Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Srečanje na visoki ravni na temo invalidnosti: predsedniki Komisije, Parlamenta in Evropskega sveta združili moči z Evropskim invalidskim forumom

Bruselj, 6. decembra 2011 – Voditelji institucij Evropske unije so se danes prvič sestali z Evropskim invalidskim forumom, da bi razpravljali o vprašanjih, s katerimi se sooča približno 80 milijonov invalidov v Evropi.

Predsedniki José Manuel Barroso (Evropska komisija), Jerzy Buzek (Evropski parlament), Herman Van Rompuy (Evropski svet) ter podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding so se srečali z vseevropskimi predstavniki skupnosti invalidov.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je povedal: Evropska unija mora biti pozorna na položaj invalidov. Evropska strategija o invalidnosti določa ambiciozen načrt za naslednjih deset let. EU je še naprej zavezana k temu, da invalidom omogoči uživanje vseh pravic ter vseh koristi sodelovanja v družbi in gospodarstvu.

Predsednik Evropskega parlamenta Jerzy Buzek je dejal: Vsak šesti Evropejec trpi za neko obliko invalidnosti. Prizadevanja za podporo ranljivim skupinam je treba v času krize podvojiti, saj so najverjetneje prve, ki čutijo posledice krize. Evropa mora zagotoviti, da je učinek potrebnih varčevalnih ukrepov, zlasti na to skupino, čim manjši. Odpraviti je treba vse vidne in nevidne vire za njihovo celovito sodelovanje v družbi. Vključitev invalidov bi pomenila tudi dragocen prispevek k potrebam evropskega trga dela v bližnji prihodnosti, ko se bo več milijonov pripadnikov generacije „baby-boom“ upokojilo. Evropska strategija o invalidnosti je pomemben korak v to smer. Evropski parlament je odločno zavezan k varovanju pravic invalidov, kar se odraža v njihovi vključitvi v vse ustrezne zakonodaje in kadrovske predpise ter nenazadnje tudi v samem Parlamentu kot delovnem mestu.“

Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy pa je poudaril: Evropa ima vodilno vlogo v kampanji, namenjeni zavzemanju za pravice invalidov. Poudariti želim pomen vključenosti. Invalidi morajo biti del prihodnjega socialnega tržnega gospodarstva. Tudi v času gospodarske krize si moramo še naprej prizadevati za dostopnost in enake možnosti v pravem pomenu besede, da bi celovito sodelovanje invalidov postalo resničnost. Gre za vprašanje civilizacije in zaščite naših skupnih vrednot. V Evropi družba pomeni vsakogar in sodobna družba mora biti odraz vseh oseb, ki jo sestavljajo.“

Evropska komisija je lani sprejela celovito strategijo za oblikovanje Evrope brez ovir za invalide do leta 2020 (IP/10/1505). V načrtu je opisano, kaj morajo EU in nacionalne vlade storiti, da lahko invalidi uživajo svoje pravice. Današnja razprava se je osredotočila na napredek, ki je bil do zdaj dosežen pri izvajanju strategije, in na to, kako gospodarska kriza vpliva na invalide.

Komisija bo pod vodstvom podpredsednice Redingove jeseni 2012 predložila Evropski akt o dostopnosti za zagotovitev, da bi imeli invalidi enako kot drugi dostop do fizičnega okolja, prevoznih sredstev ter informacijskih in komunikacijskih storitev. Dostopnost je predpogoj, da lahko invalidi uživajo pravice, ki so določene v Konvenciji ZN, Pogodbi o EU in Listini EU o temeljnih pravicah. Komisija bo v kratkem začela javno posvetovanje o vprašanjih dostopnosti, ki bo prispevalo k pripravi pobude.

Vsak šesti prebivalec Evropske unije, tj. približno 80 milijonov Evropejcev, trpi za lažjo ali težjo obliko invalidnosti. Več kot tretjina ljudi, starejših od 75 let, trpi za določeno vrsto invalidnosti, ki jih omejuje. Te številke se bodo s postopnim staranjem prebivalstva EU gotovo še povečale. Večina invalidov vse prevečkrat ne more v celoti sodelovati v družbi in gospodarstvu zaradi fizičnih ali drugih ovir ter diskriminacije.

Odpravljanje ovir ni samo naloga družbe kot take, ampak lahko tudi ustvari nove priložnosti na trgu. Študija Kraljevega nacionalnega inštituta Združenega kraljestva za slepe (Royal National Institute of the Blind) je pokazala, da je veriga supermarketov z naložbo v višini 35 000 GBP, s katero je svoje spletišče prilagodila invalidom, prihodke povečala za več kot 13 milijonov GBP letno. Po ugotovitvah nemške študije pa bi dostopnejši objekti privabili tudi več invalidnih turistov, s čimer bi se promet nemške turistične industrije povečal za 620 milijonov EUR do 1,9 milijarde EUR.

Glede na to Evropska strategija o invalidnosti poudarja zavezo EU k izboljšanju položaja invalidov v Evropi. Dopolnjuje in podpira ukrepe držav članic, ki imajo pri politikah na področju invalidnosti glavno odgovornost.

Komisija je 1. in 2. decembra organizirala pomembno konferenco v okviru evropskega dneva invalidov, ki se je osredotočila tudi na gospodarsko krizo z vidika pravic invalidov.

Ozadje

V Listini EU o temeljnih pravicah je navedeno, da „Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne vključenosti ter sodelovanja v življenju skupnosti“. Poleg tega se je EU in vseh njenih 27 držav članic že s podpisom Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov zavezalo, da bodo ustvarile Evropo brez ovir.

Evropska strategija o invalidnosti dopolnjuje ukrepe EU v okviru strategije Evropa 2020 (IP/10/225) in poročila o državljanstvu EU (IP/10/1390).

V središču strategije EU je cilj, da se invalidom omogoči uživanje enakih pravic, kot jih imajo vsi ostali, in da se odpravijo ovire, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Osrednji poudarki strategije so:

  • pobuda o dostopnosti: možnost uporabe standardizacije, javnih naročil ali pravil o državnih pomočeh, da bi vse blago in storitve postali dostopni invalidom, hkrati pa spodbujanje trga EU za medicinsko-tehnične pripomočke („Evropski akt o dostopnosti“). Na podlagi izkušenj iz Združenih držav se pričakuje, da se bo ta trg v prihodnjih letih znatno povečal;

  • sodelovanje: zagotovitev, da invalidi in njihove družine enakopravno uveljavljajo svoje državljanske pravice EU ter da so njihove kartice za invalide in s tem povezane pravice vzajemno priznane po EU; olajšanje uporabe znakovnega jezika in Braillove pisave pri volitvah in komuniciranju z institucijami EU; spodbujanje spletišč in avtorskih del, kot so knjige, v dostopnem formatu;

  • financiranje: zagotavljanje, da se programi EU in sredstva na področjih politik, ki zadevajo invalide, uporabljajo za spodbujanje ustreznih delovnih pogojev za poklicne in nepoklicne negovalce ter razvoj shem osebne pomoči;

  • okrepitev sodelovanja med državami članicami (v okviru skupine na visoki ravni za področje invalidnosti) in civilno družbo: oblikovanje foruma za izmenjavo podatkov in usklajevanje politike, zlasti glede prenosljivosti pravic, kot je pravica do osebne pomoči;

  • ozaveščanje: ozaveščanje javnosti v zvezi z invalidnostjo in dostopnostjo, na primer prek podeljevanja evropske nagrade za urejenost dostopnosti v mestih;

  • zbiranje in spremljanje podatkov: izboljšanje poznavanja položaja invalidov v Evropi in ovir, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju, hkrati pa tudi prepoznavanje in spodbujanje uspešnih podpornih struktur, ki jih izvajajo države članice na nacionalni ravni.

Strategija vključuje seznam konkretnih ukrepov in časovni razpored njihovega izvajanja. Komisija bo redno poročala o dosežkih načrta in napredku pri izpolnjevanju obveznosti iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo je podpisala.

Dodatne informacije

Evropska komisija – invalidi:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm.

Spletna stran predsednika Komisije Barrosa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm.

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Jens Mester (+32 22963973)

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar