Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Doprava: zahájeno veřejné hlasování o elektronických plánovačích cesty

Brusel 5. prosince 2011 – Evropští občané dnes byli vyzváni, aby začali hlasovat o svém oblíbeném multimodálním plánovači cesty jakožto součásti první European Mobility Challenge (evropské iniciativy pro mobilitu), kterou zahájil místopředseda Evropské komise a komisař pro mobilitu a dopravu Siim Kallas. Za touto soutěží stojí myšlenka o zvýšení povědomí a podnícení rozvoje univerzálního plánovače cesty, který nabízí alternativní druhy dopravy bez ohledu na státní hranice. Nastala chvíle, kdy se k předloženým plánovačům může vyjádřit veřejnost.

Při zahájení soutěže místopředseda Kallas prohlásil: „Dnešní nesourodá směsice plánovačů cesty je nekompatibilní s jednotným evropským dopravním trhem, který všichni potřebujeme. Proč ještě si ještě nemohu najednou přes internet naplánovat nebo zarezervovat cestu po celé Evropě, a přitom přecházet z letecké dopravy přes železnici a námořní dopravu až po městskou nebo silniční dopravu? Technologie už existuje, musíme jenom věci uvést do pohybu.“ U příležitosti zahájení veřejného hlasování dnes pan Kallas dodal: „Možnost několika jednoduchými kliknutími myši na jediné internetové stránce nacházet a porovnávat alternativní plány cesty pomůže lidem volit si optimálně personalizované dopravní řešení; napomůže také tomu, aby celý dopravní systém fungoval hladčeji a efektivněji. Musíme prosazovat další pokrok, teď však nastal okamžik, abychom si ověřili, jak daleko jsme se ke dnešnímu dni dostali: vyjádřete svůj názor!“

Výzva k vytvoření skutečně evropského plánovače cesty je určena každému – společnostem a organizacím nebo každému zájemci o cestování. Bylo předloženo 28 projektů plánovačů cesty a 22 nových, inovačních nápadů. Ne všechny předložené plánovače, ať jsou jakkoli inovační a snadno použitelné, bohužel odpovídají striktním požadavkům na přeshraniční charakter a multimodalitu.

Nyní je chvíle, kdy má veřejnost od 5. prosince 2011 do 13. ledna 2012 hlasovat o 12 plánovačích, které se dostaly do užšího výběru. Souběžně k tomu bude odborná porota rokovat o předložených nápadech. Nejlepší projekty v každé kategorii vyhlásí místopředseda Kallas v rámci oficiální akce v Bruselu v únoru 2012. Cenou bude to, že vítězové v každé kategorii budou příští rok pozváni na světový kongres ITS do Vídně (22.-26. října 2012), aby prezentovali své nápady a svá řešení na stánku Komise.

Aktualizovaná internetová stránka soutěže (www.eujourneyplanner.eu) obsahuje mapu plánovačů daných do elektronického hlasování, jakož i úplný seznam plánovačů cesty a nápadů předložených Komisi v rámci této soutěže.

Velké výzvy, před nimiž dnes stojí odvětví dopravy (např. narůstající přetížení dopravních systémů, rostoucí náklady na palivo a změna klimatu), vyžadují, abychom vyhledávali a nacházeli inteligentnější způsoby cestování. Multimodálnější cestování, tj. používání rozličných druhů dopravy jako součást cesty z domu do domu, je součástí řešení. Je nejenom výhodnější pro životní prostředí, ale může být také únosnější pro naše peněženky a může skýtat personalizovaná cestovní řešení. Ačkoli již existuje více než 100 plánovačů cesty, neexistuje ještě ani jeden takový, který by umožnil evropským občanům nacházet informace nebo si rezervovat jízdenku pro celou cestu v rámci Evropy bez ohledu na počet zahrnutých zemí a druhů dopravy.

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar