Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Vymenovanie hlavnej poradkyne pre vedu

Brusel 5. decembra 2011 – Predseda Komisie Barroso dnes vymenoval prvú hlavnú poradkyňu Európskej komisie pre vedu, profesorku Anne Gloverovú. Profesorka Gloverová bude poskytovať vedecké poradenstvo na vysokej úrovni v každej fáze prípravy politík a ich presadzovania. Hlavná vedecká poradkyňa bude poskytovať poradenstvo priamo predsedovi Komisie a pravidelne bude pripravovať prehľad o aktuálnom významnom vývoji vo vede a technike.

Predseda Komisie Barroso uviedol: „S veľkým potešením menujem profesorku Anne Gloverovú do funkcie hlavnej poradkyne pre vedu. Som presvedčený, že jej doterajšie vynikajúce vedecké pôsobenie a schopnosti, jej odbornosť, budú pre Komisiu neoceniteľným prínosom. Ako vedúca škótskeho vedeckého poradného výboru dosiahla veľmi presvedčivé výsledky, čo prispelo k tomu, že sa stala bezkonkurenčnou kandidátkou na túto funkciu.“

Kontext

Predseda Komisie Barroso oznámil svoj zámer vymenovať hlavného poradcu pre vedu vo svojom prejave v Európskom parlamente 15. septembra 2009. Barroso sa osobne zúčastnil na pohovoroch s viacerými kandidátmi na túto funkciu. Profesorka Anne Gloverová bude podliehať priamo predsedovi Komisie. Administratívnu podporu hlavnej vedeckej poradkyni bude poskytovať Úrad poradcov pre európsku politiku (BEPA).

Úlohou hlavnej vedeckej poradkyne bude:

  • poskytovať nezávislé vedecké poradenstvo o všetkých aspektoch vedy, techniky a inovácií podľa požiadaviek predsedu Komisie,

  • na žiadosť predsedu poskytovať analýzy a stanoviská k najdôležitejším politickým návrhom, ktoré budú predložené kolégiu a ktoré sa budú týkať vedy, techniky a inovácií. Hlavná vedecká poradkyňa bude predovšetkým poskytovať odborné usmernenia k výkladu vedeckých dôkazov v prípade nejasností a bude sa zúčastňovať na strategickom plánovaní riešenia núdzových situácií,

  • budovať vzťahy s poradenskými skupinami na vysokej úrovni (napríklad s Výborom pre Európsky výskumný priestor), s vedeckými výbormi Komisie, s agentúrami EÚ (Európskou agentúrou pre liečivá, Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, Európskou chemickou agentúrou, Európskym strediskom prevencie a kontroly chorôb), s Európskou skupinou pre etiku vo vede a nových technológiách,

  • budovať vzťahy s podobnými útvarmi v členských štátoch a v ďalších krajinách,

  • poskytovať poradenstvo pre novátorské oblasti vedy, techniky a inovácií, vznikajúce v rámci EÚ alebo aj medzinárodne; slúžiť ako útvar včasného varovania, ak by bol určitý vývoj v oblasti vedy pre EÚ veľkou príležitosťou alebo hrozbou,

  • prezentovať vedecké hodnoty, na ktorých sa zakladajú konkrétne návrhy Komisie, s cieľom zvýšiť dôveru verejnosti vo vedu a techniku a vo všeobecnosti rozsiahle propagovať európsku kultúru vedy a techniky v Európe i v zahraničí.

Profesorka Anne Gloverová pracovala ako hlavná vedecká poradkyňa pre Škótsko od augusta 2006 do decembra 2011. Je vedúcou Katedry molekulárnej biológie a cytológie na Univerzite v Aberdeene a čestnou členkou výskumných ústavov Rowett a Macaulay v Škótsku. Takisto je zvolenou odbornou pracovníčkou Kráľovskej spoločnosti v Edinburghu, členkou Rady pre výskum prírodného prostredia a odbornou pracovníčkou Americkej akadémie mikrobiológie.

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)


Side Bar