Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Novi ukrepi za spodbujanje financiranja socialnih podjetij

Bruselj, 7. decembra 2011 – Socialna podjetja so podjetja, ki imajo pozitiven družbeni vpliv in v okviru svojih podjetniških ciljev skušajo prispevati k družbenim ciljem in ne samo povečati dobička. Sektor socialnih podjetij v Evropi je čedalje večji in predstavlja že 10 % vseh evropskih podjetij ter zaposluje več kot 11 milijonov ljudi. Čeprav ta podjetja pogosto prejemajo javno podporo, so za njihovo rast še vedno ključne zasebne naložbe prek skladov, ki vlagajo v socialne podjetnike. Takšni specializirani skladi za solidarnostne naložbe pa so redki in premajhni. Čezmejne naložbe v takšne sklade so po nepotrebnem zapletene in drage.

Evropska komisija z današnjim predlogom uredbe polaga temelje za močan evropski trg skladov za solidarnostne naložbe. Uvaja novo oznako „evropskih skladov za socialno podjetništvo“, da bodo vlagatelji lahko enostavno prepoznali sklade, ki vlagajo v evropska socialna podjetja. Pristop je enostaven: ko bodo izpolnjene zahteve iz predloga, bodo upravitelji skladov za solidarnostne naložbe svoje sklade lahko tržili po vsej Evropi. Za pridobitev oznake bo moral sklad dokazati, da je velik odstotek naložb (70 % vplačanega kapitala vlagateljev) namenjenih podpori socialnih podjetij. Enotna pravila o razkritju bodo zagotavljala, da bodo vlagatelji dobili jasne in učinkovite informacije o teh naložbah.

Komisar za notranji trg Michel Barnier je dejal: „Socialna podjetja predstavljajo premišljeno, vključujočo in trajnostno rast in inovacije, ki so za trenutno evropsko gospodarstvo tako pomembne. Naši novi ukrepi bodo pripomogli k ustanovitvi takih podjetij po Evropi in zagotovili finančno podporo, ki jo potrebujejo za rast, zlasti v času krize.“

Ozadje

Ključni elementi predloga

  • Priznana evropska znamka za sklade za socialno podjetništvo: Trenutno vlagatelji težko prepoznajo sklade, ki vlagajo v socialna podjetja, kar lahko oslabi zaupanje v trg socialnega podjetništva. Poleg tega se skladi za solidarnostne naložbe slabo razlikujejo od drugih skladov, kar lahko oslabi rast v sektorju. Danes sprejeta uredba uvaja skupno znamko: „Evropski skladi za socialno podjetništvo“. S to oznako bodo vlagatelji vedeli, da je večina njihovih naložb namenjena socialnim podjetjem. Poleg tega bo skupna evropska znamka vlagateljem omogočila lažji dostop do teh skladov v EU.

  • Izboljšane informacije za vlagatelje: Tako kot vlagatelji težko najdejo sklade, ki vlagajo v socialna podjetja, je težko primerjati in uporabljati razpoložljive informacije o teh skladih in o njihovih dejavnostih. Uvedba skupnega okvira EU za te informacije je zato ključna. Vsi skladi, ki uporabljajo novo znamko, bodo v prihodnosti morali jasno objavljali informacije o ciljnih socialnih podjetjih, njihovi izbiri, vrsti pomoči zanje in spremljanju ter poročanju o družbenih vplivih.

  • Ukrepi za večjo uspešnost: Predviden učinek je pomemben dejavnik za vlagatelje pri izbiri med različnimi skladi za solidarnostne naložbe. Predlagani ukrepi bodo za sklade določili jasne zahteve o obveščanju vlagateljev glede spremljanja in poročanja o učinkih. Vendar bo potrebno še več. Komisija bo nadaljevala z delom za razvoj boljših in bolj primerljivih načinov za merjenje socialne uspešnosti naložb. To bo omogočilo razvoj preglednejšega trga naložb in zagotovilo večje zaupanje vlagateljev.

  • Preprečevanje ovir za pridobivanje sredstev v Evropi: Pravila o skladih za solidarnostne naložbe se razlikujejo glede na državo članico in so pogosto težavna ter zapletena. Zato bodo novi predlogi poenostavili pravila. Evropski potni list bo na primer zagotavljal, da bodo skladi za socialno podjetništvo lahko pridobivali sredstva po Evropi. Upraviteljem sklada ne bo treba uporabiti novega okvira, a če ga bodo, bodo lahko dobili dostop do vlagateljev v EU in do jasno razpoznavne evropske znamke, ki ji bodo vlagatelji zaupali in jo iskali.

  • Razpoložljivost za vlagatelje: Ker je lahko vlaganje v socialna podjetja tvegano, bo oznaka „evropski skladi za socialno podjetništvo“ na začetku na voljo le profesionalnim vlagateljem. Ko bo okvir začel polno delovati, bo Evropska komisija preučila možne ukrepe, da se dostop do takih naložb omogoči tudi maloprodajnim strankam.

Naslednji koraki:

Predlogi se s tem predložijo Evropskemu parlamentu in Svetu (države članice) v pogajanja in sprejetje v postopku soodločanja.

Glej tudi MEMO/11/881.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm.

Kontakta :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar