Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Imenovanje glavne svetovalke za znanost

Bruselj, 5. decembra 2011 – Predsednik Barroso je danes imenoval glavno svetovalko Komisije za znanost, profesorico Anne Glover, ki bo na vseh stopnjah priprave in izvajanja politik zagotavljala neodvisne znanstvene nasvete na visoki ravni. Svetovala bo neposredno predsedniku Komisije, pri čemer bo redno poročala o najpomembnejših znanstvenih in tehnoloških dognanjih.

Predsednik Barroso je dejal: „V čast mi je, da lahko profesorico Anne Glover imenujem za glavno svetovalko za znanost. Verjamem, da bo s svojim izrednim znanjem in izkušnjami neprecenljiva za Komisijo. Pri vodenju škotskega svetovalnega odbora za znanost (Scottish Science Advisory Committee) je pokazala izjemne sposobnosti, zaradi česar je idealna kandidatka za ta položaj.“

Ozadje

Predsednik Barroso je v govoru v Evropskem parlamentu 15. septembra 2009 povedal, da namerava imenovati glavnega svetovalca za znanost. Razgovore s številnimi kandidati je opravil sam. Profesorica Anne Glover bo poročala neposredno njemu, upravno podporo pa ji bo zagotavljal Urad svetovalcev za evropsko politiko (BEPA).

Naloge glavne svetovalke za znanost bodo:

  • neodvisno strokovno svetovanje o vseh vidikih znanosti, tehnologije in inovacij na željo predsednika;

  • na željo predsednika zagotavljanje analiz in mnenj o glavnih predlogih politik, predloženih kolegiju, ki vključujejo vidike znanosti, tehnologije in inovacij; glavna svetovalka za znanost bo predvsem zagotavljala merodajne nasvete za interpretacijo znanstvenih dokazov v primeru negotovosti, vključena pa bo tudi v strateško načrtovanje v izrednih razmerah;

  • navezovanje stikov s svetovalnimi skupinami na visoki ravni (na primer Odborom za evropski raziskovalni prostor), znanstvenimi odbori Komisije, agencijami EU (Evropsko agencijo za zdravila, Evropsko agencijo za varnost hrane, Evropsko agencijo za kemikalije in Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni) ter Evropsko skupino za etiko na področju znanosti in novih tehnologij;

  • navezovanje stikov s podobnimi strukturami v državah članicah in drugih državah;

  • svetovanje o novih vprašanjih na področju znanosti, tehnologije in inovacij, ki se porajajo na ravni EU ali v mednarodnem kontekstu; opozarjanje na vprašanja, ki bi se lahko pojavila, kadar znanstveni napredek predstavlja priložnost ali grožnjo EU;

  • zastopanje znanstvenih vrednot, na katerih temeljijo predlogi Komisije, da bi se povečalo zaupanje javnosti v znanost in tehnologijo ter spodbujali evropska kultura znanosti in tehnologija v Evropi in zunaj nje.

Profesorica Anne Glover je bila od avgusta 2006 do decembra 2011 glavna znanstvena svetovalka za Škotsko. Na Univerzi v Aberdeenu predava molekularno in celično biologijo, je pa tudi častna članica inštitutov Rowett in Macaulay. Poleg tega je članica Royal Society of Edinburgh, organizacije Natural Environment Research Council in American Academy of Microbiology.

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Mark Gray +32 22988644

Michael Jennings +32 22963388


Side Bar