Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Νέοι κανόνες της ΕΕ για τη συγκέντρωση κεφαλαίων: ενίσχυση των επιχειρηματικών κεφαλαίων για τις ΜΜΕ και διευκόλυνση της πρόσβασης σε πίστωση

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2011 - Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του αναπτυξιακού δυναμικού των ΜΜΕ. Στο πλαίσιο της σημερινής κρίσης, που χαρακτηρίζεται από πτώση της χορήγησης πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία, γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τις εταιρείες αυτές να έχουν πρόσβαση σε δάνεια. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια στρατηγική για την προώθηση της καλύτερης πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση με ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ το οποίο περιλαμβάνει την αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και μια πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό ενιαίων κανόνων για την εμπορική προώθηση των ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Ο νέος κανονισμός θα καταστήσει ευκολότερο για τους κεφαλαιούχους επιχειρηματικού κεφαλαίου να αντλούν κεφάλαια σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η προσέγγιση είναι απλή: εφόσον θα πληρούται ένα σύνολο απαιτήσεων, όλοι οι διαχειριστές ταμείων που πληρούν τις προϋποθέσεις θα μπορούν να αντλούν κεφάλαια με τον χαρακτηρισμό «Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιχειρηματικού Κεφαλαίου» σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα χρειάζεται πλέον να πληρούν πολύπλοκες απαιτήσεις οι οποίες είναι διαφορετικές σε κάθε κράτος μέλος. Με την εισαγωγή ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων, τα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων θα έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν περισσότερες κεφαλαιακές δεσμεύσεις και να αυξάνουν το μέγεθός τους.

Εκτός από τα μέτρα που παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων νέων χρηματοπιστωτικών εγγυήσεων ύψους 1,4 δις ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και ΜΜΕ (COSME (2014-2020) - IP/11/1476), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συνεχίσει τη δραστηριότητα δανειοδότησης των ΜΜΕ με σταθερό ρυθμό, κοντά στο επίπεδο των 10 δις ευρώ του 2011.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση είναι η πρώτη προτεραιότητα για να βγούμε από την κρίση. Το σχέδιο δράσης μας υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσει την πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για τις ΜΜΕ και να βελτιώσουμε την πρόσβασή τους στις αγορές χρηματοδότησης.»

Ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά Επίτροπος κ. Michel Barnier έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Χρειαζόμαστε περισσότερο επιχειρηματικό κεφάλαιο στην Ευρώπη. Βοηθώντας τις επιχειρήσεις να καταστούν πιο καινοτόμες και πιο ανταγωνιστικές, το επιχειρηματικό κεφάλαιο θα δημιουργήσει τις εταιρείες της Ευρώπης του μέλλοντος. Προκειμένου να υποστηριχθούν οι πλέον ελπιδοφόρες νέες επιχειρήσεις, τα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων πρέπει να γίνουν μεγαλύτερα και με πιο διαφοροποιημένες επενδύσεις. Οι σημερινές προτάσεις θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη αυτής της αναδυόμενης αγοράς

Σχέδιο δράσης για τις ΜΜΕ

Η οικονομική επιτυχία της Ευρώπης βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του δυναμικού των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι ΜΜΕ συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην εμπορική μη χρηματοπιστωτική οικονομία και κάλυπταν το 80% όλων των νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη κατά τα πέντε τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σε ένα σχέδιο δράσης τις διάφορες πολιτικές που ασκεί προκειμένου να καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τα 23 εκατομμύρια ΜΜΕ της Ευρώπης, και να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη. Τα προτεινόμενα κανονιστικά και άλλα μέτρα αποσκοπούν στη διατήρηση της ροής των πιστώσεων προς τις ΜΜΕ και στη βελτίωση της πρόσβασής τους στις κεφαλαιαγορές, τονίζοντας στους επενδυτές την εικόνα των αγορών των ΜΜΕ και των μετοχών των ΜΜΕ, και μειώνοντας τον ρυθμιστικό και διοικητικό φόρτο.

Επιχειρηματικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ

Το επιχειρηματικό κεφάλαιο, που παρέχει χρηματοδότηση σε πρώιμα στάδια για νεοσύστατες επιχειρήσεις, αποτελεί σημαντική πηγή μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε νέες και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ωστόσο, τα μικρά μεγέθη των ταμείων επιχειρηματικού κεφαλαίου και η ικανότητα να παρέχουν μόνο χαμηλά επίπεδα κεφαλαίων τα εμποδίζουν να διαδραματίζουν πιο σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, οι ΜΜΕ εξακολουθούν να εξαρτώνται από βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια. Όμως, στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης, που χαρακτηρίζεται από πτώση της χορήγησης πιστώσεων προς την πραγματική οικονομία, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για τις εταιρείες αυτές να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους δάνεια.

Τα στοιχεία που εξέτασε η Επιτροπή δείχνουν ότι μια εταιρεία με μακροπρόθεσμους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι πιο επιτυχημένη από μια εταιρεία η οποία πρέπει να βασίζεται σε βραχυπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση. Αυτό συνήθως αποδίδεται στον αυστηρό έλεγχο που διενεργεί ένα ταμείο επιχειρηματικού κεφαλαίου πριν από την επένδυση σε μια εταιρεία. Όμως, το μέσο ευρωπαϊκό ταμείο επιχειρηματικού κεφαλαίου είναι μικρό και πολύ κάτω από το βέλτιστο μέγεθος που απαιτείται για μια διαφοροποιημένη επενδυτική στρατηγική, ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει μια ουσιαστική συνεισφορά κεφαλαίου σε μεμονωμένες εταιρείες και, συνεπώς, να έχει πραγματικό αντίκτυπο. Ενώ ένα μέσο ταμείο επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει περίπου 60 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο ταμείο των ΗΠΑ έχει κεφάλαια ύψους 130 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο.1 Οικονομικές μελέτες δείχνουν ότι τα ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου μπορούν να βελτιώσουν πραγματικά την κατάσταση για τις βιομηχανίες στις οποίες επενδύουν εφόσον το μέγεθός τους φθάσει περίπου τα 280 εκατ. ευρώ.2 Επιπλέον, στις ΗΠΑ τα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων επενδύουν περίπου 4 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο σε κάθε εταιρεία, ενώ τα ευρωπαϊκά ταμεία μπορούσαν να συγκεντρώσουν μόνο όγκους επενδύσεων ύψους 2 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ανά εταιρεία. Οι επενδύσεις κεφαλαίων σε πρώιμα στάδια στις ΗΠΑ ήταν κατά μέσον όρο 2,2 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση, ενώ οι εισφορές κεφαλαίου σε πρώιμα στάδια στην ΕΕ ήταν κατά μέσο όρο 400 000 ευρώ ανά επιχείρηση. 3

Μεγαλύτερα ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου σημαίνει περισσότερο κεφάλαιο για μεμονωμένες εταιρείες, πράγμα που θα δώσει στα ταμεία τη δυνατότητα να ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς όπως η πληροφορική, η βιοτεχνολογία ή η υγειονομική περίθαλψη. Αυτό με τη σειρά του αναμένεται ότι θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά.

Βλέπε επίσης MEMO/11/879.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm

Βασικά στοιχεία της πότασης για το επιχειρηματικό κεφάλαιο:

  • Η πρόταση θεσπίζει ένα ομοιόμορφο «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων» που διέπει την εμπορική προώθηση ταμείων με τον χαρακτηρισμό «ευρωπαϊκά ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων». Ένα «ευρωπαϊκό ταμείο επιχειρηματικού κεφαλαίου» ορίζεται από τρεις βασικές προϋποθέσεις: 1. Επενδύει το 70% του μετοχικού κεφαλαίου που διατίθεται από τους χορηγούς του σε ΜΜΕ, 2. παρέχει χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου ή οιονεί μετοχικού κεφαλαίου στις εν λόγω ΜΜΕ (δηλαδή «φρέσκο κεφάλαιο») και 3. δεν κάνει χρήση μόχλευσης (δηλαδή, το ταμείο δεν επενδύει περισσότερα κεφάλαια από αυτά που διαθέτουν οι επενδυτές, συνεπώς δεν είναι χρεωμένο). Όλα τα ταμεία που λειτουργούν υπό τον χαρακτηρισμό αυτό πρέπει να συμμορφώνονται με ομοιόμορφους κανόνες και πρότυπα ποιότητας (συμπεριλαμβανομένων προτύπων για πληροφόρηση των επενδυτών και λειτουργικών απαιτήσεων), όταν αντλούν κεφάλαια σε όλη την ΕΕ. Το «ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων» θα εξασφαλίσει να γνωρίζουν ακριβώς οι επενδυτές τι παίρνουν όταν επενδύουν σε ευρωπαϊκά ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων.

  • Η πρόταση δημιουργεί μια ομοιόμορφη προσέγγιση για τις κατηγορίες επενδυτών που είναι επιλέξιμες να διαθέτουν κεφάλαια σε ένα «ευρωπαϊκό ταμείο επιχειρηματικού κεφαλαίου». Επιλέξιμοι επενδυτές θα είναι οι επαγγελματίες επενδυτές, όπως ορίζονται στην οδηγία του 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID - βλέπε IP/04/546) και ορισμένοι άλλοι παραδοσιακοί επενδυτές επιχειρηματικού κεφαλαίου (όπως οι ιδιώτες με μεγάλες ατομικές περιουσίες ή οι «επιχειρηματικοί άγγελοι» (business angels)). Οι ομοιόμορφοι κανόνες για τους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων θα εξασφαλίζουν ότι η εμπορική προώθηση θα μπορεί να είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες των εν λόγω κατηγοριών επενδυτών.

  • Ο κανονισμός θα παρέχει σε όλους τους διαχειριστές των ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων που πληρούν τις προϋποθέσεις ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο εμπορικής προώθησης το οποίο θα επιτρέπει την πρόσβαση σε επιλέξιμους επενδυτές σε όλη την ΕΕ. Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σχέση με τους ισχύοντες κανόνες στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ιδίως την οδηγία του 2011 για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (AIFMD - βλέπε MEMO/10/572), δεδομένου ότι το υφιστάμενο διαβατήριο που προβλέπεται στο πλαίσιο της AIFMD ισχύει μόνο για τους διαχειριστές των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση υπερβαίνουν το κατώτατο όριο των 500 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι κανόνες της AIFMD δημιουργούν ένα νομικό πλαίσιο που κανονικά έχει ως στόχο τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων και τις εταιρείες ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου, και είναι λιγότερο κατάλληλο για το τυπικό ταμείο επιχειρηματικού κεφαλαίου που θα αποκτήσει ένα καθεστώς προσαρμοσμένο στις ειδικότερες ανάγκες.

Επόμενο στάδιο:

Η πρόταση για το επιχειρηματικό κεφάλαιο διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (κράτη μέλη) για διαπραγμάτευση και έγκριση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.

Βλέπε επίσης MEMO/11/880.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Sara Tironi (32 2 299 0403)

1 :

Josh Lerner, Yannis Pierrakis, Liam Collins and Albert Bravo Biosca, "Atlantic Drift - Venture Capital performance in the UK and the US, Research report June 2011, βλέπε τμήμα 4.1

2 :

Όπως ανωτέρω

3 :

K. Raade and C.T. Machado: Recent developments in the European private equity markets, Economic papers 319, Απρίλιος 2008


Side Bar