Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Okolje: soočanje z izzivom čiščenja odpadnih voda

Bruselj, 13. decembra 2011 – Med letoma 2007 in 2013 se bo v celotni EU za infrastrukturo za zbiranje ali čiščenje odpadnih voda v skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode porabilo okoli 14 milijard evrov. Njen namen je zagotoviti, da človeški in industrijski odpadki ne vplivajo negativno na zdravje ljudi in okolje. V zadnjem poročilu o izvajanju direktive za obdobje 2007–2008 je navedeno, da delo dobro napreduje, vendar bi bilo treba stopnjo skladnosti glede zbiranja in čiščenja še izboljšati. V njem je bilo ugotovljeno, da najstarejše države članice EU (EU 15)1 vzdržujejo dobre standarde čiščenja odpadnih voda in so izboljšale čiščenje občutljivih voda, medtem ko so nove države članice (EU 12) na splošno izboljšale kanalizacijo in čiščenje.

Glavne ugotovitve poročila so:

  • večina kanalizacijskih sistemov za komunalne odpadne vode v državah EU 15 je zelo učinkovitih in zajamejo 99 % ciljnih voda;

  • območje, opredeljeno kot občutljivo (ki je že evtrofično ali zanj obstaja tveganje, da tako postane) in ki zahteva strožje čiščenje, se je od objave zadnjega poročila povečalo z 68 % na 73 %. To bi lahko deloma pomenilo povečanje evtrofičnih voda, pa tudi, da države članice bolje priznavajo in ščitijo občutljive vode;

  • še vedno obstajajo velike razlike glede izvajanja strožjega čiščenja voda, vendar so bile v Avstriji, na Nizozemskem in v Nemčiji dosežene visoke stopnje skladnosti; razmere so se izboljšale na Danskem in Finskem, v Franciji, Luksemburgu in na Švedskem ter v državah EU 12, zlasti v Litvi;

  • čiščenje odpadnih voda je na visoki ravni v velikih mestih, pri čemer se za 77 % takih odpadnih voda uporabljajo naprave za nadaljnjo obdelavo. Vendar nekatera mesta še vedno nimajo ustreznega čiščenja odpadnih voda, med drugim tudi štiri iz držav EU 15: Barreiro/Moita in Matosinhos na Portugalskem, Fréjus v Franciji in Trst v Italiji.

Naslednji koraki

Komisija bo državam članicam pomagala pri financiranju projektov s Kohezijskim skladom; pomembno vlogo pri financiranju pa imajo tudi druge inštitucije EU, kot je Evropska investicijska banka (EIB). Komisija bo glede izvajanja, kadar bo mogoče, proaktivno sodelovala z državami članicami, vendar bo nadaljevala tudi s sodnimi postopki proti državam, v katerih izvajanje šepa, še zlasti v primerih resnih pomanjkljivosti ali zamud pri izvajanju.

Ozadje

V skladu z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode je treba zagotoviti kanalizacijske in čistilne sisteme za odpadne vode na vseh območjih, kjer je onesnaženje enako intenzivno kot v naselju z vsaj 2 000 prebivalci. V državah članicah EU 27 je takih območij skoraj 23 000, kar pomeni skupno obremenitev vode z onesnaževanjem približno 550 milijonov populacijskih ekvivalentov. Direktiva predpisuje biološko čiščenje odpadnih voda („sekundarno čiščenje“), nadaljnja obdelava odpadnih voda pa je potrebna zlasti za občutljiva vodna območja, ki potrebujejo visoko stopnjo zaščite.

V času priprave poročila bi morala biti Direktiva v državah članicah EU 15 že v celoti izvedena, državam članicam EU 12 pa je bilo v pristopnih pogodbah odobreno podaljšanje. Roki za Bolgarijo, Ciper, Estonijo, Madžarsko, Latvijo, Romunijo in Slovenijo so v obdobju 2007–2008 še vedno tekli.

V študiji Komisije iz leta 2000 je bilo ocenjeno, da bo v obdobju 1990–2010 v infrastrukturo za odpadne vode vloženih 152 milijard evrov. Pri financiranju infrastrukture za čiščenje odpadnih voda in kanalizacijo, zlasti v državah članicah EU 12, imajo ključno vlogo skladi EU. Irska, Španija, Italija in Grčija so s pomočjo skladov od 90-ih let prejšnjega stoletja dosegle znaten napredek: številke za sekundarno čiščenje so se v nekaterih primerih celo početverile.

EU izboljšuje raven skladnosti s strogim izvajanjem ukrepov: leta 2007 je Komisija sprejela nadaljnji ukrep glede Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode na podlagi sodnih določb proti Belgiji, Luksemburgu, Združenemu kraljestvu in Španiji.

To je šesto poročilo o izvajanju Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Po 20 letih se je čiščenje odpadnih voda v Evropi znatno izboljšalo.

Dodatne informacije:

6. poročilo Komisije o izvajanju Direktive o komunalni odpadni vodi.

Glej tudi:

Spletne strani komunalne odpadne vode v EU:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html.

Kontakti :

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)

1 :

Združeno kraljestvo ni predložilo podatkov v dogovorjenem roku, zato podatki o njegovem izvajanju Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode niso vključeni v to 6. poročilo.


Side Bar