Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale Agenda: overheidsgegevens worden goudmijn

Brussel, 12 december 2011 – De Commissie heeft een strategie gepresenteerd voor open gegevens voor Europa die volgens de verwachtingen ieder jaar een groei van de EU-economie van 40 miljard euro zou kunnen opleveren. De Europese overheden zitten op een goudmijn van onbenut economisch potentieel: grote hoeveelheden informatie die bijeengebracht is door talloze overheden en instanties. Sommige lidstaten zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn zich al bewust geworden van de waarde die deze gegevens vertegenwoordigen. De strategie om deze hulpbron te benutten is drieledig: in de eerste plaats zal de Commissie het goede voorbeeld geven en haar informatie gratis beschikbaar stellen aan het publiek door middel van een nieuw dataportaal. In de tweede plaats zullen gelijke concurrentievoorwaarden voor open gegevens in de hele EU worden gecreëerd. En tot slot zal in de periode 2011-2013 100 miljoen euro beschikbaar worden gesteld om onderzoek naar verbeterde informaticatechnologieën te financieren.

Door deze maatregelen positioneert de EU zich als wereldleider op het gebied van hergebruik van overheidsinformatie. De maatregelen zullen een nieuwe impuls geven aan de dynamische industrie die ruwe gegevens kan verwerken tot materiaal dat miljoenen ICT-gebruikers broodnodig hebben, bijvoorbeeld smartphon-apps zoals wegenkaarten, real-time verkeers- en weerinformatie, instrumenten voor het vergelijken van prijzen en andere toepassingen. Verder zal deze maatregel ook van groot belang zijn voor journalisten en academici.

Mevrouw Neelie Kroes, vice-voorzitter van de Europese Commissie, zei hierover het volgende: "Wij zenden vandaag een sterk signaal uit naar overheden. Uw gegevens zijn meer waard wanneer u ze toegankelijk maakt. Wacht niet langer maar maak gebruik van dit kader om u aan te sluiten bij de koplopers die nu al de vruchten plukken van open gegevens. De belastingbetaler heeft er al voor betaald, zodat het minste dat we kunnen doen is deze informatie teruggeven aan diegenen die haar op andere wijze willen gebruiken om mensen te helpen en arbeidsplaatsen te creëren en groei tot stand te brengen”. Zie hier de videoboodschap van mevrouw Kroes.

De Commissie stelt voor de richtlijn van 2003 inzake hergebruik van overheidsinformatie als volgt te wijzigen:

  • Alle door overheidsinstanties toegankelijk gestelde documenten moeten algemeen kunnen worden hergebruikt voor commerciële en niet niet-commerciële doeleinden, behalve wanneer het auteursrechtelijk beschermde documenten van derden betreft;

  • Het principe geldt dat de kosten die overheidsorganen in rekening brengen niet meer mogen bedragen dan de kosten die verbonden zijn aan de afzonderlijke opvraging van gegevens (marginale kosten); in de praktijk betekent dit dat de meeste gegevens kosteloos of vrijwel kosteloos worden aangeboden, behalve wanneer de kosten zijn gerechtvaardigd.

  • Het wordt verplicht gegevens te verschaffen in gebruikelijke, machinaal leesbare formaten om ervoor te zorgen dat gegevens daadwerkelijk kunnen worden hergebruikt.

  • Om toe te zien op naleving van deze beginselen wordt regelgevend toezicht ingevoerd.

  • Een grootschalige uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn: voor de eerste maal zullen de regels van 2003 ook gelden voor gegevens van bibliotheken, musea en archieven.

Bovendien zal de Commissie haar eigen gegevens openbaar maken via een nieuw dataportaal, waarvoor de Commissie al een contract heeft gesloten. Dit portaal is nog een "beta-versie" (ontwikkelings- en testfase) en zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2012 van start gaan. Op termijn zal dit portaal fungeren als centraal toegangspunt voor herbruikbare gegevens van alle EU-instellingen, instanties en organen en nationale autoriteiten.

Achtergrond

Open gegevens zijn gegevens die door een ieder vrij kunnen worden gebruikt, hergebruikt en herverdeeld - gratis of tegen vergoeding van marginale kosten.

Het voorstel dat de Commissie vandaag op tafel legt is volledig in overeenstemming met de regels inzake de behandeling van persoonsgegevens.

Studies die namens de Europese Commissie zijn uitgevoerd laten zien dat bedrijven en burgers nog op problemen stuiten wanneer zij op zoek zijn naar overheidsinformatie of deze willen hergebruiken. Met andere woorden, open gegevens zijn in Europa nog nauwelijks ontwikkeld.

In de belangrijke sector van de geografische informatie verklaarde bijna 80% van de ondervraagden in het onderzoek van de Commissie dat zij geen volledig gebruik kunnen maken van informatie die in het bezit is van overheidsorganen. Als redenen worden hiervoor opgegeven de hoge kosten, niet-transparante regels en praktijken met betrekking tot hergebruik, een gebrek aan transparantie over wie welke gegevens bezit en exclusieve licentie-overeenkomsten die de concurrentie kunnen aantasten.

In haar 'Digitale agenda voor Europa' heeft de Commissie vastgesteld dat hergebruik van overheidsinformatie samen met snel en ultrasnel internet van fundamenteel belang zijn voor het tot stand brengen van een digitale interne markt.

Bij Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie werd een reeks maatregelen ingevoerd om bedrijven gemakkelijker toegang en toestemming te geven om informatie die in overheidshanden is, te hergebruiken. Tevens werd een proces op gang gebracht waarbij overheidsinstanties de vergoeding die zij vragen voor informatie verlaagden. Het voorstel van vandaag breidt de toegang en het toepassingsgebeid van de richtlijn uit.

Voor meer informatie:

Zie MEMO/11/891

Website van de Europese Commissie over open gegevens:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Website over de Digitale agenda: ec.europa.eu/digital-agenda

Website van Neelie Kroes: ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter: twitter.com/neeliekroeseu

Contact :

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar