Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Poziom hałasu emitowanego przez pojazdy zostanie ograniczony

Bruksela, dnia 9 grudnia 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła dziś wniosek, mający na celu ograniczenie hałasu emitowanego przez samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, autobusy, autokary oraz lekkie i ciężkie pojazdy ciężarowe. W przypadku samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, autobusów i autokarów dopuszczalne wartości hałasu byłyby obniżane w dwóch etapach, za każdym razem o 2 dB(A). W przypadku samochodów ciężarowych poziom redukcji wyniósłby 1 dB(A) w pierwszym etapie i 2 dB(A) w drugim etapie. Pierwszy etap zacząłby obowiązywać dwa lata po opublikowaniu tekstu (po jego zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i państwa członkowskie), zaś drugi – po kolejnych trzech latach. Łącznie środki te umożliwią ograniczenie dokuczliwości hałasu wytwarzanego przez pojazdy o około 25%. Ponadto Komisja zamierza wprowadzić nowe, bardziej wiarygodne metody pomiaru emisji hałasu. Co więcej, proponuje się, aby pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym były opcjonalnie wyposażone w generatory dźwięku, które uczynią te pojazdy bezpieczniejszymi. Chociaż natężenie ruchu stale wzrasta, dopuszczalne poziomy emisji hałasu nie zmieniły się od 1996 r.

Z wniosków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że hałas związany z ruchem drogowym może rocznie kosztować Europę Zachodnią utratę 1 miliona lat życia w zdrowiu. Z tego względu ograniczenie hałasu emitowanego przez ruch drogowy jest konieczne, aby poprawić zdrowie i jakość życia obywateli europejskich.

Dzisiejszy wniosek pozwoli znacznie ograniczyć poziom hałasu w naszym otoczeniu, a co za tym idzie – liczbę osób narażonych na hałas.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorstwa, powiedział: „Poziom emisji hałasu, związany z ruchem drogowym, na który narażeni są nasi obywatele, zostanie znacznie ograniczony. Wniosek ten spowoduje, że pojazdy silnikowe na naszych drogach będą cichsze, a nasze środowisko – zdrowsze. Sprawi on również, że międzynarodowe zasady będą bardziej jasne dla branży, co ułatwi producentom europejskim sprzedaż samochodów poza UE”.

Kontekst

Nowe dopuszczalne poziomy emisji hałasu mierzone przy użyciu nowej metody badania

Wniosek w sprawie ograniczenia hałasu wytwarzanego przez pojazdy dotyczy samochodów osobowych, lekkich pojazdów dostawczych, autobusów, autokarów oraz lekkich i ciężkich pojazdów ciężarowych. Zagwarantuje on, że poziomy hałasu emitowanego przez nowe pojazdy będą mierzone z wykorzystaniem nowej i bardziej miarodajnej metody badania.

W tym celu do wniosku włączone zostaną tzw. dodatkowe przepisy dotyczące emisji dźwięku (additional sound emission provisions). Są to wymagania o charakterze zapobiegawczym, które zagwarantują, że poziom dźwięku emitowanego przez pojazd w rzeczywistych warunkach jazdy nie będzie różnić się znacząco od wyniku badania przeprowadzonego do celów homologacji typu tego konkretnego pojazdu.

Pojazdy elektryczne i pojazdy hybrydowe z napędem elektrycznym

Wymagania dotyczące systemów emitujących sygnały dźwiękowe ostrzegające przed zbliżającym się pojazdem mają zapewnić stosowanie wyłącznie odpowiednich generatorów dźwięków, co pozwoli także na harmonizację stosowanej technologii. Decyzja o montażu takich urządzeń pozostanie w gestii producenta pojazdu. Działanie to zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego i niewątpliwie pomoże w zapobieganiu wypadkom drogowym.

Korzyści globalne

Obowiązywanie tych samych podstawowych zasad w całej UE ułatwia zakup, sprzedaż i używanie pojazdów w jakimkolwiek państwie członkowskim oraz zapewnia jednakowe standardy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w całej UE.

Wniosek Komisji sprawi, że obecne przepisy UE, które mają zastosowanie do emisji hałasu przez pojazdy, zostaną zaktualizowane i jeszcze bardziej dostosowane do uznanych na poziomie międzynarodowym norm ONZ. Ma to umożliwić poprawę dostępu europejskich producentów samochodów do rynku w państwach trzecich, które są Umawiającymi się Stronami Porozumienia EKG ONZ z 1958 r., a tym samym wpłynąć na wzrost konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Wniosek Komisji Europejskiej zostanie następnie przedłożony pozostałym uczestnikom procesu legislacyjnego, tj. Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Więcej informacji:

  • Emisja hałasu przez pojazdy silnikowe:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/environment/noise/index_en.htm

  • Polityka Komisji Europejskiej w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/index_pl.htm

Kontakt :

Carlo Corazza +32 2 295 17 52

Sara Tironi +32 2 29 90 403


Side Bar