Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Consolidarea poziției Europei în lume: un buget pentru acțiunile externe în perioada 2014-2020 care să permită respectarea angajamentelor asumate de UE și promovarea unor valori comune

Bruxelles, 7 decembrie 2011 - astăzi, Comisia Europeană a adoptat propunerile de buget pentru instrumentele sale externe pentru perioada 2014-2020. Acestea îi vor permite Uniunii să își îndeplinească responsabilitățile care îi revin pe scena internațională: combaterea sărăciei și promovarea democrației, păcii, stabilității și prosperității. Acest set de instrumente va sprijini țările în curs de dezvoltare, precum și țările partenere în cadrul politicii europene de vecinătate și țările care se pregătesc în vederea aderării la UE. Comisia va încerca să își direcționeze resursele acolo unde acestea sunt cele mai necesare, unde vor avea un impact maxim, asigurându-se, în același timp, mai multă flexibilitate pentru a fi în măsură să reacționeze rapid la evenimente neprevăzute. Acest buget îi va permite, de asemenea, Uniunii Europene să își consolideze și mai mult rolul pe scena mondială și să își promoveze interesele și valorile.

Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei a declarat: „Chiar și în perioade de criză, Europa trebuie să privească spre exterior și să își asume angajamente pe plan mondial. Securitatea și prosperitatea noastră depind de ce se întâmplă dincolo de frontierele noastre, nu în ultimul rând în propria noastră vecinătate. UE își va respecta angajamentele internaționale față de populațiile cele mai sărace și mai vulnerabile, față de cei aflați în vecinătatea noastră care trec printr-un proces de tranziție și față de populațiile țărilor aflate pe drumul către aderarea la Uniune. Cu aceste noi instrumente externe, UE va fi, de asemenea, mult mai în măsură să își promoveze propriile valori și interese fundamentale, cum ar fi drepturile omului, democrația și statul de drept, dar și să contribuie la combaterea sărăciei, menținerea păcii și la soluționarea conflictelor, în întreaga lume.”

Comisarul european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs, a declarat: „UE este primul donator din lume și trebuie să ne menținem poziția de lider în combaterea sărăciei. Conform sondajelor, majoritatea europenilor sunt de acord că UE ar trebui să manifeste solidaritate prin creșterea ajutorului său pentru dezvoltare. Aceste propuneri vor permite Comisiei Europene să contribuie la un nivel similar cu cel înregistrat înainte ca UE să se angajeze să aloce pentru ajutor 0,7 % din VNB-ul UE până în 2015. Este recunoscut faptul că asigurarea unei creșteri mai favorabile incluziunii și mai durabile în lume este, de asemenea, în interesul nostru, al UE. Astăzi, confirmăm, de asemenea, o schimbare în relațiile noastre cu țările emergente și o concentrare a ajutorului către țările cele mai sărace”.

Comisarul pentru extindere și politica europeană de vecinătate Štefan Füle a declarat următoarele cu privire la noile instrumente ale politicii de vecinătate și la instrumentele de preaderare: „Aceste noi instrumente ne vor permite să răspundem și mai bine în viitor nevoilor și ambițiilor partenerilor noștri. Prin intermediul noului instrument european de vecinătate și al instrumentului de asistență pentru preaderare, acordarea de sprijin vecinilor noștri va deveni mai rapidă și mai flexibilă, permițând o diferențiere mai bună și stimulente mai mari pentru cei care înregistrează cele mai bune rezultate. În același timp, acest lucru va continua să asigure succesul procesului de democratizare și să îmbunătățească dezvoltarea economică și socială în vecinătatea noastră imediată și să sprijine procesul de reformă în țările care se pregătesc pentru aderare la UE. "

Propunerile de buget vor sprijini noua abordare a Comisiei – „Agenda pentru schimbare ” – de a concentra asistența UE în mai puține sectoare care susțin democrația, drepturile omului și buna guvernanță și de a asigura o creștere favorabilă incluziunii și durabilă.

În conformitate cu noul principiu de „diferențiere”, UE va aloca o mai mare parte a fondurilor acolo unde ajutorul poate avea cel mai mare impact: în regiunile și țările care au cea mai mare nevoie de acesta, inclusiv în statele vulnerabile. Țările care pot genera suficiente resurse pentru a-și asigura propria dezvoltare nu vor mai primi ajutor nerambursabil bilateral și vor beneficia, în schimb, de noi forme de parteneriat. Acestea vor continua să primească fonduri prin intermediul programelor tematice și regionale la care se vor adăuga, în completare, diverse modalități inovatoare de cooperare, cum ar fi combinarea granturilor cu împrumuturile.

Una dintre inovațiile majore și un instrument-cheie, totodată, al politicii externe este noul instrument de parteneriat. Scopul acestuia va fi avansarea și promovarea intereselor UE și abordarea provocărilor internaționale majore. De asemenea, instrumentul îi va permite UE să urmărească obiective dincolo de dezvoltarea cooperării cu țările industrializate, cu economiile emergente și cu țările în care UE are interese importante.

Context

Textele de astăzi reprezintă propunerile legislative de punere în aplicare a cadrului financiar multianual prezentat de Comisie la 29 iunie 2011, în domeniul acțiunii externe. Pachetul acoperă toate tipurile de sprijin extern acordat din bugetul UE și include o comunicare comună către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Europa globală” și propunerile legislative pentru nouă instrumente geografice și tematice însoțite de un regulament comun de punere în aplicare.

Suma totală propusă pentru aceste nouă instrumente este de 96 249,4 milioane € pentru perioada 2014-2020 (prețuri curente).

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA): 14 110 milioane €

Instrumentul european de vecinătate (IEV): 18 182 de milioane €

Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD): 23 295 de milioane €

Instrumentul de parteneriat (PI): 1 131 de milioane €

Instrumentul de stabilitate (IdS): 2 829 de milioane €

Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO): 1 578 de milioane €

Instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară: 631 de milioane

Instrumentul pentru Groenlanda: 219 milioane €

Fondul european de dezvoltare (FED, în afara bugetului UE): 34 276 de milioane €

Pachetul va fi transmis Parlamentului European și Consiliului și se preconizează a fi adoptat în 2012. (Pentru mai multe detalii privind diferitele instrumente, a se vedea MEMO/11/878)

Abordarea bazată pe diferențiere

Diferențierea va fi aplicată în primul rând în țările pentru care se aplică ICD și IEV. În cadrul ICD se propune ca 17 țări cu venit mediu, tranșa superioară, (Argentina, Brazilia, Chile, China, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Kazahstan, Iran, Malaysia, Maldive, Mexic, Panama, Peru, Tailanda, Venezuela și Uruguay) și două țări mari cu venituri medii, tranșa inferioară, al căror PIB este mai mare de 1 % din PIB-ul mondial (India, Indonezia) să poată încheia parteneriate noi care să nu se bazeze pe ajutor bilateral. Economiile emergente, precum China, Brazilia și India, în special, sunt în prezent considerate mai degrabă ca parteneri ai UE pentru abordarea provocărilor globale.

Instrumentele politicii de vecinătate și instrumentele de preaderare

În cadrul noii abordări a politicii europene de vecinătate (PEV), noul instrument de vecinătate va oferi sprijin raționalizat acelorași 16 țări partenere1 care au beneficiat de sprijin în cadrul fostului Instrument european de vecinătate și parteneriat (IEVP). În conformitate cu principiile diferențierii și „mai mult pentru mai mulți”, IEV va sprijini consolidarea relațiilor cu țările partenere și va oferi avantaje concrete, atât pentru UE, cât și pentru partenerii săi, în domenii precum democrația și drepturile omului, statul de drept, buna guvernanță, dezvoltarea economică și socială durabilă, precum și integrare economică progresivă pe piața unică europeană.

UE va continua să sprijine țările vizate de procesul de extindere2 prin intermediul unui nou instrument de asistență pentru preaderare (IPA), bazându-se pe experiența pozitivă a instrumentului actual. IPA va ajuta aceste țări să pună în aplicare strategii globale de reformă, necesare pentru a le pregăti în vederea unei viitoare aderări, cu un accent puternic pe cooperarea regională, punerea în aplicare a legislației și a standardelor UE, capacitatea de a gestiona politicile interne ale Uniunii la momentul aderării, precum și furnizarea de avantaje socioeconomice concrete în țările beneficiare. Se vor utiliza într-o mai mare măsură formule de finanțare inovatoare instituite împreună cu instituții financiare internaționale, fondurile UE acționând ca un catalizator pentru atragerea investițiilor în infrastructură.

Pentru informații suplimentare

MEMO/11/878 – The Multiannual Financial Framework: The Proposals on External Action Instruments

Textul integral al comunicării:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm

Propuneri privind cadrul financiar multianual (29 iunie 2011):

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm

Politica de dezvoltare a UE: O agendă a schimbării

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/agenda_for_change_ro.pdf

Consultare privind viitorul politicii de dezvoltare

http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/5241_en.htm

Site-ul internet al EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_ro.htm

Site-ul internet al comisarului european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Website of European Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Štefan Füle:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/

More on the new IPA:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/whatsnew/news/111207_en.htm

Website of the ENP

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Persoane de contact :

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Peter Stano (+32 2 295 74 84)

1 :

Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Republica Moldova, Maroc, Teritoriile Palestiniene Ocupate, Siria, Tunisia și Ucraina.

2 :

Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Kosovo (în temeiul RCSONU 1244/1999), Muntenegru, Serbia, Turcia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.


Side Bar