Navigation path

Left navigation

Additional tools

ευρωπαϊκη επιτροπη – δελτιο τυπου

Συνάντηση υψηλού επιπέδου για τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία: οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Ευρωπαϊκό φόρουμ των ατόμων με αναπηρία

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2011 – Οι επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν σήμερα για πρώτη φορά με το Ευρωπαϊκό φόρουμ των ατόμων με αναπηρία για να συζητήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κατ' εκτίμηση 80 εκατ. Ευρωπαίων με αναπηρία.

Οι πρόεδροι κ.κ.José Manuel Barroso (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Jerzy Buzek (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), Herman Van Rompuy (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), καθώς και η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Viviane Reding, αρμόδια επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης της ΕΕ, συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους των ατόμων με αναπηρία ολόκληρης της Ευρώπης.

Ο κ. José Manuel Barroso, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των ατόμων με αναπηρία. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία ορίζει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τα προσεχή 10 έτη. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, έτσι ώστε τα άτομα αυτά να απολαύουν πλήρως των δικαιωμάτων τους, και να επωφελούνται πλήρως από τη συμμετοχή τους στην κοινωνία και την οικονομία».

Ο κ. Jerzy Buzek, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπε: «Ένας στους έξι ευρωπαίους ζει με κάποια μορφή αναπηρίας. Οι προσπάθειες για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων πρέπει να διπλασιαστούν σε καιρούς κρίσης, εφόσον αυτές οι ομάδες είναι το πιθανότερο ότι πλήττονται πρώτες. Η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει ότι οι επιπτώσεις των απαραίτητων μέτρων λιτότητας, ιδίως όσον αφορά αυτή την ομάδα, ελαχιστοποιούνται. Όλοι οι φυσικοί και άυλοι φραγμοί όσον αφορά την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία πρέπει να αρθούν. Ο μη αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία θα παρέχει επίσης μια απαραίτητη συνεισφορά στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας στο προσεχές μέλλον, ως αποτέλεσμα της συνταξιοδότησης εκατομμυρίων της γενιάς που προήλθε από την έκρηξη των γεννήσεων. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία συμβάλλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σταθερά προσηλωμένο στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, όπως διαφαίνεται από τη συμπερίληψή τους σε όλη τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και τέλος, και εξίσου σημαντικό, από το ίδιο το Κοινοβούλιο ως χώρου εργασίας».

Ο κ. Herman Van Rompuy, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τόνισε: «Η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος στην εκστρατεία για την προώθηση της υπόθεσης των ατόμων με αναπηρία. Επιθυμώ να επισημάνω τη σημασία του μη αποκλεισμού τους. Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να αποτελέσουν μέρος της αυριανής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Ακόμα και κατά την οικονομική κρίση στόχοι μας πρέπει να παραμείνουν η προσβασιμότητα και οι ίσες ευκαιρίες κατά τρόπο ουσιαστικό, έτσι ώστε η πλήρης συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία να καταστεί πραγματικότητα. Αυτό αποτελεί δείγμα πολιτισμού και υπεράσπισης των κοινών αξιών μας. Στην Ευρώπη, κοινωνία σημαίνει τον καθένα και μια σύγχρονη κοινωνία πρέπει να αντανακλάται σε όλα τα μέλη της».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πέρυσι μια συνολική στρατηγική για τη σύσταση μιας Ευρώπης χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία εντός του 2020 (IP/10/1505). Το σχέδιο περιγράφει με ποιον τρόπο η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να ενισχύσουν τα άτομα με αναπηρία έτσι ώστε αυτά να απολαύουν των δικαιωμάτων τους. Η σημερινή συζήτηση επικεντρώθηκε στη μέχρι τώρα σημειωθείσα πρόοδο κατά την εφαρμογή της στρατηγικής, όπως επίσης και στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με αναπηρία πλήττονται από την οικονομική κρίση.

Το φθινόπωρο του 2012, υπό την καθοδήγηση της αντιπροέδρου κος Reding, η Επιτροπή θα παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας ώστε να διασφαλίζεται ότι άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε ισότιμη βάση με τους άλλους στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές και στις πληροφορίες, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών. Η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση ώστε τα άτομα με αναπηρία να είναι σε θέση να απολαύουν των δικαιωμάτων που προβλέπονται στη σύμβαση των ΗΕ, στη συνθήκη για την ΕΕ και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή θα αρχίσει εντός ολίγου μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με θέματα προσβασιμότητας για να συμβάλει στην εκπόνηση της πρωτοβουλίας.

Ένας στους έξι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – περίπου 80 εκατομμύρια – έχει κάποια αναπηρία που μπορεί να είναι από ήπια έως πολύ σοβαρή. Πάνω από το ένα τρίτο των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών έχει κάποια μορφή αναπηρίας που τα περιορίζει σε κάποιο βαθμό. Οι αριθμοί αυτοί προβλέπεται να αυξηθούν λόγω της σταδιακής γήρανσης του πληθυσμού της ΕΕ. Πολύ συχνά, τα περισσότερα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική και πολιτική ζωή λόγω φυσικών ή άλλων φραγμών, καθώς και λόγω διακρίσεων.

Η εξάλειψη των φραγμών αυτών δεν αποτελεί απλώς κοινωνική επιταγή, αλλά μπορεί να δημιουργήσει και νέες ευκαιρίες στην αγορά. Μια μελέτη που εκπονήθηκε από το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα Τυφλών (Royal National Institute of the Blind) του Ηνωμένου Βασιλείου κατέδειξε ότι αλυσίδα σουπερμάρκετ η οποία επένδυσε 35 000 £ για να καταστήσει τον δικτυακό της τόπο προσβάσιμο, αύξησε τα έσοδά της κατά 13 και πλέον εκατομμύρια £ ετησίως. Στο πλαίσιο μελέτης που εκπονήθηκε στη Γερμανία διαπιστώθηκε ότι η αύξηση της προσφοράς προσπελάσιμων υποδομών θα πολλαπλασιάσει τα ταξίδια των ατόμων με αναπηρία, πράγμα που θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της γερμανικής τουριστικής βιομηχανίας μεταξύ 620 εκατ. και 1,9 δισεκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία υπογραμμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ να βελτιώσει την κατάσταση των πολιτών με αναπηρία στην Ευρώπη. Η στρατηγική αυτή συμπληρώνει και στηρίζει τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη, τα οποία φέρουν και την κύρια ευθύνη σε αυτόν τον τομέα πολιτικής.

Στις 1-2 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή οργάνωσε διάσκεψη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τα άτομα με αναπηρία, η οποία εστίασε επίσης την προσοχή της στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μπροστά στην οικονομική κρίση.

Ιστορικό

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ορίζει ότι η «Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο». Επίσης, η ΕΕ και τα 27 κράτη μέλη της έχουν ήδη δεσμευθεί, με την υπογραφή της σύμβασης ΣΗΕΔΑΑ, να δημιουργήσουν μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία συμπληρώνει τις δράσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (IP/10/225) και της Έκθεσης σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ (IP/10/1390).

Στόχος της στρατηγικής της ΕΕ είναι να παράσχει στα άτομα με αναπηρία τα μέσα για να μπορούν να απολαύουν των δικαιωμάτων τους σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους πολίτες και να άρει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή. Τα κυριότερα μέτρα είναι τα εξής:

  • Πρωτοβουλία προσβασιμότητας: να εξεταστεί πώς μπορούν να αξιοποιηθούν η τυποποίηση και οι κανόνες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων, ώστε όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες να καταστούν προσπελάσιμα στα άτομα με αναπηρία και να προωθηθεί παράλληλα μια αγορά υποβοηθητικών συσκευών στην ΕΕ («ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας»). Με βάση την εμπειρία των ΗΠΑ, η αγορά αυτή αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική αύξηση κατά τα προσεχή έτη·

  • Συμμετοχή: να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους απολαύουν των δικαιωμάτων τους ως πολίτες της ΕΕ σε ισότιμη βάση, μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης εθνικών καρτών αναπηρίας και των συναφών δικαιωμάτων, της διευκόλυνσης της χρησιμοποίησης της νοηματικής γλώσσας και της γραφής Μπράιγ κατά την άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων τους ή της επικοινωνίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και της προώθησης εύκολα προσπελάσιμου μορφότυπου για τους δικτυακούς τόπους και τα έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όπως τα βιβλία·

  • Χρηματοδότηση: να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα και τα ταμεία της ΕΕ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τα άτομα με αναπηρία χρησιμοποιούνται για την προώθηση ασφαλών συνθηκών εργασίας για τους παρόχους επαγγελματικής και άτυπης περίθαλψης, καθώς και για την ανάπτυξη συστημάτων προσωπικής βοήθειας·

  • Ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών (μέσω της ομάδας υψηλού επιπέδου για τα άτομα με αναπηρία) και της κοινωνίας των πολιτών: θα δημιουργηθεί ένα φόρουμ για την ανταλλαγή δεδομένων και τον συντονισμό της πολιτικής, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα προσωπικής βοήθειας·

  • Ευαισθητοποίηση: αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας, παραδείγματος χάρη με τη θέσπιση ετήσιου ευρωπαϊκού βραβείου για τις ευπρόσιτες πόλεις·

  • Συλλογή στοιχείων και παρακολούθηση: βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη, καθώς και σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή και, παράλληλα, αναγνώριση και προώθηση δομών στήριξης που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία από κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο.

Η στρατηγική περιλαμβάνει κατάλογο συγκεκριμένων ενεργειών και χρονοδιάγραμμα. Η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικές εκθέσεις σχετικά με τα επιτεύγματα και την πρόοδο του σχεδίου βάσει των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ), την οποία έχει υπογράψει.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – άτομα με αναπηρία

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Αρχική σελίδα του προέδρου κ. Barroso

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Αρχική σελίδα της αντιπροέδρου κας Viviane Reding, αρμόδια επίτροπος για θέματα δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar