Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Sănătate publică: Comisia propune măsuri efective pentru a proteja mai bine cetățenii de o gamă largă de amenințări transfrontaliere la adresa sănătății

Bruxelles, 8 decembrie 2011. Pentru a proteja mai bine europenii de o gamă largă de amenințări la adresa sănătății și pentru a asigura o reacție pe deplin coordonată în caz de criză, Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere legislativă privind mijloacele de contracarare a amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății. Pornind de la lecțiile învățate în cursul recentelor crize precum pandemia H1N1 în 2009, norul de cenușă vulcanică în 2010 și epidemia cauzată de E. coli în 2011, Comisia propune amplificarea mijloacelor de pregătire pentru situații de criză și de contracarare a acestora. Principalele măsuri propuse includ:

  • extinderea mecanismului de coordonare existent pentru bolile transmisibile la toate amenințările la adresa sănătății cauzate de factori biologici, chimici sau de mediu;

  • consolidarea mandatului Comitetului pentru securitate sanitară;

  • atingerea unui nivel de pregătire superior în vederea combaterii crizelor, de exemplu prin crearea condițiilor pentru achiziționarea în comun de vaccinuri;

  • punerea la dispoziție a mijloacelor de a recunoaște o „situație de urgență în domeniul sănătății publice” la nivel european în scopul disponibilizării mai rapide a medicamentelor;

  • realizarea unor acorduri cu privire la măsuri transfrontaliere la nivel european pentru situații de urgență în cazul în care o situația de criză determină o mortalitate mare, iar măsurile luate la nivel național nu reușesc să oprească răspândirea bolii.

John Dalli, comisarul european pentru sănătate și consumatori, a declarat: „În societatea globalizată de astăzi, oamenii și bunurile trec granițele, iar bolile se pot răspândi în întreaga Europă – și în lume – în decurs de câteva ore. Acesta este motivul pentru care Uniunea Europeană și statele sale membre trebuie să fie pregătite să acționeze împreună în condiții de coordonare deplină pentru a opri răspândirea unei boli. Propunerea pe care am adoptat-o astăzi ne oferă mijloacele și structurile prin care putem proteja efectiv cetățenii noștri din întreaga Europă de o gamă largă de amenințări la adresa sănătății”.

Factori biologici, chimici sau de mediu pot declanșa amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății. Astfel de amenințări se pot materializa ca boli care se răspândesc de la persoană la persoană cum sunt gripa, bolile transmise prin intermediul consumului de apă și de alimente, ca de exemplu botulismul, infecțiile cu E. coli sau survin ca urmare a unor condiții meteorologice extreme, cum ar fi valurile de căldură sau de frig. În ultimii ani, Uniunea Europeană a trecut prin diverse crize de acest tip. Utilizând ca bază sistemul de avertizare și reacție timpurie pentru bolile transmisibile înființat în 1998, propunerea Comisiei urmărește luarea unor măsuri de întărire a capacității de reacție la amenințările transfrontaliere grave în UE.

Context

Comisia Europeană a dezvoltat capacități de a gestiona crizele în materie de sănătate și a stabilit o serie de politici, mecanisme și instrumente pentru a combate amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății. În funcție de natura amenințării au fost puse în aplicare politici individualizate, ca de exemplu: accentul pe protecția civilă, asigurarea respectării legislației sau structurile de sprijin.

Cu toate acestea, până în prezent, diferitele tipuri de amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății nu au fost tratate în mod coerent la nivelul UE. Amenințările generate de incidente biologice, chimice și de mediu nu sunt abordate în același mod cum sunt abordate bolile transmisibile.

Prezenta propunere se bazează pe structurile existente, pe care la consolidează prin intermediul următoarelor măsuri:

1. Extinderea evaluării riscurilor și a coordonării măsurilor din cazul bolilor transmisibile la toate amenințările la adresa sănătății cauzate de factori biologici, chimici sau de mediu

Pe parcursul unei crize de sănătate publică este esențial să se cunoască natura amenințării, modul în care se răspândește, cât de rapid și cât de departe, pentru a se putea limita răspândirea și consecințele negative pentru sănătate, precum și pentru a oferi cetățenilor informații și recomandări actualizate. Există deja în funcțiune o rețea pentru supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile compusă din Comisia Europeană, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și autoritățile naționale. Noua propunere prevede extinderea acestei expertize la alte amenințări transfrontaliere grave la adresa sănătății. În cazul materializării unei astfel de amenințări, rețelele pot fi instituite ad hoc pentru a face schimb de informații, a evalua riscurile implicate, reunind oameni de știință și cunoștințe la nivel de expert.

2. Consolidarea rolului Comitetului pentru securitate sanitară pentru o mai bună coordonare a măsurilor de combatere a crizei de sănătate publică

În 2001, după atacurile teroriste și diseminarea deliberată de toxine care cauzează antraxul în Statele Unite, miniștrii sănătății din țările UE au înființat Comitetul pentru securitate sanitară al UE. De atunci, comitetul a sprijinit coordonarea reacțiilor în cazul crizelor de sănătate publică la nivelul UE prin coordonarea evaluării și gestionării riscurilor generate de amenințările transfrontaliere grave la adresa sănătății. Propunerea formalizează și oferă un mandat mai cuprinzător comitetului, ceea ce include acordarea de consiliere statelor membre și Comisiei cu privire la aspecte politice și tehnice referitoare la securitatea sănătății publice.

3. Atingerea unui nivel de pregătire superior în vederea combaterii unei crize

Dispunerea de un plan de pregătire pentru a ști ce este de făcut în cazul apariției unei crize de sănătate publică este esențială pentru stoparea crizei. Propunerea Comisiei prevede ca fiecare stat membru să-și coordoneze eforturile pentru a dezvolta, consolida și menține planul său național de pregătire și reacție, prin consultări cu alte state membre. Astfel de planuri includ, de exemplu, măsuri de îmbunătățire a accesului la contramăsuri medicale, precum și coordonarea cu alte sectoare-cheie. De asemenea, statele membre trebuie să respecte orientările formulate de Comisie, care va coordona procesul. Astfel de orientări pot fi referitoare la măsuri care vizează sănătatea publică sau comunicarea cu publicul. De asemenea, propunerea pune la dispoziție o bază pentru achiziționarea voluntară în comun de vaccinuri și pentru alte contramăsuri medicale pentru statele membre care sunt interesate.

4. Punerea la dispoziție a mijloacelor de a recunoaște o „situație de urgență în domeniul sănătății publice” la nivel european în scopul disponibilizării mai rapide a medicamentelor (necesare pentru a depăși o criză)

Propunerea prevede ca, în cazul în care o boală potențial letală care poate fi prevenită cu ajutorul vaccinurilor sau vindecată cu ajutorul medicamentelor se răspândește cu rapiditate în Europa, iar Organizația Mondială a Sănătății nu a declarat încă existența unei situații de „urgență”, UE să poată recunoaște o urgență de sănătate publică la nivel european, cu scopul de a autoriza mai rapid noi medicamente sau de a schimba indicația unui medicament. În temeiul legislației UE existente, Comisia Europeană trebuie să aștepte ca OMS să declare existența unei situații de urgență la nivel internațional, în mai multe continente. Această dispoziție vizează situațiile în care o boală se răspândește în toată Europa (nu la scară mondială) și pot fi salvate vieți cu ajutorul farmaceuticelor.

5. Măsuri cu caracter transfrontalier pentru situații de urgență la nivel european

Propunerea prevede ca, în situații de urgență foarte specifice care determină decese sau spitalizări foarte numeroase și în cazul în care măsurile adoptate de statele membre se dovedesc a fi insuficiente pentru a stăpâni răspândirea situației dincolo de frontierele lor, Comisia să adopte măsuri de urgență cu caracter transfrontalier, de exemplu măsuri de limitare a epidemiei sau de depistare a cetățenilor infectați.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/policy/index_en.htm

Pagina de internet a comisarului Dalli:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

MEMO/11/884

Persoane de contact :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar