Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Eurosur-järjestelmällä tehostetaan rajavalvontaa

Bryssel 12. joulukuuta 2011 – Komissio ehdotti tänään Euroopan rajavalvontajärjestelmän Eurosurin perustamista. Tavoitteena on parantaa jäsenvaltioiden sisäistä ja keskinäistä koordinaatiota torjuttaessa huume- ja ihmiskaupan kaltaisia vakavia rikoksia ja maahanpyrkijöiden tarpeettomia kuolemia merellä.

Eurosurin kautta jäsenvaltioissa rajavalvonnasta vastaavat viranomaiset (rajavartiolaitokset, rannikkovartiostot, poliisi, tulli ja laivastot) voivat vaihtaa operatiivisia tietoja ja tehdä yhteistyötä toistensa, muiden naapurimaiden ja Frontexin kanssa. Eurosurin myötä parantunut tiedonkulku ja käyttöön otettu nykyaikainen valvontatekniikka saattavat olla ratkaisevassa asemassa, kun pelastetaan EU:n jäsenvaltioihin pienillä, merikelvottomilla ja vaikeasti havaittavilla veneillä pyrkiviä maahantulijoita.

Eurosurin avulla voimme havaita ja estää rikollisverkostojen toimintaa ja pelastaa EU:hun pyrkivien maahantulijoiden henkiä”, toteaa sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström. ”Uudella järjestelmällä edistetään ulkorajojen yhdennetyn eurooppalaisen rajavalvontamallin käyttöönottoa ja suojataan samalla perusoikeuksia, tietosuojaa ja palauttamiskiellon periaatetta”.

Eurosurissa vaihdetaan tietoa niin kutsuttuina tilannekuvina eli graafisin käyttöliittymin, joissa esitetään monenlaista informaatiota ja tiedustelutietoa. Tilannekuvat laaditaan jäsenvaltioista ja koko Euroopasta erikseen, ja tiedonkulun helpottamiseksi niiden rakenne on aina samanlainen. Frontex perustaa valvontavälineiden yhteistä soveltamista varten myös palvelun, jossa esimerkiksi satelliittikuviin voidaan yhdistää laivojen ilmoitusjärjestelmistä saatuja tietoja.

Näin rikollisverkostojen käyttämien reittien tunnistaminen ja havaitseminen helpottuu. Myös niin ihmisten kuin huumeidenkin salakuljettamiseen käytetyt pienet puu- ja lasikuituveneet ovat haaste lainvalvontaviranomaisille, koska niitä on hyvin vaikea havaita, tunnistaa ja jäljittää avomerellä.

Tausta

Eräissä jäsenvaltioissa saattaa merirajojen valvonnassa olla välittömästi mukana jopa kuusi eri viranomaista, joilla on käytössään rinnakkaisia valvontajärjestelmiä ilman selkeitä yhteistyön ja tiedonvaihdon sääntöjä ja työtapoja. Jäsenvaltioiden sisäisen koordinoinnin lisäksi rajavalvonnassa saattaa olla puutteita jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä, koska tiedonvaihdolle ei ole kunnollisia yhteisiä menetelmiä, verkostoja tai viestintäkanavia.

Eurosurin tarkoituksena siis on parantaa tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Kaikkien jäsenvaltioiden, joilla on kolmansiin maihin rajoittuvia maa- tai merirajoja, on perustettava rajavalvonnan kansallinen koordinointikeskus, joka vaihtaa tietoja muiden kansallisten koordinointikeskusten ja Frontexin kanssa suojatun viestintäverkon kautta.

Komissio esitti vuonna 2008 tiedonannon Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) perustamisesta ja vahvisti etenemissuunnitelman järjestelmän kehittämiseksi, testaamiseksi ja toteuttamiseksi (MEMO/08/86).

Jäsenvaltiot ovat parhaillaan perustamassa rajavalvonnan kansallisia koordinointikeskuksia, jotka toimivat yhteyspisteinä rajavartiolaitoksille, rannikkovartiostoille, poliisille ja muille kansallisille viranomaisille sekä Frontexille ja muille kansallisille koordinointikeskuksille.

Marraskuussa 2011 toteutetussa pilottihankkeessa luotiin yhteys Frontexin ja ensimmäisten kuuden kansallisen koordinointikeskuksen välille1 suojatun viestintäverkon kautta. Loput koordinointikeskukset yhdistetään verkkoon vuosina 2012 ja 2013.

Frontex on parhaillaan kehittämässä jäsenvaltioiden ja EU:n virastojen kanssa muita Eurosurin osia. Erityisesti keskitytään ihmiskaupassa ja huumeiden salakuljetuksessa käytettyjen pienten alusten havaitsemiseen.

Asetusta käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Tarkoitus on, että Eurosur olisi toiminnassa vuoden 2013 loppuun mennessä.

Eurooppa-neuvosto vahvisti kesäkuussa 2011 Eurosurin merkityksen ja esitti, että järjestelmän kehittäminen toimintakykyiseksi vuoteen 2013 mennessä asetetaan ensisijaisen tärkeäksi tavoitteeksi (IP/11/781).

Asetus on osa EU:n ulkorajojen yhdennettyä eurooppalaista rajavalvontamallia ja Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden strategiaa (IP/10/1535 ja MEMO/10/598).

Parantaakseen ulkorajojen valvontaa komissio on jo ehdottanut Schengen-alueen kokonaishallinnoinnin lujittamista (Schengen-paketti, IP/11/1036 ja MEMO/11/606) ja matkustajavirtojen hallinnan nykyaikaistamista ja tehostamista EU:n ulkorajoilla (Älykkäät rajat -aloite, IP/11/1234 ja MEMO/11/728).

Lisätietoja

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivut

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivut:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Lisätietoa Eurosurista:

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_crossing_eurosur_c_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64

1 :

Espanja, Italia, Puola, Ranska, Slovakia ja Suomi.


Side Bar