Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Още 5 милиона евро европейска помощ за влошаващата се хуманитарна ситуация в Йемен

Брюксел, 12 декември 2011 г. – Загрижена за последиците от продължаващата нестабилност, сушата и бедността за стотици хиляди хора в уязвимо положение в Йемен, днес Европейската комисия увеличи финансирането за хуманитарна помощ с още 5 милиона евро. С това решение заделените от Комисията през 2011 г. средства за хуманитарни цели за Йемен достигнаха 25 милиона евро, а общият размер на европейското финансиране за хуманитарна помощ достигна почти 60 милиона евро.

Кристалина Георгиева, европейски комисар по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, заяви: „Когато посетих Йемен преди 11 месеца, страната вече беше на ръба на хуманитарна криза. Оттогава положението се влоши, стотици хиляди хора останаха без дом, изпитват недостиг на храна и са подложени на насилие. В този критичен за страната и нейното население момент ние увеличаваме средствата за оказване на помощ, като ще продължим да подпомагаме най-уязвимите семейства в Йемен, най-вече с храни и здравни грижи.“

С допълнителното европейско финансиране ще могат да се предоставят помощ и защита на хората, засегнати от въоръжените сблъсъци и политическата нестабилност, както и на жертвите на продължаващата продоволствена криза и на бежанците от региона на Африканския рог, главно от Сомалия.

С тези средства ще се финансират програми за разпределяне на храни, програми от типа „пари в брой срещу работа“ и неголеми икономически инициативи. Ще бъде осигурен и достъп до вода и хигиенно-санитарни условия за близо 300 000 души. Освен това страната ще продължи да получава редовна помощ за развитие, съсредоточена върху основните нужди на населението.

Договореното от комисар Георгиева през януари 2011 г. споразумение между правителството на Йемен и основната бунтовническа група в северната част на страната „Хутис“ позволи на хуманитарните работници да достигнат до хората в зоните на конфликт и суша. Нестихващото насилие и отвличания на хуманитарни работници обаче продължават да възпрепятстват предоставянето на хуманитарна помощ в най-бедната страна в арабския свят. Комисар Георгиева призовава отново всички въоръжени групировки в Йемен да не излагат на опасност живота на цивилните, особено жените и децата, да разрешат достъпа и предоставянето на помощ и да позволят на хуманитарните работници да помогнат на най-нуждаещите се.

Контекст

Йемен е силно разпокъсана от племенни, икономически и религиозни различия страна. Това утежнява допълнително трудната хуманитарна ситуация, дължаща се на изключителната бедност, непрекъснатите въоръжени сблъсъци в Северозападен, Югозападен и Източен Йемен и политическите и социални вълнения, обхванали цялата страна от януари 2011 г. През последните месеци въоръжените сблъсъци в различни части на страната доведоха до увеличаване на броя на жертвите (1 500 убити и 20 000 ранени) и причиниха масово разселване на населението (разселени са над 460 000 души, като през последния месец новите вътрешно разселени лица са близо 144 000).

Йемен изпитва все по-тежка продоволствена криза, изострена от сушата и покачващите се цени на храните. Тревожни са мащабите на недохранването в най-малко пет провинции в северните и западните части на страната.

Йемен е освен това пряко засегнат от хуманитарната криза в Африканския рог. Страната отдавна приема бежанци от Сомалия и Етиопия, но се наблюдава рязко увеличение на броя на пристигащите през Аденския залив сомалийци. Според Върховния комисар на ООН за бежанците понастоящем Йемен е убежище за 220 000 бежанци.

Страната е също така изложена на природни бедствия, суша, нередовни валежи, епидемии и наводнения. В региона са все по-осезаеми последиците от изменението на климата.

От 1994 г. насам Европейската комисия е предоставила над 53 милиона евро за хуманитарна помощ, за да помогне на най-уязвимите в Йемен да оцелеят при конфликти, разселвания и природни бедствия.

За да наблюдава ситуацията и за да гарантира, че европейската помощ е ефикасно разпределена и отговаря на нуждите на място, Комисията има хуманитарен офис в столицата Сана. Той бе открит от комисар Георгиева през януари 2011 г.

За повече информация:

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)


Side Bar