Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Sistemul TVA în viitor: un sistem favorabil întreprinderilor, favorabil creșterii

Bruxelles, 6 decembrie 2011 – „Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este plătită de către cetățeni, este colectată de către întreprinderi, și reprezintă peste 20% din veniturile naționale. TVA are, prin urmare, un impact semnificativ asupra fiecărui cetățean al UE. Au trecut însă 40 de ani de când a fost instituit sistemul TVA din UE, acesta nemaifiind în pas cu economia noastră, bazată pe servicii și pe tehnologie. A venit momentul pentru o reformă ambițioasă în materie de TVA”, a declarat Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă.

Pe această bază, Comisia a adoptat astăzi o comunicare privind viitorul TVA. Acesta stabilește caracteristicile fundamentale care trebuie să stea la baza noului sistem TVA, precum și acțiunile prioritare necesare pentru a crea un sistem TVA mai simplu, mai eficient și mai robust în UE.

Proiectul noului sistem TVA este conturat de trei obiective generale:

În primul rând, TVA trebuie să devină mai operațională pentru întreprinderi. Un sistem TVA mai simplu, mai transparent ar scuti întreprinderile de sarcini administrative considerabile și ar încuraja mai mult comerțul transfrontalier, care, la rândul său, ar fi benefic pentru creștere economică. Printre măsurile avute în vedere pentru un TVA mai favorabil întreprinderilor se pot enumera: extinderea abordării de tip „ghișeu unic” pentru tranzacțiile transfrontaliere, standardizarea declarațiilor TVA; accesul clar și simplu la detaliile privind toate regimurile TVA naționale prin intermediul unui portal internet central.

În al doilea rând, TVA trebuie să devină mai eficient în sprijinirea eforturilor de consolidare fiscală ale statelor membre și a creșterii economice durabile. Lărgirea bazelor de impozitare și limitarea folosirii cotelor reduse ar putea genera noi venituri pentru statele membre fără a mai fi nevoie de majorări ale cotelor standard de TVA. Cota standard de TVA ar putea fi chiar redusă în unele state membre, fără niciun impact asupra veniturilor, dacă ar fi eliminate scutirile și reducerile. Comunicarea prezintă principiile care ar trebui să orienteze revizuirea scutirilor și cotele reduse. De asemenea, la revizuirea politicilor fiscale ale statelor membre în contextul semestrului european, Comisia va analiza utilizarea de către acestea a cotelor reduse, precum și a scutirilor (a se vedea MEMO/11/11).

În al treilea rând, trebuie stopate imensele pierderi de venituri care au loc în prezent ca urmare a TVA nepercepute și a fraudei în domeniul TVA. Se estimează că nu sunt colectate aproximativ 12% din totalul de TVA care ar trebui colectat (diferența dintre încasările teoretice de TVA și încasările efective de TVA). În 2012, Comisia va propune un sistem de reacție rapidă, pentru ca statele membre să poată reacționa mai bine atunci când suspectează existența unor mecanisme de fraudă. În plus, Comisia va stabili dacă e necesar să fie consolidate mecanismele de luptă antifraudă actuale, cum ar fi Eurofisc, și va analiza posibilitatea constituirii unei echipe de audit transfrontaliere pentru a facilita controalele multilaterale.

În cele din urmă, Comisia a ajuns la concluzia că vechea problemă a trecerii la un sistem TVA bazat pe impozitarea în locul de origine nu este relevantă. Prin urmare, TVA va continua să fie colectat în țara de destinație (adică locul unde se află clientul), iar Comisia va depune eforturi pentru crearea în Uniunea Europeană a unui sistem TVA modern bazat pe acest principiu.

Context

La 1 decembrie 2010, Comisia a adoptat o „Carte verde privind viitorul TVA. Spre un sistem de TVA mai simplu, mai solid și mai eficient”, care a fost urmată de o consultare publică de șase luni în care Comisia a primit 1 700 de contribuții de la întreprinderi, de la cadre universitare, de la cetățeni și de la autoritățile fiscale.

Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Grupul pentru politica fiscală format din reprezentanții personali ai miniștrilor de finanțe au salutat Cartea verde și au confirmat necesitatea de a reforma sistemul TVA din UE.

În paralel, Comisia a realizat o evaluare economică a sistemului TVA.

Pentru textul integral al comunicării și pentru mai multe detalii privind TVA, a se vedea:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_en.htm

Site-ul web al comisarului pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

MEMO/11/874

Contact:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar