Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

ES sniedz papildu atbalstu, lai nodrošinātu drošību un mieru Somālijā

Brisele, 2011. gada 5. decembris. Šodien Eiropas Komisija nolēma sniegt papildu 50 miljonus eiro Āfrikas Savienības misijai Somālijā (AMISOM); tādējādi ES kopējais ieguldījums kopš 2007. gada sasniedz 258 miljonus eiro.

ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrina Eštone teica: "ES sadarbojas ar Āfrikas Savienību, lai izbeigtu krīzi Somālijā. Atbalsts AMISOM ir daļa no vispusīgās pieejas, ko mēs esam izstrādājuši, lai atbalstītu Āfrikas raga valstis tādās jomās kā drošība, pirātisma apkarošana, attīstības atbalsts un humānā palīdzība."

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs norādīja: "AMISOM ir svarīga loma, lai izveidotu pamatu labākai nākotnei Somālijā, tās iedzīvotājiem sniedzot cerību un izredzes panākt mieru. Šodienas lēmums skaidri apliecina, ka ES joprojām ir apņēmusies atbalstīt AMISOM tās uzdevumā radīt nepieciešamos priekšnosacījumus, lai Somālijas iestādes varētu iedzīvotājiem nodrošināt drošību un panākt progresu miera procesā."

AMISOM ir Āfrikas Savienības vadīta misija, ko pilnvarojusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome. Somālijā tā darbojas kopš 2007. gada, atbalstot dialogu un samierināšanu, kā arī nodrošinot galveno infrastruktūru (piemēram, valdības ēku un Mogadišas starptautiskās lidostas) aizsardzību, lai pārejas perioda federālās iestādes varētu pildīt savus uzdevumus. Misijas mērķis ir arī palīdzēt īstenot valsts drošības un stabilizācijas plānu, atbalstot atbruņošanos un stabilizācijas pasākumus, kā arī veicinot humānās palīdzības projektus, tostarp bēgļu un iekšēji pārvietoto personu repatriāciju.

Pēdējo mēnešu laikā tika panākts ievērojams progress militārajā jomā, jo AMISOM un Somālijas pārējas laika federālās valdības spēki atguva kontroli pār gandrīz visu galvaspilsētu Mogadišu. Pašreizējie spēki sasniedz 9800 kareivjus. Atjaunotais ES atbalsts ļaus AMISOM turpināt īstenot tās pilnvaras un panākt ANO atļauto kopējo spēku apmēru (12 000 kareivji).

Kopš AMISOM izmantošanas ES ir viena no šīs operācijas galvenajām finansētājām, kas atbalstu sniedz, izmantojot Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu un ES dalībvalstu divpusējos ieguldījumus. ES nodrošina šai misijai paredzamu un nepārtrauktu atbalstu un sedz tādas izmaksas kā pabalsti, medicīniskā aprūpe, mājokļi, degviela un sakaru iekārtas.

Skatīt turpinājumu

Pamatinformācija

ES atbalsts AMISOM tiek finansēts no Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda (APF), kas sniedz nozīmīgu un paredzamu finansējumu Āfrikas vadītajām miera atbalsta operācijām un atbalsta Āfrikas miera un drošības sistēmu, kā arī ES un Āfrikas dialogu par mieru un drošību. APF finansējums 2004.-2013. gadam ir vairāk nekā 1 miljards eiro. APF ir miera un drošība jomas partnerības galvenais instruments ES un Āfrikas kopējās stratēģijas ietvaros.

APF finansiālais atbalsts AMISOM ir daļa no ES visaptverošās ilgtermiņa pieejas drošības un attīstības pasākumu atbalstam Somālijā. Šai pieejai ir politiska, diplomātiska, civila rakstura, militāra, humāna un attīstības dimensija. Kopējās drošības un aizsardzības politikas ietvaros pašlaik drošību reģionā sargā divas ES militārās misijas: ES EUNAVFOR operācija "Atlanta", kas uzlabo jūras satiksmes drošību, apkarojot pirātismu Indijas okeānā un pavadot kuģus, kuri transportē Pasaules Pārtikas programmas ietvaros sniegto humāno palīdzību, un militāro apmācību misija EUTM Somalia, kas veic ieguldījumu Somālijas drošības spēku apmācībā. Ārlietu padome 1. decembrī nolēma šīs operācijas papildināt ar jaunu civilās apmācības misiju, lai pastiprinātu jūras spēku spējas astoņās Āfrikas raga un Indijas okeāna rietumdaļas valstīs.

Plašāka informācija:

EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Kontaktpersonas :

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar