterier for at foretage en suspension ikke er opfyldt."

Forslagene omfatter:

 • 5 % nedskæring i personalet i alle institutioner over perioden 2013-2017 ved naturlig afgang.

 • En stigning i minimumsarbejdsugen for alle ansatte i alle institutioner fra 37,5 til 40 timer uden lønkompensation.

 • En stigning i den almindelige pensionsalder fra 63 til 65 år. Det vil blive gjort nemmere frivilligt at arbejde til man er 67 år.

 • Den såkaldte særlige afgift, som er en afgift ud over indkomstskatten, og som udløber i 2013, vil ikke bare blive erstattet af en ny "solidaritetsafgift", men også blive sat op til 6 % (fra de nuværende 5,5 %). Det sker for at tage højde for den nuværende vanskelige økonomiske situation.

 • Reglerne om tidlig pension vil blive væsentligt skrappere (minimumsalderen vil blive sat op fra 55 til 58, og adgangen til ordningen uden en reduktion i pensionsrettighederne vil blive reduceret med 50 %).

 • Adgangen til de øverste lønklasser og den højeste løn vil for "assistenter" blive begrænset til de allerbedste assistenter, som bestrider en stilling, som indebærer den størst mulige grad af ansvar, der kan opnås inden for denne personalekategori.

 • Lønnen til nye sekretæransatte og andet kontorpersonale vil falde med ca. 18 %.

 • Blandt de øvrige foranstaltninger kan nævnes: en ny og enklere metode til at justere løn og pension på, som baseres på de politiske beslutninger, som alle 27 medlemsstater træffer for deres nationale embedsmænd; en ny og enklere undtagelsesklausul, som gør det muligt at reagere hurtigt på en økonomisk krise; en reduktion af det højest mulige antal rejsedage, som ansatte kan få til hjemrejser fra seks dage til tre dage; en mere moderne metode til at beregne afstanden til hjemlandet på, som vil sænke de individuelle rejsepenge; en forlængelse af kontraktansattes ansættelse i institutionerne fra tre til maks. seks år og endelig mere ensartede regler for ansatte i EU-agenturer.

Baggrund

Forslagene blev præsenteret første gang i slutningen af juni, men er delvis blevet ændret efter næsten seks måneders drøftelser og forhandlinger med personalerepræsentanter, medlemsstater og administrationer i andre institutioner.

De centrale dele i forslagene fra juni er dog bibeholdt. Det sker for at bevare forslagenes troværdighed og de økonomiske besparelser. Samtidig sikres det, at EU-institutionerne bevarer deres evne til at ansætte og fastholde højtkvalificeret personale.

De vigtigste ændringer i forhold til de oprindelige forslag er følgende:

 • En stigning i den foreslåede solidaritetsafgift, som de ansatte betaler, fra 5,5 % til 6 %.

 • Sekretæropgaver og kontoropgaver vil fortsat blive udført af tjenestemænd (i stedet for af kontraktansatte som oprindeligt foreslået). Der vil dog blive indført en ny karrierestruktur for denne gruppe, som medfører lavere løn og karrieremuligheder svarende til den grad af ansvar, stillingen indebærer.

 • Den metode, der bruges til at foretage årlige justeringer af løn og pension, vil blive forenklet og forlænget i yderligere 10 år (i stedet for otte år).

 • Pr. 1 januar 2013 vil alle 27 medlemsstater indgå i beregningen af nationale embedsmænds købekraft, hvilket er et centralt element i metoden. (Dette erstatter det oprindelige forslag om blot at tilføje Sverige og Polen til den nuværende gruppe på otte medlemsstater).

 • Den maksimale periode, hvori kontraktansatte kan arbejde i EU-institutionerne, vil stige fra tre til seks år (i stedet for fem).

De ændrede forslag vil nu blive sendt til Rådet og Europa-Parlamentet til yderligere drøftelse og til vedtagelse efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Yderligere oplysninger findes MEMO/11/907.

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)


Side Bar