Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Et fremtidigt momssystem til gavn for erhvervslivet og væksten

Bruxelles, den 6. december 2011 – "Moms betales af borgerne, opkræves af virksomhederne og tegner sig for mere end 20 % af de nationale indtægter. Moms er derfor af væsentlig betydning for alle EU‑borgere. Det er nu 40 år siden, at EU-momssystemet blev oprettet, men det er ikke tilpasset vores serviceorienterede og teknologibaserede økonomi. Tiden er inde til en ambitiøs momsreform," sagde Algirdas Šemeta, der er kommissær for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig.

Kommissionen har på dette grundlag i dag vedtaget en meddelelse om fremtidens moms. I meddelelsen fastsættes de vigtigste egenskaber, der skal ligge til grund for det nye momssystem, og de prioriterede foranstaltninger, der skal til for at skabe et mere enkelt, effektivt og robust momssystem i EU.

Det nye momssystem er baseret på tre overlappende målsætninger:

For det første skal systemet være mere praktisk for virksomhederne. Med et enklere og mere gennemsigtigt momssystem vil virksomhederne slippe for en væsentlig administrativ byrde, og det vil medføre mere handel på tværs af grænserne, hvilket igen vil resultere i en øget vækst. Nogle af de foranstaltninger, der skal skabe en mere virksomhedsvenlig moms, handler om at udvide systemet med kvikskranker ved grænseoverskridende transaktioner, standardisere momserklæringerne og sikre klar og nem adgang til oplysningerne i alle nationale momssystemer via en central webportal.

For det andet skal momssystemet mere effektivt støtte medlemsstaternes budgetkonsolidering og en bæredygtig økonomisk vækst. En udvidelse af skattegrundlaget og begrænset brug af nedsatte satser vil generere nye indtægter for medlemsstaterne, uden at man behøver at hæve satserne. Standardmomssatsen kunne endda nedsættes i nogle medlemsstater, uden at det ville få konsekvenser for indtægterne, hvis fritagelser og lempelser blev afskaffet. Meddelelsen fastsætter de principper, der bør gælde for gennemgangen af fritagelser og nedsatte satser. Kommissionen vil også analysere medlemsstaternes brug af nedsatte satser og fritagelser, når den gennemgår medlemsstaternes budgetpolitikker i forbindelse med det europæiske semester (MEMO/11/11.

For det tredje skal de store indtægtstab, der i dag sker som følge af ikke-betalt moms og svig, stoppes. Det vurderes, at omkring 12 % af den samlede moms, der bør opkræves, ikke bliver det (den såkaldte momsdifference). I 2012 vil Kommissionen foreslå en mekanisme, der skal gøre medlemsstaterne i stand til at reagere hurtigere i tilfælde af mistanke om svig. Derudover vil Kommissionen undersøge, om de nuværende mekanismer til bekæmpelse af svig skal styrkes, og om der kan nedsættes et grænseoverskridende revisionshold for at lette multilaterale kontroller.

Sluttelig har Kommissionen konkluderet, at det længe diskuterede spørgsmål om at skifte til et momssystem baseret på beskatning i oprindelseslandet ikke længere er relevant. Moms skal derfor stadig opkræves i bestemmelseslandet (dvs. dér, hvor kunden befinder sig), og Kommissionen vil arbejde på at skabe et moderne EU‑momssystem på grundlag af dette princip.

Sagsforløb:

Den 1. december 2010 vedtog Kommissionen grønbogen "Momssystemets fremtid - På vej mod et enklere, mere solidt og effektivt momssystem". Grønbogen blev fulgt af en offentlig høring over 6 måneder, hvor Kommissionen modtog 1 700 bidrag fra virksomheder, akademikere, borgere og skattemyndigheder.

Europa‑Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Skattepolitikgruppen, der består af personlige repræsentanter for økonomi- og finansministrene, hilste grønbogen velkommen og bekræftede behovet for en reform af EU's momssystem.

Kommissionen vurderede momssystemet fra en økonomisk vinkel.

For hele meddelelsen og flere oplysninger om moms se:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_en.htm

Algirdas Šemetas', kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

MEMO/11/874

Contacts :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar