Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Rasti sociāli atbildīgu uzņēmumu jauni finansēšanas stimuli

Brisele, 2011. gada 7. decembris. Sociālie uzņēmumi ir sabiedrības, kurām ir labvēlīga sociālā ietekme un kuru korporatīvais mērķis ir risināt sociālos uzdevumus, nevis tikai vairot peļņu. Eiropā šis sektors aizvien palielinās un jau veido 10 % no visiem Eiropas uzņēmumiem, un dod darbu vairāk nekā 11 miljoniem atalgotu darba ņēmēju. Kaut gan šie uzņēmumi bieži vien saņem publisko atbalstu, to izaugsmei joprojām ļoti svarīgs ir privātais finansējums, kas sociālajos uzņēmumos tiek ieguldīts ar fondu starpniecību. Tomēr šādu specializēto sociālo ieguldījumu fondu nav daudz vai tie nav pietiekami lieli. Pārrobežu ieguldījumi šādos fondos ir nevajadzīgi sarežģīti un sadārdzināti.

Komisija ar šodien ierosināto priekšlikumu liek pamatus stabilam sociālo ieguldījumu fondu tirgum Eiropā. Lai ieguldītāji bez grūtībām varētu atpazīt fondus, kuri koncentrējas uz ieguldījumu veikšanu Eiropas sociāli atbildīgajos uzņēmumos, tā izveido jaunu "Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu" zīmolu. Galvenā iecere ir vienkārša: kad priekšlikumā izvirzītās prasības būs izpildītas, šādu sociālo ieguldījumu fondu pārvaldītāji savus fondus varēs tirgot visā Eiropā. Lai zīmolu saņemtu, fondam būs jāpierāda, ka liels tā ieguldījumu procents (70 % no ieguldītājiem saņemtā kapitāla) tiek izmantos sociāli atbildīgu uzņēmumu atbalstam. Vienoti noteikumi par informācijas nodošanu atklātībā nodrošinās to, ka ieguldītāji saņems skaidru un precīzu informāciju par minētajiem ieguldījumiem.

Iekšējā tirgus komisārs Mišels Barnjē norādīja: "Sociāli atbildīgi uzņēmumi iemieso tieši to gudro, integrējošo un ilgtspējīgo izaugsmi un inovāciju, kas šodien ir tik ļoti svarīga Eiropas ekonomikai. Mūsu piedāvātie jaunie pasākumi palīdzēs veidot šādus uzņēmumus visā Eiropā nodrošinot, ka tie saņem savai izaugsmei nepieciešamo finansiālo atbalstu īpaši šai krīzes laikā."

Priekšvēsture

Galvenie priekšlikuma elementi

  • Atzīts sociālās uzņēmējdarbības fondu ES zīmols. Pašlaik ieguldītāji ar grūtībām atpazīst fondus, kuri iegulda sociāli atbildīgos uzņēmumos, un tamdēļ var ciest uzticēšanās šādu uzņēmumu tirgum. Turpretī sociālo ieguldījumu fondiem, iespējams, ir grūtības izcelties pārējo fondu vidū, un tas savukārt var apdraudēt sektora izaugsmi. Ar šodien pieņemto regulu tiek izveidots jauns vienots zīmols "Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi". Pateicoties tam, ieguldītāji zinās, ka lielākā daļa to ieguldījumu tiks novirzīti sociāli atbildīgiem uzņēmumiem. Turklāt vienots ES mēroga zīmols ļaus ieguldītājiem daudz vieglāk šos fondus atrast visā Eiropas Savienībā.

  • Pilnīgāka informācija par ieguldītāju. Grūtības var rasties ne tikai ieguldītājiem apzināt tos fondus, kas iegulda līdzekļus sociāli atbildīgos uzņēmumos, bet informācija par šiem fondiem un to darbību var arī būt grūti salīdzināma un izmantojama. Tādēļ ir svarīgi izveidot vienotu šādas informācijas ES sistēmu.

  • Nākotnē visiem fondiem, kas jauno zīmolu izmantos, būtu jāpublicē precīza informācija par tiem sociāli atbildīgo uzņēmumu veidiem, kam fondi paredzēti, to atlases veidu, par to, kā tiem palīdzēs finansējums un notiks sociālās ietekmes pārraudzība un ziņošana par to.

  • Pasākumi labākam sniegumam. Lai izvēlētos kādu no dažādajiem sociālo ieguldījumu fondiem, ieguldītājiem svarīgs faktors būs paredzamā ietekme. Ierosinātie pasākumi izvirzīs skaidras prasības fondiem informēt ieguldītājus par to, ka tie izmantos ietekmes pārraudzību un ziņošanu. Tomēr, visticamāk, ar to nepietiks. Komisija vēl turpinās darbu, lai izstrādātu labākus un salīdzināmākus veidus, kā mērīt ieguldījumu ietekmi uz sociālo jomu. Tas ļaus tiekties pēc pārredzamāka ieguldījumu tirgus un lielākas pārliecības ieguldītāju vidū.

  • Visā Eiropā jālikvidē šķēršļi finansējuma piesaistīšanai. Dalībvalstīs ir atšķirīgi sociālo ieguldījumu fondu noteikumi, un tie nereti ir apgrūtinoši un sarežģīti. Tādēļ jaunie priekšlikumi vienkāršos noteikumus. Piemēram, Eiropas pase nodrošinātu, ka sociālās uzņēmējdarbības fondi varētu piesaistīt finansējumu visā Eiropā. Fonda pārvaldītājiem jaunā sistēma nebūs obligāti jāizmanto, tomēr ja viņi to izmantos, pavērsies iespēja uzrunāt ieguldītājus visā ES un izmantot uzreiz atpazīstamu ES zīmolu, kurš vairos ieguldītāju uzticību un kuru tie meklēs.

  • Pieejamība ieguldītājiem. Tā kā ieguldījumi sociāli atbildīgo uzņēmumos saistās ar zināmu risku, sākumā zīmols "Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi" būs pieejams tikai profesionāliem ieguldītājiem. Kad sistēma būs izveidota un darbosies, Komisija apsvērs iespējamos pasākumus, kas nepieciešami, lai šādi ieguldījumi būtu pieejami arī privātiem mazajiem ieguldītājiem.

Turpmākie pasākumi.

Tagad priekšlikums tiks iesniegts apspriešanai Eiropas Parlamentā un Padomē (dalībvalstīm) un pieņemšanai koplēmuma procedūrā.

Skatīt arī MEMO/11/881.

Sīkāka informācija:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar