Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Skaitmeninė darbotvarkė. Užtikrinti naudą, susijusią su valdžios institucijų duomenų pateikimu

Briuselis, 2011 m. gruodžio 12 d. Komisija pristatė Europos atvirųjų duomenų strategiją, kuri, kaip tikimasi, ES ekonomikai kasmet atneš 40 mlrd. EUR. Europos viešojo administravimo institucijos turi didelį neišnaudotą ekonominį potencialą – didelį kiekį informacijos, kurią sukaupė įvairios viešosios institucijos ir tarnybos. Valstybės narės, kaip antai Jungtinė Karalystė ir Prancūzija, jau atskleidė tos informacijos vertę. Įgyvendinant šią strategiją efektyvumą visoje ES siekiama padidinti trimis būdais: pirma, Komisija parodys pavyzdį ir nemokamai ims teikti savo informaciją naujame duomenų portale; antra, visoje ES bus nustatytos vienodos atvirųjų duomenų naudojimo sąlygos; be to, kartu su naujosiomis priemonėmis 2011–2013 m. numatoma skirti 100 mln. EUR geresnio duomenų tvarkymo technologijų moksliniams tyrimams finansuoti.

Tuo būdu ES taps pasauline lydere pakartotinio viešojo sektoriaus informacijos naudojimo srityje. Visa tai dar labiau paskatins klestintį sektorių, kuriame neapdoroti duomenys paverčiami tuo, kuo naudojasi šimtai milijonų informacinių ir ryšių technologijų naudotojų, pvz., tokiomis išmaniųjų telefonų programėlėmis kaip žemėlapiai, realiojo laiko informacija apie eismo ir oro sąlygas, kainų lyginimo priemonės ir pan. Be to, tai bus labai naudinga žurnalistams ir mokslininkams.

Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Krose sakė: „Šiandien siunčiame aiškų signalą administravimo institucijoms. Jūsų duomenys tampa vertingesni, jei jais leidžiate naudotis nemokamai. Todėl pradėkite teikti informaciją jau dabar – naudokitės šia sistema ir prisijunkite prie kitų sumanių lyderių, kurie jau turi naudos dėl to, kad ima taikyti atvirųjų duomenų principą. Mokesčių mokėtojai už tą informaciją jau sumokėjo, todėl dabar galime bent suteikti galimybę ja naudotis tiems, kuriems jos reikia, kartu padėti žmonėms, kurti darbo vietas ir užtikrinti augimą.Žiūrėti trumpą N. Kroes pasisakymo ištrauką.

Komisija siūlo atnaujinti 2003 m. Direktyvą dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo ir tuo tikslu:

  • nustatyti bendrą taisyklę, kad visi viešojo sektoriaus institucijų pateikiami dokumentai gali būti pakartotinai naudojami bet kurioms komercinėms ar nekomercinėms reikmėms, nebent jie būtų saugomi trečiosios šalies autorių teisėmis;

  • nustatyti principą, kad viešojo sektoriaus institucijoms neturėtų būti leidžiama imti didesnį mokestį nei sąnaudos, susijusios su individualiu prašymu pateikti duomenis (ribinės sąnaudos). Tai reiškia, kad dauguma duomenų bus siūloma nemokamai ar beveik nemokamai, nebent būtų pagrindo daryti kitaip;

  • nustatyti, kad būtų privaloma pateikti duomenis bendrai naudojamais skaitmeniniais formatais, siekiant užtikrinti, kad duomenimis pakartotinai būtų naudojamasi efektyviai;

  • užtikrinti reguliavimo priežiūrą, kad šių principų būtų laikomasi;

  • labai išplėsti direktyvos taikymo sritį ir pirmąkart įtraukti bibliotekas, muziejus ir archyvus. Galiojančios 2003 m. taisyklės bus taikomos tokių institucijų teikiamiems duomenims.

Be to, Komisija ims viešinti savo pačios duomenis naujame duomenų portale, dėl kurio Komisija jau sudarė sutartį. Šiuo metu šis portalas rengiamas ir bandomas; tikimasi, kad jis pradės veikti 2012 m. pavasarį. Ilgainiui jis atliks vieno langelio funkciją norint naudotis visais ES institucijų, įstaigų ir agentūrų ir valstybių narių institucijų pateikiamais pakartotinio naudojimo duomenimis.

Pagrindiniai faktai

Atvirieji duomenys yra bendroji informacija, kuria laisvai naudotis, pakartotinai naudotis ir platinti gali bet kas – nemokamai ar už nedidelį mokestį.

Šiandienos Komisijos pasiūlymas būtų taikomas visapusiškai laikantis asmens duomenų tvarkymo taisyklių.

Europos Komisijos užsakymu atliktų tyrimų duomenimis, verslui ir piliečiams vis dar sunku rasti ir pakartotinai naudoti viešojo sektoriaus informaciją. Kitaip tariant, atvirieji duomenys Europoje iš esmės neišplėtoti.

Svarbiame geografinės informacijos sektoriuje beveik 80 proc. atsakiusiųjų į Komisijos tyrimų klausimus teigia, kad jiems nesuteikiama galimybė visapusiškai naudotis viešojo sektoriaus institucijų turima informacija. Nurodomos tokios priežastys kaip dideli mokesčiai, neskaidrios pakartotinio naudojimo taisyklės ir praktika, nepakankamas skaidrumas skelbiant, kas ir kokius duomenis saugo, ir išimtiniai licenciniai susitarimai, kuriais gali būti ribojama konkurencija.

Savo Europos skaitmeninėje darbotvarkėje Komisija nurodė, kad pakartotinis viešojo sektoriaus informacijos naudojimas ir sparčiojo ir itin spartaus interneto prieiga yra itin svarbūs norint sukurti skaitmeninę bendrąją rinką.

Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo nustatytos pirmosios priemonės, kad verslui būtų lengviau gauti informaciją ir leidimą pakartotinai naudotis valdžios institucijų turima informacija. Be to, ja nustatytas procesas, kurio pagrindu valdžios įstaigos sumažino mokesčius norintiems gauti tokią informaciją. Šiandienos pasiūlymu suteikiama daugiau galimybių naudotis informacija ir išplečiama direktyvos taikymo sritis.

Daugiau informacijos

žr. MEMO/11/891

Europos Komisijos atvirųjų duomenų interneto svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes interneto svetainė ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“ twitter.com/neeliekroeseu

Asmenys ryšiams:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); paskyra tinkle „Twitter“ @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar