Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – tlačová správa

Doprava: začalo sa hlasovanie verejnosti o elektronických plánovačoch ciest

Brusel 5. decembra 2011 – Európski občania môžu oddnes hlasovať za svoj najobľúbenejší multimodálny plánovač ciest v rámci súťaže, ktorú pred časom inicioval podpredseda Európskej komisie a komisár pre mobilitu a dopravu Siim Kallas. Vychádzal z myšlienky o potrebe zvyšovať informovanosť o integrovaných plánovačoch ciest, ktoré nie sú obmedzené štátnymi hranicami a ponúkajú výber z viacerých druhov dopravy, a podporovať vývoj takýchto plánovačov. Teraz je rad na verejnosti, aby vyjadrila svoj názor na plánovače prihlásené do súťaže.

Pri otvorení súťaže Siim Kallas povedal: „Nesúrodá mozaika plánovačov ciest, ktorá dnes existuje, je v rozpore s jednotným európskym dopravným trhom, ktorý potrebujeme. Prečo si stále nemôžem na jeden raz a online naplánovať alebo objednať cestu po Európe, kombinovať pritom lietadlá, vlaky a lode, mestskú či cestnú dopravu? Technicky to už možné je, potrebujeme len veci rozbehnúť.“ V súvislosti s verejným hlasovaním, ktoré dnes začalo, dodal: „Vyhľadávanie a porovnávanie alternatív pri plánovaní ciest pomocou niekoľkých kliknutí a bez zbytočného prechádzania zo stránky na stránku pomôže všetkým vybrať si také dopravné riešenie, ktoré najviac vyhovuje osobným potrebám, a zároveň sa umožní hladké a efektívnejšie fungovanie celého dopravného systému. Treba sa dožadovať ďalšieho pokroku, teraz však nastal čas, aby sme sa pozreli aj na to, čo sa už podnes urobilo, vyjadrite sa aj vy!“

Do súťaže o skutočne európsky plánovač ciest sa mohol zapojiť každý, počnúc spoločnosťami a organizáciami a končiac všetkými, ktorí sa zaujímajú o cestovanie. Plánovačov ciest bolo prihlásených 28, návrhov na inovácie 22. Bez toho, že by sa prihláseným plánovačom upierala inovačnosť a jednoduchosť použitia, treba, žiaľ, uviesť, že nie všetky splnili prísne požiadavky na cezhraničný a multimodálny charakter.

A teraz je na verejnosti, aby od 5. decembra 2011 do 13. januára 2012 hlasovala za niektorý z 12 plánovačov, ktoré postúpili do užšieho výberu. Zároveň sa zíde odborná porota, ktorá zas posúdi predložené návrhy. Podpredseda Komisie Kallas vyhlási víťazov oboch kategórií vo februári 2012 v Bruseli. Ocenení víťazi budú pozvaní na budúcoročný svetový kongres venovaný inteligentným dopravným systémom, ktorý sa uskutoční 22. – 26. 2012 vo Viedni. Víťazi budú môcť v stánku Európskej komisie predstaviť svoje návrhy a riešenia.

Na aktualizovanej stránke súťaže (www.eujourneyplanner.eu) nájdete mapu s plánovačmi zaradenými do elektronického hlasovania a zoznam všetkých plánovačov a návrhov zaslaných do súťaže.

Veľké výzvy ako napríklad čoraz väčšie preťažovanie dopravných systémov, náklady na palivá a zmena klímy, ktorým dnes dopravný sektor čelí, nás nútia hľadať inteligentnejšie spôsoby cestovania. Riešením je aj rozvinutejšia multimodálnosť v cestovaní, teda využívanie viacerých druhov dopravy pri každom jednotlivom presune „od domu k domu“. Nielenže je to lepšie pre životné prostredie, ale zdá sa, že by sme aj menej zaťažovali svoje peňaženky a súčasne cestovali spôsobom, ktorý by bol takpovediac šitý na mieru. Hoci dnes existuje už viac ako stovka plánovačov ciest, nenájde sa ani jeden, ktorý by európskym občanom umožnil nájsť informácie, či objednať si lístok na celú cestu v rámci Európy nezávisle od počtu precestovaných krajín alebo použitých druhov dopravy.

Kontaktné osoby :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar