Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Транспорт: започна общественият вот за избор на електронни продукти за планиране на пътувания

Брюксел, 5 декември 2011 г. Днес европейските граждани бяха призовани да дадат своя глас за предпочитания от тях мултимодален продукт за планиране на пътувания. Вотът се провежда в рамките на първата кампания по въпросите на мобилността в Европа, лансирана от заместник-председателя на Европейската комисия и комисар по транспорта Сийм Калас. Целта е да се повиши осведомеността и да се стимулира разработването на универсални продукти за планиране на пътувания, които не са ограничени до конкретна държава и предлагат алтернативни транспортни средства. Сега се търси мнението на европейските граждани по предложените продукти.

При откриването на кампанията Сийм Калас заяви: „Сегашните разнородни продукти за планиране на пътувания са несъвместими с концепцията за единен европейски транспортен пазар, от който се нуждаем. Защо тези продукти не са в състояние да планират онлайн и наведнъж пътуване из Европа, включващо въздушен, железопътен, морски, градски и сухопътен транспорт? Технологията вече съществува и единственото, което трябва да направим, е да я приведем в действие.“ При днешното откриване на обществения вот г-н Калас добави: „Ако само с няколко кликвания на мишката хората получат достъп до алтернативни маршрути и възможността да ги сравняват, те ще могат да избират най-подходящите за тях решения, което ще подобри функционирането на цялата транспортна система. Макар да остава още много работа, днес се налага да проверим какво сме постигнали до момента: затова дайте своя глас!“

Допитването относно европейски програмен продукт за планиране на пътувания е отворено за всички — компании, организации и лица с интереси в сферата на туризма. Бяха представени 28 примерни продукта и 22 новаторски концепции. За съжаление не всички предложения, колкото и новаторски и лесни за използване да бяха те, успяха да изпълнят стриктните изисквания за трансграничен обхват и мултимодалност.

До финала бяха допуснати 12 проекта, които сега очакват вота на европейските граждани. Гласове ще се приемат от 5 декември 2011 г. до 13 януари 2012 г. Междувременно експертно жури ще обсъжда представените концепции, като най-добрите предложения във всяка категория ще бъдат обявени от Сийм Калас през февруари 2012 г. в Брюксел. Победителите в различните категории ще бъдат поканени на следващия конгрес „ITS World“ във Виена (22—26 октомври 2012 г.), където ще могат да представят своите идеи на рекламния щанд на Комисията.

На актуализирания уебсайт на кампанията (www.eujourneyplanner.eu) е поместена карта на продуктите, участващи в обществения вот, както и пълният списък продукти и идеи, представени на Комисията в рамките на тази инициатива.

Значимите предизвикателства, пред които е изправен транспортният сектор днес, като например все по-честите задръствания, нарастващите цени на горивата и изменението на климата, изискват да потърсим и намерим по-интелигентни начини за пътуване. Част от решението се крие в т. нар. мултимодални пътувания — т.е. използването на различни видове транспорт в рамките на едно пътуване „от врата до врата“. Те не само са по-щадящи за околната среда, но вероятно ще се окажат по-рентабилни и ще предложат персонализирани решения за потребителите. Макар че вече съществуват над 100 програмни продукта за планиране на пътувания, все още нито един от тях не позволява на европейските граждани да намират информация или да резервират билет за цялото пътуване на територията на Европа, независимо от броя на включените в него държави или видове транспорт.

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar