Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Mediu: confruntarea cu problema tratării apelor reziduale

Bruxelles, 13 decembrie 2011 – În perioada 2007-2013, se vor cheltui în întreaga UE aproximativ 14 miliarde EUR pentru realizarea infrastructurii de colectare sau de tratare a apelor reziduale în temeiul Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale. Scopul avut în vedere este de a garanta că deșeurile provenite din gospodării și cele industriale nu afectează în mod negativ sănătatea umană și mediul. Cel mai recent raport privind punerea în aplicare a directivei pentru perioada 2007‑2008 precizează că s-au înregistrat progrese satisfăcătoare, dar că gradul de conformitate cu normele în materie de colectare și de tratare ar putea fi încă îmbunătățit. Raportul arată că majoritatea statelor membre cu vechime în UE (UE-15)1 au menținut standarde satisfăcătoare în ceea ce privește tratarea apelor uzate și au ameliorat tratamentul aplicat apelor sensibile, în timp ce statele membre mai noi (UE‑12) au îmbunătățit colectarea și tratarea în general.

Principalele concluzii ale raportului sunt următoarele:

  • Majoritatea sistemelor de colectare a apelor urbane reziduale din UE-15 sunt foarte eficace și pot îndeplini obiectivul de captare în proporție de 99%.

  • De la ultimul raport, suprafața totală desemnată ca fiind sensibilă (eutrofă sau amenințată de a deveni eutrofă) și care necesită un tratament mai riguros a crescut de la 68% la 73%. Acest lucru ar putea indica parțial o creștere în privința apelor eutrofe, dar și faptul că statele membre și-au îmbunătățit modalitățile de recunoaștere și de protejare a apelor sensibile aflate pe teritoriul lor.

  • Normele privind tratarea apelor reziduale nu sunt aplicate pretutindeni cu aceeași rigurozitate, însă în Austria, Țările de Jos și Germania s-a atins un grad foarte ridicat de conformitate; îmbunătățiri s-au înregistrat în Danemarca, Finlanda, Franța, Luxemburg și Suedia, iar în UE-12, în special în Lituania.

  • Tratarea apelor reziduale este foarte avansată în orașele mari, unde instalațiile de tratare sunt mai riguroase și pot trata 77% din volumul apelor reziduale. Totuși, unele orașe nu dispun încă de instalații de tratare adecvate, patru dintre acestea aflându-se în UE-15: Barreiro/Moita și Matosinhos în Portugalia, Frejus în Franța, și Trieste în Italia.

Etapele următoare

Comisia va sprijini statele membre finanțând proiecte din fondurile de coeziune; și alte instituții ale UE, cum ar fi Banca Europeană de Investiții (BEI), joacă un rol important în finanțare. În ceea ce privește aplicarea legislației, Comisia va adopta o atitudine proactivă, colaborând cu statele membre atunci când este posibil, dar, în paralel, va continua să acționeze în justiție țările în care implementarea rămâne deficitară, în special în caz de lacune și de întârzieri grave.

Context

Directiva privind apele urbane reziduale prevede ca apele reziduale să fie colectate și tratate în orice zonă în care poluarea apelor este echivalentă cu cea generată de o localitate cu peste 2 000 de locuitori. În UE 27 există aproximativ 23 000 de zone de acest gen, în care nivelul total de poluare al apelor reziduale este echivalent cu cel produs de aproximativ 550 de milioane de locuitori. Directiva prevede tratarea biologică a apelor uzate („tratamentul secundar”), impunând un tratament mai riguros în cazul zonelor cu ape deosebit de sensibile, care necesită un nivel mai ridicat de protecție.

În statele membre ale UE-15, directiva ar fi trebuit să fie implementată integral în momentul întocmirii raportului, însă țărilor UE-12 li s-au acordat prelungiri în tratatele de aderare. În perioada 2007-2008, termenele prevăzute pentru Bulgaria, Cipru, Estonia, Ungaria, Letonia, România și Slovenia erau încă în curs.

Un studiu din 2000 al Comisiei estimează că, în perioada 1990-2010, s-au investit aproximativ 152 de miliarde EUR în infrastructura de tratare a apelor reziduale. Fondurile UE joacă un rol important în finanțarea infrastructurii de tratare și colectare, mai ales în UE-12. Aceste fonduri au ajutat în trecut țări precum Irlanda, Spania, Italia și Grecia să realizeze îmbunătățiri impresionante începând din anii '90, cifrele privind tratarea secundară crescând, în unele cazuri, de patru ori.

UE îmbunătățește nivelurile de conformitate prin măsuri de aplicare strictă a legislației: în 2007, de exemplu, Comisia a monitorizat respectarea hotărârilor cu privire la tratarea apelor urbane reziduale, adoptate de Curtea de Justiție împotriva Belgiei, Luxemburgului, Regatului Unit și Spaniei.

Acesta este cel de-al șaselea raport referitor la implementarea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale. După 20 de ani, situația tratării apelor reziduale în Europa s-a îmbunătățit semnificativ.

Informații suplimentare:

Cel de-al 6-lea rezumat al Comisiei referitor la implementarea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale

A se vedea, de asemenea:

Paginile de internet dedicate apelor urbane reziduale din UE:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

1 :

Regatul Unit nu a furnizat date în termenele stabilite; în consecință, rezultatele obținute de această țară ca urmare a punerii în aplicare a Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale nu se reflectă în acest al șaselea raport.


Side Bar