Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Nová opatření podporující financování sociálních podniků

Brusel 7. prosince 2011 – Sociální podniky jsou společnosti, které mají pozitivní sociální dopad a jejichž jediným cílem není maximalizovat zisk, ale zároveň si klást cíle sociální. V Evropě jde o rostoucí odvětví, které již představuje 10 % všech evropských podniků a zaměstnává více než 11 milionů lidí. Přestože tyto podniky často získávají veřejnou podporu, jsou pro jejich růst životně důležité soukromé investice získávané z fondů investujících do sociálních podnikatelů. Tyto specializované, sociální investiční fondy jsou však vzácné nebo nejsou dostatečně velké. Přeshraniční investování do těchto fondů je zbytečně komplikované a drahé.

Dnešním návrhem nařízení Komise pokládá základy silnému evropskému trhu sociálních investičních fondů. Zavádí nové označení „evropské fondy pro sociální podnikání“, aby investoři snadno rozpoznali fondy, které se na investice do evropských sociálních podniků zaměřují. Přístup je prostý: poté, co správci sociálních investičních fondů splní podmínky stanovené v návrhu, budou moci své fondy uvést na trh v celé Evropě. Aby fond označení získal, bude muset prokázat, že vynakládá vysoký podíl investic (70 % kapitálu získaného od investorů) na podporu sociálních podniků. Díky jednotným pravidlům zveřejňování pak investoři dostanou o těchto investicích jasné a přehledné informace.

Komisař pro vnitřní trh Michel Barnier uvedl: „Sociální podniky představují přesně ten typ inteligentního a udržitelného růstu a inovací podporujících začlenění, které jsou pro dnešní Evropu tolik důležité. Naše nová opatření pomohou tyto podniky budovat po celé Evropě a zajistí, aby tyto podniky získaly finanční podporu, kterou zejména za současné krize potřebují pro svůj růst.“

Souvislosti

Hlavní prvky návrhu

  • Uznávaná značka EU označující fondy pro sociální podnikání: Pro investory může být v současné době obtížné rozpoznat fondy, které investují do sociálních podniků, což může narušit důvěru v trh těchto podniků. Sociální investiční fondy mohou mít zase potíže s tím, jak se odlišit od ostatních fondů, což může narušit růst odvětví. Nařízení, které bylo dnes přijato, vytváří společnou značku: „evropské fondy pro sociální podnikání“. Díky tomuto označení si investoři mohou být jisti, že většina jejich investic půjde do sociálních podniků. Společná značka pro celou EU kromě toho investorům v celé EU značně usnadní tyto fondy lokalizovat.

  • Lepší informace pro investory: Kromě toho, že může být pro investory obtížné rozpoznat fondy investující do sociálních podniků, může být obtížné srovnávat a používat informace o těchto fondech a o tom, čím se zabývají. Je proto zcela nezbytné vytvořit pro tyto informace společný evropský rámec. Všechny fondy, které budou novou značku využívat, by měly v budoucnu zveřejňovat jasné informace o typech sociálních podniků, na které se zaměřují, o způsobech, jakým je vybírají, o tom, jak fond sociálním podnikům pomůže, a o způsobu sledování a vykazování sociálních dopadů.

  • Lepší opatření v oblasti výkonnosti: Pro investory je důležitým faktorem při výběru z různých sociálních investičních fondů předpokládaný dopad investic. Navrhovaná opatření ukládají fondům jasný požadavek informovat investory o tom, jak budou postupovat při sledování a vykazování dopadů. Zdá se však, že zapotřebí toho bude víc. Komise bude nadále pracovat na vytvoření lepších a srovnatelnějších způsobů měření sociální výkonnosti investic. To povede k rozvoji transparentnějšího trhu investic a větší důvěře investorů.

  • Odstranění překážek bránících získávání finančních prostředků v celé Evropě: Pravidla zaměřená na sociální investiční fondy se v jednotlivých členských státech liší a jsou často svazující a složitá. Z tohoto důvodu nový návrh tato pravidla zjednoduší. Například možnost získávat finanční prostředky v celé Evropě by fondům pro sociální podnikání zajistil evropský pas. Správci fondů sice nebudou muset nový rámec využívat, ale pokud se tak rozhodnou, získají přístup k investorům po celé EU a ke snadno uznatelné značce EU, jíž investoři postupně začnou důvěřovat a již budou stále více vyhledávat.

  • Dostupnost pro investory: Protože investování do sociálních podniků může být riskantní, bude označení „evropské fondy pro sociální podnikání“ zpočátku k dispozici jen profesionálním investorům. Po zavedení rámce Komise přezkoumá možná opatření, která by tyto investice zpřístupnila i maloobchodním zákazníkům.

Další postup:

Návrhy budou nyní předány Evropskému parlamentu a Radě (tj. členským státům) k projednání a schválení v rámci postupu spolurozhodování.

Viz také MEMO/11/881

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm

Kontakty :

Chantal Hughes +32 22964450

Carmel Dunne +32 22998894


Side Bar