Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Lorenzo Natalis stora pris för 2011 utdelat

Bryssel den 8 december 2011 – Vid prisutdelningen i Bryssel i kväll tilldelades sammanlagt 17 vinnare från olika världsdelar Lorenzo Natali-priser för särskilt framstående journalistiskt arbete inom områden som utveckling, mänskliga rättigheter och demokrati. Vinnarna har valts ut bland fler än 1 300 deltagare.

God samhällsstyrning, mänskliga rättigheter, demokrati och fria massmedier är grundförutsättningar för social och ekonomisk utveckling. Europa har åtagit sig att främja dessa värden i sitt internationella arbete, och understryker i det sammanhanget mediernas viktiga roll för att ge en röst åt alla medborgare och att korrekt skildra händelser. Genom sitt engagemang och högklassiga arbete har vinnarna av 2011 års Lorenzo Natali-priser tillvaratagit denna potential att nå ut till medborgarna genom tankeväckande skildringar av realiteten på fältet och vanliga människors liv, sa kommissionär Andris Piebalgs om årets vinnare. – Vi stöder deras ansträngningar och tackar dem för deras värdefulla bidrag till att främja utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter över hela världen.

Priset är nu på sitt tjugonde år. Genom priset vill Europeiska kommissionen belöna journalister som trots att de ofta måste arbeta under svåra omständigheter visar hur journalistiskt arbete kan vara en drivkraft för positiv förändring, demokrati och mänskliga rättigheter och tjäna som en inspiration för utveckling.

Till de ämnen som tagits upp av andra mottagare av 2011 års Lorenzo Natali-priser hör mikrokrediter, svårigheterna att leva öppet som homosexuell i Afrika, våldtäkter på homosexuella kvinnor i Afrika (corrective rape), obalansen mellan antalet kvinnor och män i Indien, handel med barn, häxkonst, kvinnlig könsstympning och slaveri.

En fullständig förteckning över alla vinnarna och deras artiklar och TV- och radioprogram finns på Lorenzo Natali-prisets webbplats:

http://lorenzonataliprize.eu/

Bakgrund

Lorenzo Natali-priset har utgjort en del av kommissionens utvecklingspolitik i 20 år. Genom att värna yttrandefriheten, demokratin, de mänskliga rättigheterna och utveckling främjas en god samhällsstyrning, fred och förbättrade levnadsvillkor i de fattigaste länderna.

Priser utdelas till ett totalt värde av 60 000 euro (det stora priset, de särskilda radio- och TV-priserna och förstapriset i varje regional kategori är på 5 000 euro; de regionala andra- och tredjepriserna är på 2 500 euro respektive 1 500 euro) till 17 journalister i följande kategorier: Afrika, Arabvärlden/Mellanöstern, Asien, Europa, Latinamerika/Västindien, det särskilda TV-priset, det särskilda radiopriset och det stora priset.

En oberoende jury som leddes av Toby Vogel, ledande journalist för European Voice, valde ut detta års vinnare. När det gäller organisationen av Lorenzo Natali-priset 2011 har Europeiska kommissionen samarbetat med Reportrar utan gränser, vinnare av Sacharovpriset för tankefrihet 2005.

Mer information

Särskild webbplats för Lorenzo Natali-priset:

http://lorenzonataliprize.eu/

Glimtar och foton från prisutdelningsceremonin kommer att finnas på Europe By Satellites webbplats:

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Kontaktpersoner:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar