Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Agenda digitală: Transformarea în aur a datelor administrațiilor publice

Bruxelles, 12 decembrie 2011 – Comisia a lansat o strategie aplicabilă datelor deschise pentru Europa, care ar trebui să impulsioneze economia UE, aducând beneficii de 40 miliarde EUR în fiecare an . Administrațiile publice europene stau pe o „mină de aur” cu un potențial economic neutilizat, reprezentat de volumele mari de informații colectate de numeroase autorități și servicii publice. Regatul Unit și Franța exploatează deja acest filon. Strategia pentru creșterea performanțelor la nivelul întregii Uniuni Europene are o triplă dimensiune: în primul rând, Comisia va conduce prin puterea exemplului, deschizându-și zăcămintele de informații către public prin intermediul unui nou portal de date cu acces gratuit. În al doilea rând, se vor stabili condiții de piață echitabile pentru datele deschise, valabile pe întreg teritoriul UE. În cele din urmă, aceste măsuri noi sunt susținute de cele 100 de milioane EUR care se vor acorda în 2011-2013 pentru finanțarea cercetărilor menite a îmbunătăți tehnologiile de prelucrare a datelor.

Aceste acțiuni plasează UE în poziția de lider mondial în domeniul reutilizării informațiilor din sectorul public. Ele vor stimula o industrie înfloritoare care transformă datele brute în materialul de care depind sute de milioane de utilizatori ai TIC, de exemplu app-uri (aplicații) pentru telefoanele inteligente: hărți, informații de trafic în timp real, informații meteo, instrumente de comparare a prețurilor și multe altele. Printre alți beneficiari importanți se numără jurnaliștii și persoanele din mediul academic.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, a afirmat: „Astăzi transmitem un semnal puternic administrațiilor. Datele de care dispuneți valorează mai mult dacă le dați mai departe. Puneți-le acum la dispoziția publicului: utilizând acest cadru pentru a vă alătura altor lideri inteligenți care profită deja de pe urma deschiderii datelor. Contribuabilii au plătit deja pentru aceste informații și s-ar cuveni ca noi să le punem la acum dispoziția acelora care doresc să le utilizeze în moduri noi, care să ajute cetățenii și să creeze locuri de muncă și creștere economică.” A se vedea mesajul video al doamnei Kroes aici.

Comisia propune actualizarea directivei din 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public prin:

  • generalizarea regulii conform căreia toate documentele puse la dispoziție de către autoritățile din sectorul public pot fi reutilizate în orice scop, comercial sau necomercial, cu condiția să nu fie protejate de drepturi de autor aparținând unor terți;

  • stabilirea principiului conform căruia autorităților publice nu ar trebui să li se permită să perceapă sume mai mari decât costurile generate de cererile individuale de date (care sunt costuri marginale); în practică, acest lucru înseamnă că majoritatea datelor vor fi oferite gratuit sau aproape gratuit, cu excepția cazurilor justificate corespunzător.

  • obligativitatea de a furniza date în formate obișnuite, care să poată fi recunoscute automat, pentru a se asigura că datele pot fi reutilizate cu eficacitate.

  • introducerea supravegherii reglementare în vederea aplicării acestor principii;

  • creșterea spectaculoasă a sferei de aplicare a directivei în sensul includerii în premieră a bibliotecilor, muzeelor și arhivelor; normele din 2003 se vor aplica datelor provenite de la aceste instituții.

În plus, Comisia își va publica propriile date prin intermediul unui nou portal de date care face obiectul unui contract aprobat deja de Comisie. În prezent, acest portal este în versiunea beta (etapa de dezvoltare și testare), lansarea fiind preconizată în primăvara anului 2012. În timp, portalul va servi drept punct unic de acces pentru reutilizarea datelor de la toate instituțiile, organismele și agențiile UE și de la autoritățile naționale.

Context

Datele deschise sunt informații de interes general care pot fi folosite în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine – fie gratuit, fie contra unui cost marginal.

Propunerea de astăzi a Comisiei ar urma să funcționeze cu respectarea deplină a normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Studiile realizate în numele Comisiei Europene arată faptul că industria și cetățenii încă se confruntă cu dificultăți în a găsi și reutiliza informațiile din sectorul public. Cu alte cuvinte, acest sistem al datelor deschise este, în general, insuficient dezvoltat în Europa.

În sectorul important al informațiilor geografice, aproape 80% dintre respondenții la sondajele Comisiei susțin că nu li se permite să utilizeze pe deplin informațiile deținute de organismele publice. Printre motive se numără taxele mari, normele și practicile de reutilizare a datelor prea puțin transparente, faptul că nu se știe ce tip de date sunt deținute și de către cine și contractele de licență exclusivă care pot conduce la subminarea concurenței.

În cadrul Agendei digitale pentru Europa, Comisia a identificat reutilizarea informațiilor din sectorul public, împreună cu accesul rapid și ultrarapid la internet, ca fiind esențiale pentru realizarea unei piețe unice digitale.

Directiva 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public a introdus un prim set de măsuri cu scopul de a sprijini companiile în demersurile acestora de obținere a accesului la informațiile deținute de autoritățile publice și a permisiunii de a le refolosi. De asemenea, directiva a generat un proces prin care agențiile guvernamentale au redus taxele percepute pentru obținerea informațiilor. Propunerea de astăzi extinde accesul și domeniul de aplicare al directivei.

Pentru mai multe Informații:

Vizitați MEMO/11/891

Site-ul Comisiei Europene pentru date deschise:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Site-ul Agendei Digitale: ec.europa.eu/digital-agenda

Site-ul dnei Neelie Kroes: ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes

Urmăriți activitatea dnei Neelie Kroes pe Twitter: twitter.com/neeliekroeseu

Contact:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar