Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Reuniune la nivel înalt privind handicapul: președinții Comisiei, Parlamentului European și Consiliului își unesc forțele cu Forumul european al persoanelor cu handicap

Bruxelles, 6 decembrie 2011 - Liderii instituțiilor Uniunii Europene s-au reunit astăzi pentru prima dată cu Forumul european al persoanelor cu handicap pentru a discuta problemele cu care se confruntă cei aproximativ 80 de milioane de cetățeni europeni aflați în această situație.

José Manuel Barroso (președintele Comisiei Europene), Jerzy Buzek (președintele Parlamentului European), Herman Van Rompuy (președintele Consiliului European) și Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul european pentru justiție, s-au întâlnit cu reprezentanții paneuropeni ai comunității persoanelor cu handicap.

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Uniunea Europeană trebuie să fie atentă la situația persoanelor cu handicap. Strategia europeană pentru persoanele cu handicap stabilește un program ambițios pentru următorii 10 ani. UE își reiterează angajamentul de a oferi persoanelor cu handicap mijloacele care să le permită să se bucure de toate drepturile lor și să beneficieze pe deplin de pe urma participării în cadrul societății și al economiei”.

Jerzy Buzek, președintele Parlamentului European, a afirmat: „Unul din șase cetățeni europeni trăiește cu o formă de handicap. Trebuie intensificate eforturile de sprijinire a grupurilor vulnerabile în perioade de criză, întrucât aceste persoane sunt, probabil, cele dintâi care sunt afectate. Europa trebuie să se asigure că măsurile de austeritate necesare au un impact cât mai redus posibil, în special pentru aceste persoane. Trebuie eliminate toate obstacolele fizice și de altă natură în calea participării lor depline în cadrul societății. Incluziunea persoanelor cu handicap ar oferi, de asemenea, o contribuție indispensabilă la necesitățile pieței europene a muncii în viitorul apropiat, ca urmare a pensionării a milioane de persoane din generația născută în perioada exploziei demografice postbelice (baby-boom). Strategia europeană pentru persoanele cu handicap are o contribuție importantă în acest sens. Parlamentul European este ferm hotărât să apere drepturile persoanelor cu handicap, astfel cum rezultă din includerea lor în toate actele legislative relevante și în statutul funcționarilor, precum și, nu în ultimul rând, din statutul conferit acestora de Parlamentul European în calitatea sa de angajator.”

Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, a subliniat: „Europa s-a aflat în prima linie a campaniei de promovare a cauzei persoanelor cu handicap. Aș dori să evidențiez importanța incluziunii acestor persoane. Persoanele cu handicap trebuie să participe la economia socială de piață a viitorului. Chiar și în perioade de criză economică, obiectivele noastre ar trebui să vizeze, în continuare, garantarea, cu adevărat, a accesibilității și a egalității de șanse, astfel încât participarea deplină a persoanelor cu handicap să devină o realitate. Este o chestiune de civilizație, de apărare a valorilor noastre comune. În Europa, societatea înseamnă fiecare membru al acesteia, iar o societate modernă trebuie să reflecte interesele tuturor membrilor săi.”

Comisia Europeană a adoptat anul trecut o strategie cuprinzătoare menită să creeze, până în 2020, o Europă fără obstacole pentru persoanele cu handicap (IP/10/1505). Planul prezintă modul în care UE și guvernele naționale pot oferi persoanelor cu handicap mijloacele de a beneficia de drepturile de care dispun. Discuția de astăzi s-a concentrat asupra progreselor înregistrate până în prezent în punerea în aplicare a acestei strategii și asupra modului în care persoanele cu handicap sunt afectate de criza economică.

Sub conducerea vicepreședintelui Reding, Comisia va prezenta în toamna anului 2012 un Act european privind accesibilitatea pentru a garanta accesul persoanelor cu handicap, în condiții de egalitate cu celelalte persoane, la mediul fizic, la transport și la serviciile de informare și comunicare. Accesibilitatea este o condiție necesară pentru ca persoanele cu handicap să poată beneficia de drepturile consacrate de Convenția ONU, de Tratatul privind UE și de Carta drepturilor fundamentale. În scurt timp, Comisia va lansa o consultare publică pe tema accesibilității care va contribui la pregătirea inițiativei.

Una din șase persoane din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă aproximativ 80 de milioane de persoane, are un handicap al cărui grad variază între ușor și grav. Peste o treime dintre persoanele în vârsta de peste 75 de ani suferă de un handicap care le impune limitări într-o anumită măsură. Se preconizează că numărul acestora va crește odată cu îmbătrânirea progresivă a populației UE. Majoritatea acestor persoane sunt împiedicate, mult prea frecvent, să participe pe deplin în cadrul societății și al economiei din cauza unor obstacole fizice sau de altă natură, precum și din cauza discriminării.

