Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Budoucí systém DPH: napomáhající podnikání i růstu

Brusel 6. prosince 2011 – „Daň z přidané hodnoty (DPH) platí občané, vybírají ji podniky a činí přes 20 % příjmů členských států. Má tudíž významný dopad na každého občana EU. Od zavedení systému DPH v EU však nyní uběhlo 40 let a tento režim již neodpovídá naší ekonomice tažené službami a založené na technologiích. Dozrál čas pro ambiciózní reformu DPH,“ prohlásil Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit.

Na tomto základě dnes Komise přijala sdělení o budoucnosti DPH. To vytyčuje základní znaky, z nichž musí nový režim DPH vycházet, a prioritní akce nezbytné k vytvoření jednoduššího, efektivnějšího a robustnějšího systému DPH v EU.

Vize nového systému DPH krystalizuje kolem těchto tří základních cílů:

Zaprvé, DPH se musí učinit praktičtější pro podniky. Jednodušší, transparentnější systém DPH by podnikům odlehčil od značné administrativní zátěže a podnítil větší přeshraniční obchod. To by zase bylo dobré pro růst. K opatřením pro DPH více napomáhající podnikání patří rozšíření konceptu jednoho kontaktního místa pro přeshraniční transakce, standardizace přiznání k DPH a poskytování nerušeného a snadného přístupu k údajům ze všech vnitrostátních režimů DPH prostřednictvím ústředního internetového portálu.

Zadruhé, DPH se musí zefektivnit tak, že se podpoří úsilí členských států o fiskální konsolidaci a udržitelný hospodářský růst. Rozšíření daňových vyměřovacích základů a omezení používání snížených sazeb by mohlo vytvořit nové příjmy pro členské státy, aniž by bylo třeba zvyšovat sazby. Standardní sazba DPH by dokonce v některých členských státech mohla být snížena bez dopadu na příjmy, pokud by se odstranila osvobození a snížení. Sdělení vytyčuje zásady, jimiž by se revize osvobození a snížených sazeb měla řídit. Komise bude také analyzovat, jak členské státy používají snížené sazby a osvobození při revizi jejich fiskálních politik v kontextu Evropského semestru (viz MEMO/11/11).

Zatřetí, obrovské výpadky příjmů, k nimž dnes dochází z důvodu nevybrané DPH a podvodů, je třeba zastavit. Odhaduje se, že kolem 12 % celkové DPH, jež by se měla vybrat, se nevybere (výpadek příjmů z DPH). V roce 2012 Komise navrhne mechanismus rychlé reakce k zajištění toho, aby členské státy mohly lépe reagovat při podezření na podvodná schémata. Komise dále prozkoumá, zda stávající mechanismy k potírání podvodů, např. Eurofisc, je třeba posílit, a prozkoumá možnost přeshraničního auditorského týmu k usnadnění mnohostranných kontrol.

Komise nakonec dospěla k závěru, že přetrvávající otázka přechodu na systém DPH založený na zdanění v místě původu již není relevantní. DPH se tudíž bude nadále vybírat v zemi určení (tj. tam, kde je usazen zákazník) a Komise bude na základě této zásady pracovat na vytvoření moderního systému DPH v EU.

Souvislosti

Dne 1. prosince 2010 přijala Komise Zelenou knihu s názvem „Budoucnost DPH – Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH“. Po této zelené knize následovala šestiměsíční veřejná konzultace, v níž Komise obdržela 1 700 příspěvků od podniků, akademiků, občanů i daňových orgánů.

Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a skupina pro daňovou politiku sestávající z osobních zástupců ministrů financí zelenou knihu přivítaly a potvrdily, že systém DPH v EU je třeba zreformovat.

Souběžně k tomu provedla Komise ekonomické vyhodnocení systému DPH.

Plný text sdělení a další údaje o DPH lze nalézt na adrese

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_en.htm

Internetová stránka komisaře Algirdase Šemety, který má v Komisi na starosti daně a celní unii, audit a boj proti podvodům:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

MEMO/11/874

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)


Side Bar