Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Digitaalarengu tegevuskava: riigiasutuste andmetest saab kullakaevandus

Brüssel, 12. detsember 2011 – Komisjon on algatanud Euroopa avatud andmete strateegia, millega loodetakse turgutada ELi majandust igal aastal 40 miljardi euroga. Euroopa haldusasutused istuvad realiseerimata majanduslike võimaluste kullakaevanduses – nende käsutuses on arvukate ametiasutuste ja -teenistuste poolt kogutud tohutud andmehulgad. Mõned liikmesriigid, nagu Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, on juba tõestanud/näidanud sellise ressursi väärtust. Selle ettevõtmise kogu ELi hõlmavaks muutmise strateegia on kolmeosaline: esiteks annab komisjon eeskuju, avades oma teabevaramud uue andmeportaali kaudu avalikkusele tasuta. Teiseks kehtestatakse avatud andmete kasutamisele võrdsed võimalused kogu ELi ulatuses. Lõpuks toetatakse uusi meetmeid aastate 2011–2013 jooksul 100 miljoni euroga, et rahastada teadusuuringuid tõhusama andmetöötlustehnoloogia valdkonnas

Need meetmed teevad EList ülemaailmse liidri avaliku sektori teabe taaskasutamisel. Need hoogustavad jõudsalt arenevat majandusharu, kus algandmed muudetakse materjaliks, millest sõltuvad sajad miljonid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutajad: näiteks nutitelefoni rakendusteks, kaartideks, reaalajas liiklus- ja ilmateabeks, hinnavõrdlusvahenditeks ja paljuks muuks. Suuremate kasusaajate hulka kuuluvad ka ajakirjanikud ja teadlased.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes sõnas: „Me saadame täna ametiasutustele selge sõnumi: teie andmed on rohkem väärt siis, kui te need ära annate. Niisiis alustage nende vabaksandmisega täna: kasutage seda raamistikku, et ühineda teiste arukate juhtidega, kes juba saavad kasu avatud andmete süsteemi kasutamisest. Maksumaksjad on selle teabe eest juba maksnud. Vähim, mida meie saame teha, on anda andmed tagasi neile, kes tahavad neid kasutada uutmoodi, viisil, mis aitab inimesi, loob uusi töökohti ja ergutab majanduskasvu.” Vt Neelie Kroesi videosõnumit siit.

Komisjon teeb ettepaneku ajakohastada avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist käsitlevat 2003. aasta direktiivi järgmiselt.

  • muuta üldreegliks, et kõiki avaliku sektori asutuste poolt kättesaadavaks tehtud dokumente võib taaskasutada mis tahes ärilisel või mitteärilisel eesmärgil, kui need ei ole kaitstud kolmandate isikute autoriõigusega;

  • kehtestada põhimõte, et avaliku sektori asutustel ei ole lubatud võtta rohkem tasu kui see, mis tuleneb andmete isiklikust taotlusest (piirkulud); praktiliselt tähendab see, et enamikku andmeid pakutakse tasuta või peaaegu tasuta, välja arvatud nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel;

  • muuta kohustuslikuks andmete esitamine tavapäraselt kasutatavas masinloetavas vormis, et tagada andmete tõhus taaskasutamine;

  • seada sisse regulatiivne järelevalve nende põhimõtete rakendamise üle;

  • laiendada tunduvalt direktiivi reguleerimisala, lisades esmakordselt raamatukogud, muuseumid ja arhiivid; selliste asutuste andmete suhtes hakatakse kohaldama 2003. aasta eeskirju.

Lisaks teeb komisjon oma andmed kättesaadavaks uue andmeportaali kaudu, mille kohta ta on juba sõlminud lepingu. Sellest uuest portaalist on praegu olemas beetaversioon (väljatöötamise ja katsetamise etapp), kasutamisvalmis peaks see saama 2012. aasta kevadel. Aja jooksul saab sellest ühtne juurdepääsupunkt kõigi ELi institutsioonide, asutuste ja agentuuride ning riikide ametiasutuste taaskasutatavatele andmetele.

Taust

Avatud andmed on üldine teave, mida võib igaüks vabalt kasutada, taaskasutada ja ümber jaotada kas tasuta või piirkulude hinnaga.

Komisjoni tänases ettepanekus esitatut käsitletakse täielikus vastavuses isikuandmete töötlemise eeskirjadega.

Euroopa Komisjoni nimel korraldatud uuringud on näidanud, et tööstusel ja kodanikel on ikka veel raskusi avaliku sektori teabe leidmise ja taaskasutamisega. See tähendab, et avatud andmete valdkond on Euroopas enamasti välja arendamata.

Väga olulises geograafilise teabe valdkonnas vastas ligi 80 % komisjoni uuringus osalenuist, et neil ei ole võimalik avaliku sektori teavet täielikult kasutada. Põhjuseks on suur tasu, läbipaistmatud taaskasutamise eeskirjad ja tavad, ebaselgus selles, millised andmed on olemas ja kellel, ning ainuõiguslikud lepingud, mis võivad ohustada konkurentsi.

Euroopa digitaalarengu tegevuskavas omistas komisjon avaliku sektori teabe taaskasutamisele koos kiire ja ülikiire internetiühenduse arendamisega võtmerolli digitaalse ühtse turu tagamisel.

Direktiiviga 2003/98/EÜ (avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta) võeti kasutusele esimene kogum meetmetest, et lihtsustada ettevõtete ligipääsu riigiasutuste teabele ja loa saamist selle taaskasutamiseks. Sellest ajendatuna käivitus protsess, mille tagajärjel riigiasutused vähendasid teabe väljastamise eest võetavat tasu. Tänase ettepanekuga laiendatakse juurdepääsu teabele ja direktiivi reguleerimisala.

Lisateave:

Vt MEMO/11/891

Euroopa Komisjoni avatud andmete veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Digitaalarengu tegevuskava veebisait: ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroesi veebisait: ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes

Neelie Kroes Twitteris: twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar