Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Prihodnji sistem DDV: za podjetja in rast

Bruselj, 6. decembra 2011 – „Davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plačujejo državljani in pobirajo podjetja, predstavlja več kot 20 % nacionalnih prihodkov. Zato ima znaten vpliv na vsakega državljana EU. Mineva 40 let, odkar je EU uvedla sistem DDV, ki pa ne ustreza več današnjemu gospodarstvu, ki je usmerjeno v storitve in temelji na tehnologiji. Prišel je čas za ambiciozno reformo sistema DDV,“ je povedal komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta.

Komisija je zato danes sprejela sporočilo o prihodnosti sistema DDV. V njem so zajete osnovne značilnosti, ki morajo predstavljati nov sistem DDV, ter prednostni ukrepi za ustvarjanje enostavnejšega, učinkovitejšega in zanesljivejšega sistema DDV v EU.

Vizijo novega sistema DDV oblikujejo trije prevladujoči cilji.

Prvi cilj je, da mora biti sistem DDV prijaznejši podjetjem. Enostavnejši in preglednejši sistem DDV bi podjetja razbremenil znatnih upravnih bremen in spodbudil povečanje čezmejne trgovine, kar bo prispevalo k rasti. Med ukrepi, predvidenimi za sistem DDV, ki bo bolj prijazen za podjetja, so razširitev pristopa „vse na enem mestu“ na čezmejne transakcije, standardizacija obračunov DDV in zagotavljanje jasnega ter enostavnega dostopa do podatkov vseh nacionalnih sistemov DDV prek osrednjega spletnega portala.

Drugi cilj je učinkovitejši sistem DDV, ki bo podpiral prizadevanja držav članic za fiskalno konsolidacijo in trajnostno gospodarsko rast. Razširitev davčnih osnov in omejitev uporabe znižanih davčnih stopenj bi lahko ustvarili nove prihodke za države članice brez potrebe po zvišanju stopenj. Standardna stopnja DDV bi se v nekaterih državah članicah lahko celo znižala, in sicer brez kakršnega koli vpliva na prihodke, če bi se odpravile izjeme in znižanja stopenj. Komisija določa načela, ki bodo usmerjala pregled izjem in znižanih stopenj. Komisija bo pri pregledu davčnih politik držav članic v okviru evropskega semestra (glej MEMO/11/11) analizirala tudi njihovo uporabo znižanih stopenj in izjem.

Tretji cilj je preprečiti današnje velike izgube prihodkov zaradi neplačanega DDV in goljufij. Ocenjeno je, da okoli 12 % celotnega DDV, ki bi moral biti plačan, ni bilo pobranega (t.i. primanjkljaj DDV). Komisija bo leta 2012 predlagala uvedbo mehanizma za hitro odzivanje, da se zagotovi boljši odziv držav članic na domnevne goljufije. Komisija bo tudi raziskala, ali je treba okrepiti trenutne mehanizme za boj proti goljufijam, kot je Eurofisc, in preučila možnost uvedbe čezmejne revizorske skupine za olajšanje večstranskega nadzora.

Komisija je tudi ugotovila, da dolgoletno vprašanje prehoda na sistem DDV, ki temelji na obdavčitvi po načelu porekla, ni več relevantno. Zato se bo DDV še naprej pobiral v namembni državi (tj. kjer potrošnik živi), Komisija pa bo razvijala sodoben sistem DDV v EU, ki bo temeljil na tem načelu.

Ozadje

Komisija je 1. decembra 2010 sprejela zeleno knjigo „o prihodnosti DDV – Za enostavnejši, zanesljivejši in učinkovitejši sistem DDV“. Zeleni knjigi so sledila šestmesečna javna posvetovanja, Komisija pa je prejela 1 700 prispevkov podjetij, akademikov, državljanov in davčnih organov.

Evropski parlament, Evropski ekonomsko-socialni odbor in skupina za davčno politiko, sestavljena iz osebnih predstavnikov finančnih ministrov, so zeleno knjigo pozdravili in potrdili potrebo po reformi sistema DDV v EU.

Hkrati je Komisija izvajala ekonomsko oceno sistema DDV.

Celotno besedilo sporočila in več podatkov o sistemu DDV je na voljo na:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_en.htm

Domača spletna stran komisarja EU za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdasa Šemete:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm.

MEMO/11/874

Kontakta:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar