Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Hlavná cena Lorenza Nataliho za rok 2011 udelená

Brusel 8. decembra 2011 – Dnes na slávnostnom udeľovaní v Bruseli cenu Lorenza Nataliho prevzali 17 laureáti z celého sveta za svoju výnimočnú novinársku prácu v oblasti rozvoja, ľudských práv a demokracie. Boli vybraní z viac ako 1 300 účastníkov.

Európsky komisár pre rozvoj Andris Piebalgs o víťazoch vyhlásil: „Dobrá správa vecí verejných, ľudské práva, demokracia a sloboda médií sú kľúčovými podmienkami hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Európa sa zaviazala podporovať tieto hodnoty na celom svete. Uznáva však, že si to vyžaduje podporu zo strany médií, ktoré môžu poskytnúť priestor všetkým občanom a verne zaznamenávať skutočné udalosti. Laureáti ceny Lorenza Nataliho za rok 2011 prostredníctvom svojho odhodlania a profesionality využili potenciál osloviť občanov a poskytli nám strhujúce ľudské príbehy a priblížili skutočnú realitu. Odmeňujeme ich úsilie a ďakujeme za hodnotný prínos k podpore rozvoja, demokracie a ľudských práv na celom svete.“

Tento rok bola cena udelená po dvadsiaty raz. Európska komisia prostredníctvom tejto ceny odmeňuje novinárov, ktorí často pracujú v náročných podmienkach, oceňuje spôsob akým žurnalistika prispieva k pozitívnym zmenám, inšpiruje rozvoj a je hnacím motorom demokracie a ľudských práv.

Témy, ktorým sa venovali laureáti ceny Lorenza Nataliho za rok 2011 zahŕňajú: mikroúvery, „nápravné“ znásilnenia a dvojitý život homosexuálov v Afrike, pomer pohlaví v Indii, obchodovanie s deťmi, čarodejníctvo, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, otroctvo atď.

Úplný zoznam laureátov a ich článkov a televíznych a rozhlasových relácií je dostupný na webovej stránke ceny Lorenza Nataliho:

http://lorenzonataliprize.eu/

Kontext:

Cena Lorenza Nataliho tvorí už dvadsať rokov súčasť rozvojovej politiky Európskej komisie. Ochrana slobody prejavu, demokracie, ľudských práv a rozvoja je spôsobom, akým sa možno zasadzovať za dobrú správu vecí verejných, mier a zlepšovanie životných podmienok v najchudobnejších krajinách.

Ceny v hodnote 60 000 EUR (hlavná cena, zvláštna cena za televíznu tvorbu, zvláštna cena za rozhlasovú tvorbu a prvá cena v každej regionálnej kategórii má hodnotu 5 000 EUR, druhá a tretia cena v regionálnych kategóriách majú hodnotu 2 500 EUR a 1 500 EUR) sa udelili 17 novinárom za správy z týchto oblastí: Afrika, Arabský svet / Blízky východ, Ázia, Európa, Latinská Amerika / Karibská oblasť, zvláštna cena za televíznu tvorbu, zvláštna cena za rozhlasovú tvorbu a hlavná cena.

Tohtoročných víťazov vybrala nezávislá porota pod vedením Tobyho Vogela, skúseného novinára z European Voice. Európska komisia spolupracuje pri organizovaní tohtoročnej ceny Lorenza Nataliho s organizáciou Reportéri bez hraníc, ktorá je laureátom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia za rok 2005.

Ďalšie informácie:

Webová stránka ceny Lorenza Nataliho:

http://lorenzonataliprize.eu/

Výňatky a fotografie zo slávnostného udeľovania budú dostupné na stránke Europe by Satellite (EbS):

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

Kontaktné osoby:

Catherine Ray (+32 22969921)

Wojtek Talko (+32 22978551)


Side Bar