Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Numirea consilierului științific principal

Bruxelles, 5 decembrie 2011 – Președintele Barroso a numit astăzi primul consilier științific principal al Comisiei, doamna profesor Anne Glover. Doamna profesor Glover va oferi consultanță științifică independentă și de nivel înalt în toate etapele de elaborare și de punere în aplicare a politicilor. Consilierul științific principal va oferi consultanță direct președintelui și va furniza cu regularitate informații la zi cu privire la principalele progrese științifice și tehnologice.

Președintele Barroso a declarat: „Am deosebita plăcere de a o numi pe doamna profesor Anne Glover în funcția de consilier științific principal. Am convingerea că, datorită experienței și pregătirii sale excepționale, doamna profesor va oferi Comisiei o expertiză inestimabilă. Realizările remarcabile obținute de-a lungul timpului la conducerea Comitetului științific consultativ al Scoției (Scottish Science Advisory Committee) au recomandat-o pe doamna profesor Glover drept cel mai bun candidat pentru acest post.”

Context

În alocuțiunea rostită în fața Parlamentului European la 15 septembrie 2009, președintele Barroso și-a anunțat intenția de a numi un consilier științific principal. Președintele Barroso a intervievat personal o serie de candidați pentru acest post. Doamna profesor Anne Glover se va subordona direct președintelui Comisiei Europene. Consilierul științific principal va beneficia de sprijinul administrativ acordat de Biroul consilierilor de politică europeană (BEPA).

Consilierul științific principal va avea următoarea misiune:

  • să furnizeze consultanță în calitate de expert independent, la solicitarea președintelui, cu privire la orice aspect din domeniul științei, tehnologiei și inovării;

  • să prezinte, la cererea președintelui, analize și avize cu privire la principalele propuneri de politică înaintate Colegiului referitoare la chestiuni din domeniul științei, tehnologiei și inovării; în special, consilierul științific principal va oferi îndrumări de necontestat privind interpretarea dovezilor științifice cu un grad de incertitudine și, de asemenea, va participa la planificarea strategică de urgență;

  • să stabilească relații cu grupurile consultative la nivel înalt (de exemplu, Comitetul pentru Spațiul european de cercetare), comitetele științifice ale Comisiei, agențiile UE (Agenția Europeană pentru Medicamente, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, Agenția Europeană pentru Produse Chimice și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor), Grupul european pentru etică în domeniul științei și al noilor tehnologii;

  • să stabilească relații cu structuri similare din statele membre și din alte țări;

  • să ofere consultanță cu privire la noile aspecte din domeniul științei, tehnologiei și inovării care apar atât în cadrul UE, cât și la nivel internațional; să semnaleze din timp problemele care ar putea apărea în cazul în care rezultatele progresului științific implică o oportunitate sau o amenințare pentru UE;

  • să comunice valorile științifice pe care se întemeiază propunerile specifice ale Comisiei, cu scopul de a se consolida încrederea opiniei publice în știință și tehnologie și, în general, de a se promova pe scară amplă cultura europeană în domeniul științei și tehnologiei, atât în Europa, cât și la nivel mondial.

Doamna profesor Glover a ocupat funcția de consilier științific principal al Scoției în perioada august 2006 - decembrie 2011. Doamna profesor Anne Glover este titulara Catedrei de biologie moleculară și celulară a Universității din Aberdeen și membru de onoare al Rowett Institute și MacAulay Institute. Este membră a Royal Society of Edinburgh, membră a Natural Environment Research Council și a American Academy of Microbiology.

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)


Side Bar