Eliminarea obstacolelor nu este doar un imperativ social, ci poate crea și noi oportunități de piață. Un studiu realizat de Institutul Național Regal pentru Nevăzători din Marea Britanie a arătat că o investiție de 35 000 £ a unui lanț de supermarketuri pentru asigurarea accesibilității site-ului său internet a generat venituri suplimentare de peste 13 milioane £ pe an. În Germania, un studiu a arătat că un grad mai ridicat de accesibilitate a infrastructurilor ar spori numărul călătoriilor efectuate de persoanele cu handicap, ceea ce ar duce la o creștere a cifrei de afaceri a industriei turismului din Germania cu o sumă suplimentară cuprinsă între 620 de milioane € și 1,9 miliarde €.

În acest context, Strategia europeană pentru persoanele cu handicap subliniază angajamentul UE de a îmbunătăți situația cetățenilor europeni cu handicap. Strategia completează și sprijină acțiunile statelor membre, care dețin responsabilitatea principală în materia politicilor privind persoanele cu handicap.

În perioada 1-2 decembrie, Comisia a organizat o conferință importantă în contextul Zilei europene a persoanelor cu handicap, care s-a axat, de asemenea, asupra crizei economice din perspectiva drepturilor persoanelor cu handicap.

Context

Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene „Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității”. În plus, UE și toate cele 27 de state membre ale acesteia s-au angajat deja să creeze o Europă fără obstacole prin semnarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD).

Strategia europeană pentru persoanele cu handicap completează acțiunile întreprinse la nivelul UE în temeiul Strategiei Europa 2020 (IP/10/225) și al raportului UE privind cetățenia (IP/10/1390).

Strategia UE pune accentul pe punerea la dispoziția persoanelor cu handicap a mijloacelor care să le permită să se bucure de drepturile lor în condiții de egalitate cu ceilalți, precum și pe eliminarea obstacolelor în viața de zi cu zi. Principalele acțiuni sunt următoarele:

  • inițiativa privind accesibilitatea: analizarea modalităților prin care se poate recurge la standardizare, achiziții publice sau normele în materie de ajutoare de stat pentru a asigura accesibilitatea tuturor bunurilor și serviciilor pentru persoanele cu handicap, promovând în același timp piața UE a dispozitivelor de asistare („Actul european privind accesibilitatea”). Se preconizează o creștere considerabilă a acestei piețe în anii următori, pe baza experienței din Statele Unite;

  • participarea: garantarea faptului că persoanele cu handicap și familiile acestora își exercită drepturile de cetățeni UE în condiții de egalitate, prin recunoașterea reciprocă a cardurilor pentru persoanele cu handicap și a drepturilor care decurg din acestea; facilitarea utilizării limbajului semnelor și a alfabetului Braille în contextul exercitării drepturilor electorale sau al contactării instituțiilor UE de către cetățenii UE; promovarea unui format accesibil al site-urilor internet și al lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor, cum ar fi cărțile;

  • finanțarea: asigurarea faptului că programele și fondurile UE în domeniile de politică relevante pentru persoanele cu handicap sunt utilizate în scopul promovării unor condiții de lucru corespunzătoare pentru furnizorii de servicii de îngrijire profesionale și informale, precum și al dezvoltării programelor de asistență personală;

  • intensificarea cooperării între statele membre (prin intermediul Grupului la nivel înalt privind handicapul) și societatea civilă: crearea unui forum pentru schimbul de informații și coordonarea politicilor, în special privind transferabilitatea drepturilor, cum ar fi dreptul la asistență personală;

  • sensibilizarea: sensibilizarea publicului cu privire la handicap și la accesibilitate, de exemplu prin intermediul Premiului european pentru orașele accesibile;

  • culegerea și monitorizarea datelor: ameliorarea cunoștințelor cu privire la situația persoanelor cu handicap din Europa și la obstacolele cu care se confruntă acestea în viața de zi cu zi și, în același timp, identificarea și promovarea structurilor de sprijin instituite cu succes de către statele membre la nivel național.

Strategia cuprinde o listă de acțiuni concrete și un calendar. Comisia va prezenta în mod regulat rapoarte privind realizările și progresele din cadrul planului în ceea ce privește respectarea obligațiilor care îi revin în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD), la care a aderat.

Pentru informații suplimentare

Comisia Europeană – persoanele cu handicap

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Pagina principală a președintelui Barroso

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Pagina principală a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar