Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Digitalna agenda: odprimo zakladnico javnih podatkov

Bruselj, 12. decembra 2011 – Komisija je uvedla strategijo odprtih podatkov za Evropo, ki naj bi na leto zagotovila 40 milijard evrov za krepitev gospodarstva EU. Evropske javne uprave so zlata jama neuresničenega gospodarskega potenciala. Številni javni organi in službe razpolagajo z ogromno količino zbranih informacij. Nekatere države članice, kot sta Združeno kraljestvo in Francija, so že dokazale vrednost takih informacij. Strategija za povečevanje učinkovitosti v vsej Uniji bo potekala v treh korakih. Najprej bo Komisija kot zgled odprla svojo zakladnico informacij, ki bo javnosti na voljo brezplačno prek novega podatkovnega portala. V naslednji fazi bodo vzpostavljeni enakovredni pogoji glede odprtih podatkov po vsej EU. Ti novi ukrepi bodo v zadnji fazi podprti s 100 milijoni evrov, ki bodo v obdobju 2011–2013 odobreni za financiranje raziskav na področju izboljšanih tehnologij za obdelavo podatkov.

Unija bo z uvedbo teh ukrepov prevzela vodilno mesto pri ponovni uporabi informacij javnega sektorja. To bo spodbudilo rastočo industrijo, ki neobdelane podatke pretvarja v material, od katerega so odvisne stotine milijonov uporabnikov IKT, na primer aplikacije za pametne telefone, kot so zemljevidi, informacije o prometu in vremenu v realnem času, orodja za primerjavo cen in še več. Med ostalimi večjimi uporabniki bodo novinarji in akademiki.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je povedala: „Danes upravam pošiljamo pomembno sporočilo. Vaši podatki bodo vrednejši, če jih delite z drugimi. Zdaj je čas, da omogočite dostop do svojih podatkov. Zgledujte se po tem okviru in se pridružite ostalim pametnim vzornikom, ki so že spoznali koristi odprtih podatkov. Davkoplačevalci so že plačali za te informacije. Najmanj, kar lahko naredimo, je, da jih vrnemo tistim, ki jih želijo uporabljati na nove načine, s čimer bomo pomagali ljudem, ustvarili nova delovna mesta in spodbudili rast.“ Video komisarke Kroes si oglejte tukaj.

Predlog Komisije je posodobiti Direktivo o ponovni uporabi informacij javnega sektorja iz leta 2003 z naslednjim:

  • splošno pravilo naj bi bilo, da se vsi dokumenti, ki jih dajo na razpolago javni organi, lahko ponovno uporabijo za kateri koli namen, komercialen ali nekomercialen, razen če niso zaščiteni z avtorskimi pravicami tretje osebe;

  • javni organi načeloma ne bi smeli zaračunavati zneskov, ki presegajo stroške obravnave enega samega zahtevka za podatke (minimalni stroški); v praksi to pomeni, da bo večina podatkov na voljo brezplačno ali skoraj brezplačno, razen upravičenih izjem;

  • podatke bi bilo treba obvezno zagotavljati v splošno rabljenih in strojno čitljivih formatih, da jih bo mogoče učinkovito ponovno uporabiti;

  • za izvrševanje teh načel bi bilo treba uvesti regulativni nadzor;

  • področje uporabe Direktive naj bi se znatno razširilo ter prvič zajelo knjižnice, muzeje in arhive. Za podatke takih ustanov bi se uporabljali obstoječi predpisi iz leta 2003.

Komisija bo poleg tega objavila lastne podatke na novem „podatkovnem portalu“, za katerega se je pogodbeno že dogovorila. Portal je trenutno v „verziji beta“ (razvojna in preskusna faza) in naj bi začel delovati spomladi 2012. Sčasoma bo postal enotna dostopna točka za ponovno uporabljene podatke vseh institucij, organov in agencij EU ter nacionalnih organov.

Ozadje

Odprti podatki so splošne informacije, ki jih lahko kdor koli prosto uporablja, ponovno uporablja in razširja brezplačno ali za minimalne stroške.

Današnji predlog Komisije bo v celoti upošteval predpise o ravnanju z osebnimi podatki.

Študije, opravljene v imenu Evropske komisije, kažejo, da imajo industrija in državljani še vedno težave, kadar želijo najti in ponovno uporabiti informacije javnega sektorja. To pomeni, da so odprti podatki v Evropi večinoma premalo razviti.

V pomembnem sektorju geografskih informacij je skoraj 80 % sodelujočih v raziskavi, opravljeni za Komisijo, izjavilo, da ne morejo v celoti uporabljati informacij javnih organov. Med razlogi so visoke pristojbine, nepregledna pravila in prakse ponovne uporabe, pomanjkanje preglednosti glede vrste in lastništva podatkov in izključni licenčni sporazumi, ki morda spodkopavajo konkurenco.

Komisija je v „Digitalni agendi za Evropo“ ponovno uporabo informacij javnega sektorja poleg hitrega in ultrahitrega internetnega dostopa opredelila kot ključ za uresničevanje enotnega digitalnega trga.

Z Direktivo 2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja je bil uveden prvi niz ukrepov, v skladu s katerimi lahko podjetja lažje dobijo dostop in dovoljenje za ponovno uporabo informacij, ki jih hranijo vlade. Direktiva je omogočila tudi znižanje pristojbin, ki jih vladne agencije zaračunavajo za dostop do informacij. Današnji predlog zagotavlja večji dostop in širše področje uporabe Direktive.

Več informacij:

Glej MEMO/11/891.

Spletna stran Komisije o odprtih podatkih:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Spletna stran digitalne agende: ec.europa.eu/digital-agenda

Spletna stran Neelie Kroes: ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju: twitter.com/neeliekroeseu.

Kontakti :

Ryan Heath (+32 22961716); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar