Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Naujos socialinių įmonių finansavimo skatinimo priemonės

Briuselis 2011 m. gruodžio 7 d. — Socialinės įmonės – įmonės, darančios teigiamą socialinį poveikį ir siekiančios socialinių tikslų, o ne tik uždirbti kuo daugiau pelno. Šiam augančiam sektoriui Europoje jau dabar priklauso 10 proc. visų Europos įmonių, o jame dirba daugiau kaip 11 mln. apmokamų darbuotojų. Nors šias įmones dažnai remia valstybė, jų augimas ir toliau daugiausia priklauso nuo privačių, į socialinį verslą investuojančių fondų investicijų. Tačiau tokių specializuotų socialinių investicijų fondų nėra daug arba jie nepakankamai dideli. Tarpvalstybinis investavimas į tokius fondus be reikalo sudėtingas ir brangus.

Šiandien Komisijos teikiamas reglamento pasiūlymas – tvirtas Europos socialinių investicijų fondų rinkos pamatas. Sukuriamas naujas Europos socialinio verslo fondų ženklas, kad investuotojai galėtų lengvai atpažinti fondus, kurie daugiausia dėmesio skiria investicijoms į Europos socialines įmones. Naudojamas paprastas metodas: jei laikysis pasiūlyme apibrėžtų reikalavimų, socialinių investicijų fondų valdytojai galės savo fondų akcijomis arba investiciniais vienetais prekiauti visoje Europoje. Kad gautų šį ženklą, fondas turės įrodyti, kad didelė investicijų dalis (70 proc. investuotojų suteikto kapitalo) skiriama socialinėms įmonėms remti. Vienodomis informacijos atskleidimo taisyklėmis bus užtikrinta, kad investuotojai gautų aiškią ir veiksmingą informaciją apie šias investicijas.

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Socialinės įmonės įkūnija būtent tokį pažangų, integracinį ir tvarų augimą bei inovacijas, kurie tokie svarbūs šiandienos Europos ūkiui. Mūsų naujosios priemonės padės visoje Europoje kurti šias įmones, nes bus užtikrinta, kad jos gautų plėtrai reikalingą finansinę paramą, ypač dabartinėmis krizės sąlygomis.“

Pagrindiniai faktai

Svarbiausi pasiūlymo elementai

  • Pripažintas socialinio verslo fondų ES prekės ženklas. Šiuo metu investuotojams gali būti sunku atpažinti į socialines įmones investuojančius fondus, dėl to gali mažėti pasitikėjimas socialinio verslo rinka. Kartu socialinių investicijų fondams gali būti sunku išsiskirti iš kitų fondų, dėl to šis sektorius gali augti lėčiau. Šiandien priimtu reglamentu sukuriamas bendras prekės ženklas – Europos socialinio verslo fondai. Matydami šį ženklą investuotojai žinos, kad didžioji investicijų dalis skiriama socialinėms įmonėms. Be to, bendras visos ES prekės ženklas padės visos ES investuotojams lengviau rasti šiuos fondus.

  • Geresnė informacija investuotojams. Investuotojams gali būti sunku ne tik atpažinti į socialines įmones investuojančius fondus, bet ir lyginti ir naudoti informaciją apie šiuos fondus bei jų veiklą. Todėl labai svarbu sukurti bendrą šios informacijos tvarkymo ES sistemą. Visi naująjį prekės ženklą naudosiantys fondai turėtų aiškiai skelbti informaciją apie tikslinių socialinių įmonių rūšis, jų atrankos būdus, fondo pagalbos socialinėms įmonėms būdus ir socialinio poveikio stebėseną bei ataskaitas.

  • Geresnės veiklos rezultatų priemonės. Svarbus veiksnys, investuotojams renkantis iš įvairių socialinių investicijų fondų, yra numatomas poveikis. Siūlomomis priemonėmis bus nustatyti aiškūs reikalavimai fondams informuoti investuotojus, kaip jie stebės poveikį ir už jį atsiskaitys. Tačiau tikriausiai reikės daugiau veiksmų. Komisija toliau plėtos geresnius ir lengviau tarpusavyje palyginamus investicijų socialinių rezultatų matavimo būdus. Taip bus sudaromos sąlygos kurti skaidresnę investicijų rinką ir didinti investuotojų pasitikėjimą.

  • Mažiau kliūčių pritraukti lėšas visoje Europoje. Socialinių investicijų fondams taikomos taisyklės atskirose valstybėse narėse skiriasi ir dažnai yra sunkiai įvykdomos ir sudėtingos. Todėl naujuoju pasiūlymu taisyklės bus supaprastintos. Pavyzdžiui, įvedus Europos pasą būtų užtikrinta, kad socialinio verslo fondai galėtų pritraukti lėšų visoje Europoje. Fondų valdytojai nebus verčiami naudotis naująja sistema, bet jei to norės, galės pasiekti investuotojus visoje ES ir naudotis aiškiai atpažįstamu ES prekės ženklu, kuriuo investuotojai pamažu ims pasitikėti ir kurio ims ieškoti.

  • Prieinamumas investuotojams. Kadangi investavimas į socialines įmones gali būti rizikingas, Europos socialinio verslo fondų ženklas iš pradžių būtų prieinamas tik profesionaliems investuotojams. Iki galo įgyvendinus sistemą, Komisija išnagrinės galimas priemones, kad tokios investicijos būtų įmanomos ir mažmeniniams klientams.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymas dabar perduodamas Europos Parlamentui ir Tarybai (valstybėms narėms) svarstyti ir priimti pagal bendro sprendimo procedūrą.

Taip pat žr. MEMO/11/881

Daugiau informacijos žr.

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar