Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A megújult LIFE programmal komoly uniós támogatást kap a környezetvédelem és az éghajlat-politika

Brüsszel, 2011. december 12. – A Bizottság a 2014–2020 közötti időszakban 3,2 milliárd eurót javasol elkülöníteni az új LIFE környezetvédelmi és éghajlat-politikai cselekvési program számára. A javasolt program a meglévő LIFE+ sikerét hivatott továbbvinni, azonban eredményessége, átláthatósága és rugalmassága javult, ráadásul elődjéhez képest lényegesen nagyobb költségvetésből gazdálkodhat.

Janez Potočnik biztos így nyilatkozott: „A LIFE program egy hatékonyabb környezetvédelmi politika kulcsa. Általa támogatni tudjuk mindazokat a magánembereket vagy szervezeteket, akik munkájukkal azon fáradoznak, hogy környezetünk számára kedvezőbb jogszabályok szülessenek Európában. A hatékonyság növelése a cél, melyet a program átalakításával, más költségvetési források összehangolt bevonásával tervezünk elérni.”

Connie Hedegaard, az éghajlat-politikáért felelős biztos hozzátette: „A Bizottság az új programban az éghajlat-politikai célú források megháromszorozását javasolja. Ezzel lehetőségünk nyílik támogatni az alacsony széndioxid-kibocsátást és az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenállóképességet célzó regionális stratégiákat, továbbá a kis- és középvállalatok, a nem kormányzati szervezetek és a helyi hatóságok kisebb léptékű éghajlat-politikai projektjeit is. A LIFE program az éghajlatvédelmet szolgáló további uniós és tagállami források bevonását is ösztönözni fogja”.

A LIFE program tervezett lépései egyebek mellett a következők:

  • Egy új éghajlat-politikai alprogram kialakítása;

  • A tagállamokkal folytatott konzultációk nyomán elfogadott többéves munkaprogramok keretében a prioritások egyértelműbbé tétele;

  • Az egyes programok nagyobb léptékű végrehajtásának elősegítése érdekében olyan „integrált projektek” elindítása, amelyek a környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzések finanszírozása érdekében ösztönzik újabb uniós, nemzeti és magánforrások bevonását.

A környezetvédelmi alprogram az alábbi területekre összpontosít majd:

  • A „környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság” a környezetvédelmi politika hatékonyabb végrehajtását elősegítő innovatív megoldásokkal foglalkozik majd, illetve azzal, hogy a környezetvédelmi célkitűzések a többi gazdasági szektorban is figyelembevételre kerüljenek;

  • Az alprogram „biodiverzitás” része egyrész azon legjobb gyakorlatok kidolgozásáért lesz felelős, amelyekkel gátat lehet szabni a biológiai sokféleség csökkenésének és visszaállíthatók az eltűnt ökoszisztéma-szolgáltatások. Fő feladata továbbra is a Natura 2000 területek támogatása lesz, elsősorban a tagállamok fontossági sorrendben történő végrehajtási terveivel összhangban lévő integrált projektek segítségével (ahogy az a Bizottságnak a Natura 2000 finanszírozásáról szóló új kiadványában olvasható);

  • A „környezetvédelmi irányítás és információ” célja a figyelemfelkeltő kampányok mellett az ismeretek és a legjobb gyakorlatok megosztásának népszerűsítése, valamint a jobb megfelelés biztosítása.

Az éghajlat-politikai alprogram a következő területeket fogja át:

  • Az „éghajlatváltozás mérséklése” elsősorban az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével foglalkozik;

  • Az „éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” a klímaváltozással szembeni ellenállóképesség növelésére helyezi a hangsúlyt;

  • Az „éghajlat-politikai irányítás és információ” a tudatosság növelését, a kommunikációt, az együttműködést, valamint az éghajlatváltozás mérséklését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő intézkedések terjesztését hivatott támogatni.

A kitűzött célok megvalósításához a program továbbra is elsősorban a projektek finanszírozásához nyújtott támogatások formájában járul hozzá. Megmaradnak a nem kormányzati és más szervezetek számára biztosított működési támogatások, továbbá az innovatív pénzügyi eszközök is részesülhetnek támogatásban.

Eljárásait tekintve az új LIFE program egyszerűbb és rugalmasabb lesz.

Következő lépések

A Bizottság bízik benne, hogy javaslatait az Európai Parlament és a Tanács kellő időben, a következő programozási időszak (2014–2020) kezdete előtt jóváhagyja.

Előzmények

A LIFE program az Európa 2020 stratégia költségvetési keretét és fő irányvonalait meghatározó, a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretre vonatkozó bizottsági javaslat részét képezi. A Bizottság úgy döntött, hogy a környezetvédelem és az éghajlat-politika szerves részét kell képezze valamennyi alapvető uniós eszköznek és támogatásnak, továbbá arra tett javaslatot, hogy az integrált megközelítéssel párhuzamosan a jelenleg a LIFE+ rendelettel szabályozott LIFE program is folytatódjon. A horizontális megközelítés alkalmazásával és egy kifejezetten e célt szolgáló eszköz létrehozásával biztosítható az uniós szintű fellépés egységességének és hozzáadott értékének fokozása.

Az 1992-ben útjára indított LIFE program az európai uniós finanszírozás egyik alappillére a környezetvédelem területén. Több mint 3500 projektet támogatva 2,5 milliárd euróval járult hozzá környezetünk védelméhez. A 2007–2013 közötti időszak 2,1 milliárd eurót éppen meghaladó költségvetésű LIFE+ programja elsősorban pénzügyi támogatásokat biztosít (a LIFE+ költségvetésének 78%-a erre fordítódik).

A LIFE olyan alapvető környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásában játszott fontos szerepet, mint például az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelv vagy a vízügyi irányelv. Az új programra vonatkozó javaslat épít az eddigi tapasztalatokra, és jól tükrözi a nemrég folytatott nyilvános konzultációk eredményét is. Ezek alapján kijelenthető, hogy közvetlen környezeti előnyök szempontjából az éghajlatváltozás, a vízügy és a hulladékgazdálkodás területén futó ökoinnovációs projektek tekinthetők a legsikeresebb kezdeményezéseknek.

További információk:

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a környezetvédelmi és éghajlat-politikai cselekvési program létrehozásáról (LIFE)

A LIFE+ programmal kapcsolatban az alábbi weboldalon érhetők el további információk:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

MEMO/11/893

Lásd még:

A Natura 2000 finanszírozása. A Natura 2000 területekbe való beruházás: a természet és az emberek szolgálatában (bizottsági szolgálati munkadokumentum)

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar